Unijny paszport akumulatora trakcyjnego

Unijny paszport baterii BOSCH

Od lutego 2027 r. wszystkie nowe akumulatory trakcyjne, akumulatory do jednośladów oraz akumulatory przemysłowe o pojemności przekraczającej 2 kWh, wprowadzane do obrotu w UE, będą zobowiązane do uzyskania elektronicznego paszportu. Celem jest zapewnienie większej przejrzystości i zrównoważonego rozwoju w łańcuchu wartości baterii, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska oraz wsparcie recyklingu wtórnego baterii. 

Konsorcjum Battery Pass, we współpracy z Fraunhofer Institute for Production Systems and Design Technology IPK, opracowuje merytoryczne i techniczne podstawy oraz zalecenia dotyczące wdrożenia elektronicznego paszportu akumualatora.

Naukowcy z Fraunhofer IPK są odpowiedzialni za projektowanie i wdrażanie standardów technicznych. W dniach 22-26 kwietnia 2024 r., podczas targów Hannover Messe (hala 2, stoisko B24), zaprezentują projekt technicznego standardu odniesienia, który ma umożliwić skalowalne i interoperacyjne wdrażanie paszportów baterii oraz wszelkiego rodzaju cyfrowych certyfikatów zgodności produktów.
 
Baterie odgrywają kluczową rolę w przechodzeniu na bardziej przyjazną dla klimatu mobilność – w odniesieniu do wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jako istotny element pojazdów elektrycznych, muszą być produkowane, użytkowane i ponownie przetwarzane w sposób zrównoważony, minimalizując koszty ekspolatacji e-pojazdu.

Głównym celem jest maksymalne przedłużenie żywotoności akumulatorów oraz ponowne wykorzystanie surowców, materiałów i komponentów po pierwszym użyciu. Dodatkowo konieczne jest stworzenie przejrzystych łańcuchów dostaw, od surowców do montażu baterii. W przyszłości producenci będą również zobowiązani do dokumentowania wszystkich emisji generowanych podczas produkcji, użytkowania i utylizacji ogniw akumualtorów.

Od lutego 2027 r. nowe rozporządzenie UE dotyczące akumulatorów będzie wymagać cyfrowego paszportu UE dla wszystkich akumulatorów trakcyjnych, akumulatorów do jednośladów oraz akumulatorów przemysłowych o pojemności powyżej 2 kWh, aby wspierać te cele. Dotyczy to również akumulatorów LMT (lekkich środków transportu), montowanych w rowerach elektrycznych i hulajnogach elektrycznych.

Przejrzystość wokół akumulatora trakcyjnego

Certyfikat akumulatora trakcyjnego ma na celu zapewnienie kompleksowej dokumentacji dotyczącej jego żywotności, począwszy od etapu pozyskiwania surowców i produkcji, aż po użytkowanie, recykling i ponowne wykorzystanie. Paszport akumulatora rejestruje jego pochodzenie oraz historię użytkowania, a także gromadzi dane opisujące zrównoważony rozwój i odpowiedzialność łańcucha dostaw.

Te dane wraz z planem wdrożenia tych działań obejmują:

  • emisję CO2,
  • warunki pracy przy wydobyciu poszczególnych surowców,
  • skład materiałów i elementów akumulatora,
  • obecność substancji niebezpiecznych,
  • wydajność wykorzystania zasobów,
  • trwałość i okres użytkowania,
  • stan akumulatora
  • oraz możliwości jego recyklingu i naprawy.

Instrukcje dotyczące demontażu akumulatora ułatwiają przeprowadzenie ekonomicznego i efektywnego procesu recyklingu jego poszczególnych komponentów.

Paszport baterii umożliwi elektroniczne mapowanie istotnych informacji dotyczących cyklu życia baterii z perspektywy społecznej, ekologicznej i ekonomicznej. Dostarczając zweryfikowanych i weryfikowalnych danych, może zapewnić przejrzystość, wspierać aplikacje „drugiego życia” baterii lub optymalizować procesy recyklingu przez podmioty zajmujące się ich przetwarzaniem. W ten sposób taka aplikacja wspiera rozwój zrównoważonych modeli biznesowych w całym łańcuchu dostaw komponentów baterii, zgodnie z odpowiednimi kryteriami zrównoważonego rozwoju i zasadami etycznymi. Przykładowo, celem może być ograniczenie pracy nieletnich oraz zanieczyszczenia środowiska w krajach produkujących surowce, a także monitorowanie eksportu zużytych baterii – mówi Thomas Knothe, naukowiec z Fraunhofer IPK zaangażowany w projekt konsorcjum, który opracowuje techniczne standardy istotne dla branży i wprowadza je do norm europejskich

Aby producenci i importerzy akumulatorów mogli przedstawić paszport baterii w 2027 r., wszystkie niezbędne podstawowe wymagania, specyfikacje techniczne i metody badań powinny zostać sfinalizowane do końca 2025 r.

Zdecentralizowana struktura danych

Paszport baterii zostanie wprowadzony w formie oprogramowania, w którym wszystkie dane będą przechowywane w rozproszonych obszarach danych, a zarządzanie nimi będzie delegowane do różnych podmiotów. Komisja Europejska będzie miała rolę w niektórych funkcjach, takich jak centralna rejestracja paszportów i stworzenie „portalu danych”, który umożliwi zbiorczy dostęp do dużej liczby paszportów baterii.

Szczegółowe dane będą udostępniane wyłącznie na potrzeby krajowych organów regulacyjnych, na przykład dla kontroli zgodności z przepisami rynkowymi. Producent akumulatora będzie odpowiedzialny za zarządzanie pozostałymi informacjami. W przypadku zmiany danych baterii konieczne będzie zaktualizowanie ich w paszporcie. Każdy producent będzie zobowiązany do wyznaczenia zewnętrznego dostawcy, który zapewni kopię danych w przypadku upadłości. Wymagane interfejsy, prawa dostępu i odpowiednie funkcje muszą być zaimplementowane w systemie oprogramowania.

To samo dotyczy unikatowych identyfikatorów, takich jak numery seryjne, które umożliwiają jednoznaczne przypisanie produktu. System musi również być w stanie uwzględnić różne przepisy krajowe oraz być kompatybilny z różnymi technologiami i platformami zarządzania danymi. Należy również uwzględnić różne wymagania dotyczące danych dla różnych branż, ponieważ paszport baterii będzie stanowić podstawę dla kolejnych paszportów.

System tego rodzaju jest zbyt złożony, aby pojedyncza firma lub nawet koncern mogły nim zarządzać. Dlatego zaangażowaliśmy większą grupę partnerów i zwolenników do współpracy przy projekcie Battery Pass. To pozwala systemowi uzyskać niezbędne wsparcie i zwiększyć jego szanse na akceptację w praktyce –  mówi Knothe.

W dniach od 22 do 26 kwietnia 2024 r. naukowcy z Instytutu Fraunhofer IPK wraz z partnerami projektu zaprezentują na targach Hannover Messe ekosystem akumulatora na wspólnym stoisku Fraunhofera w hali 2, stoisko B24.

Dodatkowo przedstawią scenariusz strumienia wartości dla produkcji i wykorzystania akumulatorów do samochodów elektrycznych oraz zilustrują agregację wymaganych danych w paszporcie baterii. 

Źródło: Fraunhofer-Gesellschaft

Tagi artykułu

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę