Diagnozowanie samochodów krok po kroku

Diagnozowanie samochodów krok po kroku Snap-on Equipment
Piotr Loranc
8.6.2021

Diagnozowanie samochodów już dawno stało się czynnością czasochłonną, która wymaga od mechaników dużej wiedzy i doświadczenia. Muszą oni umieć odczytywać i właściwie interpretować dane, prawidłowo przeprowadzać procedury serwisowe i wykonywać pomiary oscyloskopowe. Praktyka warsztatowa pokazuje, że nie jest to takie proste, a przecież dobry serwis i dobry mechanik musi sobie poradzić z wyzwaniami, jakie stawiają współczesne samochody. I to w jak najkrótszym czasie, bo czas to pieniądz.

W trudnych sytuacjach mechanikowi z pomocą przychodzą dostępne już w testerach diagnostycznych opcje związane z inteligentną diagnostyką. Inteligentna diagnostyka w logiczny sposób prowadzi mechaników przez proces diagnozowania – od ustalenia rodzaju usterki do rozwiązania problemu, oszczędzając czas oraz czyniąc pracę bardziej wydajną.

Dzięki nowoczesnym procedurom diagnostycznym tester na podstawie kodu błędu wskazuje każdą następną czynność, jaką należy wykonać i prowadzi użytkownika krok po kroku do znalezienia rozwiązania. Wyświetlane są tylko istotne informacje, dobrane dla konkretnego pojazdu i kodu usterki, bez wykonywania czynności, które w danym przypadku są zbędne. To oszczędza czas i ułatwia diagnozę, a praca warsztatu staje się efektywniejsza.

Po odczytaniu kodu błędu diagnostyka zaczyna się od funkcji SureTrack, czyli sprawdzenia, czy jakiś inny serwis miał taki problem i w jaki sposób skutecznie go rozwiązał. System Informacji Technicznej o Naprawach SURETRACK™ to baza, która podaje najczęstsze faktyczne przyczyny usterki dla danego pojazdu, kodu usterki i przebiegu pojazdu na podstawie skutecznych napraw wykonanych w innych serwisach.

System Informacji Technicznej o Naprawach SURETRACK™.
System Informacji Technicznej o Naprawach SURETRACK™. Źródło: Snap-on Equipment

Następnie wyświetlane są Techniczne Biuletyny Serwisowe (TSB), czyli informacje od producentów samochodów (OEM) o znanych problemach oraz sposobach ich diagnozy i naprawy – ale tylko te związane z danym kodem błędu dla konkretnego pojazdu. Mechanik nie traci więc czasu na przeglądanie całej bazy TSB.

W kolejnym kroku wyświetlane są Inteligentne Dane – te parametry pracy, które są powiązane z kodem błędu. Ich wartości są monitorowane, a automatycznie są zaznaczane te, które przekroczyły dopuszczalne wartości.

Inteligentne Dane, czyli tylko te informacje, które są powiązane z daną usterką.
Inteligentne Dane, czyli tylko te informacje, które są powiązane z daną usterką. Źródło: Snap-on Equipment

Następnym krokiem są Testy Funkcjonalne i Procedury Serwisowe, które umożliwiają weryfikację prawidłowego działania podzespołu za pomocą procedur serwisowych. Tester ze wszystkich dostępnych funkcji serwisowych wybiera tylko te, które są w danym przypadku związane z wystąpieniem danego kodu błędu.

Tester ze wszystkich dostępnych funkcji serwisowych wybiera tylko te, które są w danym przypadku związane są z wystąpieniem danego kodu błędu.
Tester ze wszystkich dostępnych funkcji serwisowych wybiera tylko te, które są w danym przypadku związane są z wystąpieniem danego kodu błędu. Źródło: Snap-on Equipment

Końcową czynnością jest wykonanie Testu Podzespołów. Przeprowadza się je z użyciem wbudowanego 2-kanałowego oscyloskopu z gotowymi procedurami pomiarowymi. Mechanik otrzymuje informację o danym podzespole: jego lokalizacji, złączu i sygnałach na poszczególnych pinach.

Gotowe procedury pomiarowe prowadzą krok po kroku, oscyloskop jest automatycznie skonfigurowany, wyświetlany jest też sygnał wzorcowy z wartościami referencyjnymi oraz podawane najczęstsze przyczyny nieprawidłowego sygnału. Dzięki temu mechanik może szybko i skutecznie wykonać pomiary oscyloskopowe, odnaleźć przyczynę usterki i szybko zidentyfikować wadliwy podzespół.

Inteligentna diagnostyka udostępnia również usługi w chmurze. Raporty skanowania pojazdu przed naprawą i po niej mogą być automatycznie przekazywane do chmury, a serwis ma do nich szybki dostęp oraz możliwość ich analizowania, drukowania, przechowywania i przesyłania do klientów pocztą elektroniczną lub SMS-em.

Proces diagnozowania z wykorzystaniem inteligentnej diagnostyki opiera się na logicznym ciągu czynności sugerowanych przez oprogramowanie testera, które są powiązane z danym samochodem, kodem błędu i przebiegiem pojazdu. Tester prowadzi mechanika przez cały proces diagnostyczny, odpowiednio dobrany dla danego przypadku. Takie podejście gwarantuje skuteczność i efektywność wykonywanych napraw, dzięki czemu serwis staje się bardziej zyskowny. Rośnie też jego reputacja i zadowolenie klientów z szybko i prawidłowo wykonanej naprawy.

O Autorze

Piotr Loranc

Doradca techniczny Snap-on Equipment and Diagnostics

Tagi artykułu

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę