Mercedes-Benz wspiera młode kobiety w „oswajaniu” technologii

Kobiety na rynku pracy dla „Przemysłu 4.0” Mercedez-Benz

Zgodnie z raportem „Women in Tech Statistics. Uncovering Trends and Unseen Data by Women Tech Network” (2023) kobiety stanowią mniej niż 30% osób zatrudnionych w branży technologicznej. O ile w sektorze związanym z matematyką i branżą IT to 28%, o tyle liczba ta dość drastycznie spada w przypadku zawodów inżynierskich. Kobiety stanowią też mniejszość wśród osób, które zdobyły wykształcenie wyższe związane z naukami ścisłymi takimi jak: informatyka (16%), technologia (21%) i ekonomia (27%). Co ciekawe, jak podaje Cyberstates, zespoły tech o wyższej różnorodności płciowej są bardziej efektywne niż te, w których jej brakuje. I to o aż 48%!

  • Udział kobiet w branżach technologicznych i przemysłowych jest ciągle zdecydowanie niższy niż mężczyzn  
  • Wkrótce rusza 6. edycja projektu „Girls Go Technology”
  • Podsumowanie  projektu przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Mercedes-Benz Manufacturing Poland od momentu powstania fabryki na Dolnym Śląsku aktywizuje potencjał kobiet i ułatwia im wejście na rynek pracy w regionie. Sztandarowym projektem jest inicjatywa „Girls Go Technology”, skierowana do uczennic liceów i techników Jawora, powiatu jaworskiego i Legnicy. Jego celem jest zachęcenie młodych kobiet stojących przed wyborem drogi zawodowej do podjęcia nauki i pracy w przemyśle i szerzej w branżach technologicznych. W tych sektorach udział kobiet jest tradycyjnie niski, co wynika m. in. ze stereotypów społecznych i kulturowych: kierunki technologiczne i inżynierskie uważane są za „męskie”, co w połączeniu ze sposobami rekrutacji (komunikacja skierowana do mężczyzn, brak feminatywów etc.) nie zachęca młodych kobiet do pracy w sektorze STEM.

W dotychczasowych pięciu edycjach „Girls Go Technology” wzięło udział prawie 100 uczennic, wspieranych przez kadrę nauczycielską, z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze, Zespołu Szkół i Palcówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie, Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy oraz gościnnie, Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu.

Mercedes-Benz

Uczennice naszej szkoły coraz chętniej i liczniej biorą udział w warsztatach „Girls Go Technology”. Program przyciąga, bo pokazuje, że we współczesnym świecie liczy się wiedza i umiejętności oraz posiadane kompetencje, niezależne od płci. Dziewczyny oswajając najnowsze technologie czy rozwijając kompetencje osobiste wzmacniają swoją pozycję na rynku pracy, stają się mocniejsze i pewne siebie – ocenia Ewa Wojtala, wicedyrektor ds. dydaktycznych Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.

Potwierdza to raport podsumowujący projekt, wykonany na zlecenie Mercedes-Benz Manufacturing Poland przez Centrum Ewaluacji i Analizy Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W badaniu wzięło udział 80% uczestniczek trzech pierwszych edycji, które ukończyły szkołę średnią. Ponad 70% badanych kobiet podjęło naukę na studiach wyższych, a ponad 50% z nich równocześnie uczy się i pracuje. Niemal połowa zmieniła plany zawodowe i wybrała studia na kierunkach technicznych. Połowa absolwentek programu zadeklarowała, że widzi perspektywę kariery w branżach technologicznych. Uczestniczki badania w przeważającej większości zaznaczały, że nie doświadczają odmiennego traktowania ze względu na płeć, studiując lub pracując w branżach technologicznych, ale jednocześnie nie uważają, że mężczyźni radzą sobie w tych sektorach lepiej od kobiet.

Mercedes-Benz

Program „Girls Go Technology” spełnia swoje zadanie: wzmacnia w młodych kobietach poczucie wartości oraz pewność siebie. Analizując odpowiedzi absolwentek można stwierdzić, że mierzą wysoko, planując i realizując konsekwentnie swoje kariery edukacyjne i zawodowe. Z perspektywy czasu oceniły udział w programie bardzo pozytywnie, deklarując przydatność uzyskanej wiedzy i umiejętności – podsumowuje dr hab. Jolanta Perek-Białas, Kierowniczka Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Projekt był wielokrotnie nagradzany, m.in. w 2021 roku Brązowym Spinaczem w plebiscycie „Złote Spinacze” organizowanym przez Związek Firm PR i w konkursie „PR Wings w kategorii PR korporacyjny. W 2022 otrzymał główną nagrodę w   kategorii „Ambasador Edukacji” w  konkursie  „Pracodawca Jutra 2021”  Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. 

Dotychczasowe edycje pokazują, ze młode kobiety potrzebują zachęty do podjęcia decyzji o przyszłej karierze zawodowej w sektorze przemysłu i technologii. –  mówi dr Ewa Łabno-Falęcka z Mercedes-Benz Manufacturing PolandNasz projekt jest dla nich taką zachętą: „Yes, You can”! Nowe technologie, wymagające nie siły mięśni lecz kompetencji cyfrowych, są szansą pracy dla kobiet w lepiej płatnych i bardziej cenionych sektorach gospodarki.   

Mercedes-Benz

W połowie marca rusza szósta edycja programu. Dziewczyny zainteresowane „oswajaniem technologii” w tegorocznej edycji będą uczestniczyć cyklu  warsztatów na temat roli technologii w przemyśle (automatyzacja, AR/VR, zarządzanie projektami, sztuczna inteligencja, IoT), poznają znaczenie kompetencji cyfrowych, a także będą ćwiczyć umiejętności miękkie z zakresu autoprezentacji, zarządzania stresem czy przygotowania się do rozmowy rekrutacyjnej.

Partnerami 6. edycji projektu są Randstad Polska, WSSE „INVEST PARK”, Klaster Edukacyjny INVEST in EDU, AIDAR oraz Sii. Poprzednie edycje wspierali również Siemens Polska i Seifert Polska.

Mercedes w Jaworze jest kilkukrotnym zdobywcą tytułu „Employer of the Year” magazynu Forbes w kategorii firm wybieranych przez młodych inżynierów i inżynierki. Wspiera edukację zawodową w regionie, współpracuje z Collegium Witelona w Legnicy i z Politechniką Wrocławską  oddział w Legnicy.     

Źródło: Mercedes-Benz

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę