Elektroniczny ekspert w serwisie

Elektroniczny ekspert w serwisie Pixabay – Ernie114
Piotr Loranc
5.5.2022

Diagnozowanie samochodów już od dawna jest czasochłonną czynnością, która wymaga od mechaników dużej wiedzy i doświadczenia. Muszą bowiem umieć odczytywać i właściwie interpretować dane, prawidłowo przeprowadzić procedury serwisowe i wykonywać pomiary oscyloskopowe. Praktyka warsztatowa pokazuje, że nie jest to takie proste, a przecież dobry serwis i dobry mechanik muszą sobie poradzić z wyzwaniami, jakie stawiają współczesne samochody.

 

  • ​Inteligentna Diagnostyka prowadzi mechaników w logiczny sposób przez proces diagnozowania.
  • Tester, wyposażony w taką funkcję, na podstawie kodu błędu wskazuje każdą następną czynność, jaką należy wykonać.
  • Serwisant nie musi wykonywać czynności, które w danym przypadku są zbędne.
  • Po odczytaniu kodu błędu diagnostyka zaczyna się od funkcji SureTrack, czyli sprawdzenia, czy jakiś inny serwis miał ten problem.
  • Następnym krokiem są Testy Funkcjonalne i Procedury Serwisowe, które umożliwiają weryfikację prawidłowego działania danego podzespołu.
  • Nowoczesne możliwości diagnostyczne pozwalają warsztatowi na bardziej profesjonalne podejście do wykonywanych usług i w znaczny sposób zwiększają jego efektywność.

 

Inteligentna Diagnostyka prowadzi mechaników w logiczny sposób przez proces diagnozowania –  od ustalenia rodzaju usterki do rozwiązania problemu – oszczędzając czas i czyniąc pracę bardziej wydajną i efektywną.

Tester, wyposażony w taką funkcję, na podstawie kodu błędu wskazuje każdą następną czynność, jaką należy wykonać, i prowadzi użytkownika krok po kroku do znalezienia rozwiązania. Wyświetlane są tylko istotne informacje, dobrane dla konkretnego pojazdu i kodu usterki. Serwisant nie musi wykonywać czynności, które w danym przypadku są zbędne. To oszczędza czas i ułatwia diagnozę, więc praca warsztatu staje się bardziej efektywna.

Inteligentna Diagnostyka, dzięki której tester prowadzi mechanika przez cały proces diagnozowania  i naprawy samochodu.
Ilustracja 1. W testerze PDL 8000 wprowadzono Inteligentną Diagnostykę, dzięki której tester prowadzi mechanika przez cały proces diagnozowania i naprawy samochodu. Źródło: Snap-on Diagnostics

Po odczytaniu kodu błędu diagnostyka zaczyna się od funkcji SureTrack, czyli sprawdzenia, czy jakiś inny serwis miał taki problem, a jeśli tak, jak go skutecznie rozwiązał. Informacje te są zbierane z kart napraw z serwisów w Europie i USA, są weryfikowane i wprowadzane do Systemu Informacji Technicznych o Naprawach zawierającego informacje o objawach, przyczynach i skutecznej naprawie usterki (ilustracja 2). SureTrack jest bazą rozwiązań wykorzystywanych do określania rzeczywistych przyczyn usterki dla danego pojazdu, kodu usterki i przebiegu pojazdu.

SureTrack – informacje o faktycznych, najczęstszych przyczynach wystąpienia danego kodu błędu w danym modelu samochodu w zależności od jego przebiegu.
Ilustracja 2. SureTrack – informacje o faktycznych, najczęstszych przyczynach wystąpienia danego kodu błędu w danym modelu samochodu w zależności od jego przebiegu. Źródło: Snap-on Diagnostics

Następnie wyświetlane są Techniczne Biuletyny Serwisowe (TSB), czyli informacje od producentów samochodów (OEM) o znanych problemach oraz sposobach ich diagnozy i naprawy. Prezentowane są tylko informacje związane z danym kodem błędu dla konkretnego pojazdu, więc mechanik nie traci czasu na przeglądanie całej bazy TSB.

W kolejnym kroku wyświetlane są Inteligentne Dane (ilustracja 3), czyli te parametry pracy, które są powiązane z kodem błędu. Ich wartości są monitorowane i automatycznie są zaznaczane te, które przekroczyły dopuszczalne wartości.

Ilustracja 3. Inteligentne Dane, czyli parametry pracy danego podzespołu powiązanego

Następnym krokiem są Testy Funkcjonalne i Procedury Serwisowe, które umożliwiają weryfikację prawidłowego działania podzespołu za pomocą procedur serwisowych. Tester ze wszystkich dostępnych funkcji serwisowych wybiera tylko te, które są w danym przypadku związane z wystąpieniem danego kodu błędu.

Końcową czynnością jest wykonanie Testu Podzespołów. Testy przeprowadza się z użyciem wbudowanego 2-kanałowego oscyloskopu z gotowymi procedurami pomiarowymi. Mechanik otrzymuje informację o danym podzespole: jego lokalizacji, złączu, sygnałach na poszczególnych pinach. Gotowe procedury pomiarowe prowadzą krok po kroku, oscyloskop jest automatycznie skonfigurowany, wyświetlany jest też sygnał wzorcowy z wartościami referencyjnymi oraz podane są najczęstsze przyczyny nieprawidłowego sygnału. Dzięki temu mechanik może szybko i skutecznie wykonać pomiary oscyloskopowe, odnaleźć przyczynę usterki i szybko zidentyfikować wadliwy podzespół.

Proces diagnozowania Inteligentnej Diagnostyki opiera się na logicznym ciągu czynności sugerowanych przez oprogramowanie testera, które są powiązane z danym samochodem, kodem błędu i przebiegiem pojazdu. Tester prowadzi mechanika przez cały proces diagnostyczny odpowiednio dobrany do danego przypadku.

Opisane powyżej nowoczesne możliwości diagnostyczne pozwalają warsztatowi na bardziej profesjonalne podejście do wykonywanych usług i w znaczny sposób zwiększają jego efektywność i skuteczność wykonywanych napraw. Tym samym serwis staje się bardziej zyskowny, rośnie jego reputacja, a także zadowolenie klientów z szybko i prawidłowo wykonanej naprawy.

O Autorze

Piotr Loranc

Doradca techniczny Snap-on Equipment and Diagnostics

Tagi artykułu

autoExpert 06 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę