Wyniki roczne Brembo za 2023 r.

Wyniki finansowe  Brembo za 2023 r. Brembo

Przychody w 2023 r. wzrosły do 3.849,2 mln euro, wzrost o 6,1% w porównaniu z 2022 r.; EBITDA na poziomie 665,8 mln euro; zysk netto wzrósł o 4,2% do 305 mln euro. Propozycja dywidendy dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 0,30 euro na akcję.

Wyniki na dzień 31 grudnia 2023 r:

  • Przychody na poziomie 3.849,2 mln euro (wzrost o 6,1%; +8% w oparciu o podobny kurs wymiany)
  • EBITDA w wysokości 665,8 mln euro (marża EBITDA: 17,3%); EBIT w wysokości 414,1 mln euro (marża EBIT: 10,8%)
  • Inwestycje netto i wzrost wartości aktywów w leasingu na poziomie 432,9 mln euro
  • Zadłużenie finansowe netto w wysokości 454,8 mln euro (283,6 mln euro przed zastosowaniem MSSF 16), spadek o 47,2 mln euro w porównaniu z 31 grudnia 2022 r.

Brembo zakończyło 2023 rok w trwającym trendzie wzrostowym. Wyniki zatwierdzone dziś przez Radę Dyrektorów pokazały przychody przekraczające 3,8 mld euro, przy poprawiających się marżach i, po raz pierwszy, zysku netto przekraczającym 300 mln euro. Każdy z tych wskaźników wzrósł w porównaniu do już wysokich danych z 2022 roku. W wartościach bezwzględnych są to najwyższe wyniki w historii Brembo. Odnotowaliśmy doskonałą zdolność do generowanie gotówki, przy zmniejszeniu naszego zadłużenia. Inwestycje osiągnęły bezprecedensowy poziom ponad 430 milionów euro. Nowy rok rozpoczęliśmy od ogłoszenia uruchomienia naszego pierwszego zakładu produkcyjnego w Tajlandii, który pozwoli nam wykorzystać możliwości rozwoju w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Jednocześnie firma kontynuuje swoją cyfrową ewolucję poprzez wprowadzanie inteligentnego układu hamulcowego Sensify i działalność działu Brembo Solutions stworzonego w 2023 r., który ma dostarczać firmom rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji. Naszą ambicją pozostaje bycie liderem w naszej branży i wspieranie klientów w procesie transformacji świata motoryzacji – skomentował Matteo Tiraboschi Executive Chairman Brembo.

Źródło: Brembo

Tagi artykułu

Zobacz również

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę