MAHLE udało się odwrócić trend

Grupa MAHLE odwróciła trend MAHLE

Firma MAHLE, dostawca z branży motoryzacyjnej, odwróciła swój trend biznesowy. Pomimo trudnych warunków na świecie i wzrostu kosztów, firma zamknęła rok 2023 z rekordową sprzedażą i powróciła na ścieżkę wzrostu. Przychody ze sprzedaży wzrosły organicznie – po uwzględnieniu różnic kursów walut – o 8,2% do 12,8 mld euro. Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł z 60 mln euro do 304 mln euro. Wynik grupy był dodatni i wyniósł 26 mln euro.

Rok 2023 był ważnym rokiem dla firmy MAHLE – powiedział Arnd Franz, Prezes Zarządu Grupy MAHLE i Dyrektor Generalny. – Mamy solidną pozycję rynkową w zakresie naszych podstawowych produktów, a dzięki naszym innowacjom w obszarze e-mobilności odnosimy coraz większe sukcesy akwizycyjne również w tym sektorze. Jesteśmy obecnie na fali wznoszącej i  podążamy we właściwym kierunku. Jednak przed nami kolejny bardzo niepewny okres. 

Franz powiedział, że przeorientowanie Grupy w ramach strategii MAHLE 2030+ na trzy strategiczne obszary elektryfikacji, zarządzania termicznego i zrównoważonych silników spalinowych przynosi efekty. MAHLE konsekwentnie pracuje nad poprawą swojej rentowności i dostosowaniem swojego portfolio. Przykłady tego obejmują zbycie przez grupę 50% udziałów w spółce joint venture BHTC oraz sprzedaż działalności w zakresie oryginalnego wyposażenia z termostatami.

Będziemy kontynuować tę strategię w 2024 roku. Naszym celem jest ciągła poprawa rentowności poprzez doskonalenie inicjatyw w obszarze zakupów, produkcji, sprzedaży i administracji – powiedział Markus Kapaun, Członek Zarządu Grupy MAHLE i Dyrektor Finansowy.

Wzrost sprzedaży odnotowano we wszystkich jednostkach biznesowych i lokalizacjach. Szczególnie w Europie i Ameryce Północnej jednostki biznesowe skoncentrowane głównie na silnikach spalinowych odnotowały znaczący wzrost. Sprzedaż systemów i komponentów silnikowych wzrosła globalnie o 9,3%, po uwzględnieniu różnic kursowych, do 2,6 mld euro. Jednostka Filtration and Engine Peripherals zanotowała wzrost sprzedaży o 9,7%, po uwzględnieniu różnic kursowych, do 2,1 mld euro.  Aftermarket również osiągnęła imponujące wyniki, ze wzrostem sprzedaży o 22%, skorygowanym o wpływ kursów walutowych, do 1,3 mld euro.

Elektryfikacja to dla MAHLE temat przyszłości

Firma MAHLE obecnie generuje ponad 60% swojej sprzedaży z technologii i produktów niezwiązanych bezpośrednio z silnikami spalinowymi samochodów osobowych. W związku z tym jednostki biznesowe silnie związane z elektryfikacją zwiększyły swoją sprzedaż: Electronics and Mechatronics nieznacznie zwiększyła swoją sprzedaż do 1,4 mld euro, a Thermal Management wzrosła o 4,1% do 4,6 mld euro, po uwzględnieniu różnic kursowych. Mimo to obie jednostki biznesowe zauważyły, że sprzedaż pojazdów elektrycznych zasilanych bateryjnie nie osiągnęła jeszcze oczekiwanego poziomu. MAHLE stara się dostosować do rosnącego popytu. W tym celu firma kontynuuje rozszerzanie swojego portfolio produktów dla pojazdów elektrycznych w zakresie zarządzania temperaturą i będzie wytwarzać nowe produkty, takie jak systemy klimatyzacji i płyty chłodzące akumulatory w swoich europejskich lokalizacjach. 

Elektryfikacja to temat przyszłości. Skupiamy się na napędach elektrycznych i inteligentnym ładowaniu akumulatorów. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby e-mobilność była bardziej atrakcyjna i przystępna cenowo – powiedział Franz.

Dzięki nowej technologii silników elektrycznych firma MAHLE oferuje napędy do samochodów osobowych i pojazdów użytkowych, które skutecznie i konsekwentnie zapewniają wysoką szczytową wydajność bez konieczności stosowania metali ziem rzadkich. Ponadto nowy zautomatyzowany system pozycjonowania MAHLE został uznany za globalny standard bezprzewodowego ładowania pojazdów elektrycznych. Niedawno MAHLE otrzymała również dwa duże zamówienia obejmujące nowe moduły zarządzania termicznego o łącznej wartości zamówień wynoszącej nieco poniżej 1,5 miliarda euro. Moduły te zawierają wiele elementów do ogrzewania i chłodzenia różnych systemów w pojeździe. Oprócz mniejszych przestrzeni montażowych i drastycznie zmniejszonych nakładów na montaż, modułowe podejście zapewnia znacznie większą wydajność. Takie podejście może zwiększyć zasięg samochodu elektrycznego nawet o 20%, a także znacznie poprawić szybkość procesu ładowania akumulatorów. W sumie rok 2023 był udanym rokiem pod względem przejęć, a wartość nowych zamówień przekroczyła 10,5 mld euro.

W roku finansowym 2023 wydatki Grupy MAHLE na badania i rozwój wzrosły do 673 mln euro. Stanowiło to 5,3% sprzedaży i przełożyło się na złożenie 341 nowych wniosków patentowych, a także 502 wynalazków. 70% wniosków patentowych dotyczyło elektryfikacji.

Dywersyfikacja finansowania Grupy zapewnia elastyczność i niezależność

Nasze finansowanie opiera się na solidnych i zdywersyfikowanych podstawach – powiedział Kapaun. – Aby utrzymać elastyczność finansową i niezależność, szeroko pozycjonujemy finansowanie Grupy i nadal pracujemy nad dywersyfikacją oraz zarządzaniem terminami płatności.

W lutym 2024 roku MAHLE podpisało nową umowę kredytu konsorcjalnego na kwotę 1,6 mld euro, co umożliwiło zabezpieczenie struktury finansowania skierowanej na przyszłość. Nowy kredyt konsorcjalny zastępuje wcześniejszy kredyt o terminie zapadalności w 2025 roku i składa się z odnawialnej linii kredytowej zgodnej z zasadami ESG w wysokości 1,2 mld euro oraz kolejnego kredytu w wysokości 400 mln euro. 

Jako firma będąca własnością Fundacji, udział społeczny i szacunek dla ludzi i środowiska stanowią podstawowe wartości MAHLE. Z tego powodu, podobnie jak inne firmy, potrzebujemy odpowiednich warunków prawnych – powiedział Franz.

Właśnie dlatego czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego odegrają kluczową rolę dla firmy MAHLE. W następnym okresie legislacyjnym MAHLE ma nadzieję na silną politykę przemysłową skoncentrowaną na konkurencyjności i warunkach lokalizacyjnych. 

Opowiadamy się za polityką opartą na konkretnych faktach, która nie opiera się na zakazach technologicznych, ale raczej na zróżnicowaniu – kontynuował Dyrektor Generalny.

Franz ponowił swój apel o strategię obejmującą wiele kierunków rozwoju napędów, taką jak ta, którą już teraz realizują Japonia, Chiny i Ameryka Północna. 

Potrzebujemy odpowiedzialnych działań regulacyjnych, które są dostosowane do rzeczywistości – nie tylko po to, aby firmy mogły pracować w sposób bezpieczny i opłacalny, ale także po to, aby branża mogła odgrywać aktywną rolę w kształtowaniu przyszłego poziomu zatrudnienia i konsekwencji społecznych transformacji technologicznej – powiedział Franz.

MAHLE wzmocniło dialog z pracownikami i przedstawicielami pracowników w roku finansowym 2023. Na przykład Firma uzgodniła z przedstawicielami pracowników przyszły układ zbiorowy pracy, aby niemieckie lokalizacje były konkurencyjne w perspektywie długoterminowej. Liczba pracowników pozostała na stabilnym poziomie nieco poniżej 72 500 na całym świecie w 2023 roku.

Źródło: MAHLE

Tagi artykułu

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę