Co piąty kierowca przeznacza na eksploatację auta od 12 do 15 tys. zł rocznie

Ile kierowca przeznacza na eksploatację auta? Santander Consumer Multirent

38% polskich kierowców uważa naprawę usterek za najbardziej obciążającą dla portfela – wynika z raportu Santander Consumer Multirent „Polak w swoim aucie”. Ponad połowa (55%) ankietowanych korzysta ze swojego auta codziennie. Dla prawie 60% badanych najbardziej denerwującym zachowaniem na drodze jest brawura innych kierowców. 

Samochód to przedmiot, który wymaga stałego nakładu finansowego. Eksploatacja pojazdu wiąże się z regularnymi opłatami za tankowanie, naprawy czy ubezpieczenie. Co więcej, raz do roku należy zrobić przegląd i sprawdzić stan techniczny pojazdu. Z najnowszego raportu Santander Consumer Multirent „Polak w swoim aucie” wynika, że ponad połowa (59%) polskich kierowców szacuje, że w skali roku wydaje na eksploatację samochodu poniżej 12 tys. złotych. Co piąty (22%) uważa, że to wydatek między 12 a 15 tys. złotych, a 10% od 16 do 20 tysięcy. Tylko 2% twierdzi, że płaci za eksploatację powyżej 20 tysięcy.

Usterki – źródło największych wydatków

Z przeprowadzonego badania wynika, że najbardziej obciążająca dla portfela polskich kierowców jest naprawa usterek – odpowiedziało tak 4 na 10 ankietowanych (38%). Szczególnie najmłodsi badani w wieku 18-29 lat (49%) uważają, że na ten cel wydają najwięcej pieniędzy. Tego typu opłaty są najmniej uciążliwe dla seniorów – tylko jedna czwarta (23%) sześćdziesięciolatków wskazała tę odpowiedź. Na drugim miejscu wśród ogółu badanych znalazły się ubezpieczenia motoryzacyjne (35%). Dla 49% osób 60+ jest to znaczące obciążenie. Mniej osób skarży się na koszt przeglądów technicznych (8%), sezonowy serwis i wymianę opon (6%), a także wymianę płynów i filtrów (4%). 

Codzienny środek transportu

Przez wykluczenie komunikacyjne oraz brak regularnie kursujących autobusów i pociągów, w wielu zakątkach Polski samochód stanowi często jedyną możliwość przemieszczenia się. Jego niekwestionowaną zaletą jest wygoda i dostępność, co sprawia, że przydaje się, zwłaszcza w rodzinach z dziećmi.

Niezbędność samochodu odzwierciedlają wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Multirent – komentuje Andrzej Zapotoczny, Kierownik Zespołu Obsługi Serwisowej z Santander Consumer Multirent z Grupy Santander Consumer Bank. – Wskazują one, że 55% polskich kierowców korzysta ze swojego auta codziennie, a co trzeci ankietowany używa samochodu kilka razy w tygodniu. Tylko 5% jeździ samochodem raz w tygodniu, zaś 3% rzadziej niż raz w tygodniu.

Wyzwania na drodze

Prowadzenie auta niejednokrotnie wiąże się ze stresem i koniecznością reakcji na nieprzewidziane zdarzenia. W ramach badania polscy kierowcy odpowiedzieli na pytanie dotyczące tego, co ich denerwuje podczas poruszania się samochodem. Dla ponad połowy (56%) z nich najbardziej irytującym zachowaniem na drodze jest brawura innych kierowców np. wymuszanie pierwszeństwa czy niebezpieczne wyprzedzanie. Dodatkowo wiele osób (46%) skarży się na nieostrożność pieszych. Z kolei niedobory budżetowe w różnych województwach sprawiają, że drogi są słabej jakości – już 43% ankietowanych skarży się na ich stan. Co więcej, 42% jest poirytowanych na korki na drogach, a 41% złości nieprzestrzeganie przepisów przez innych uczestników ruchu. Najmniejszy odsetek polskich kierowców skarżył się na zły stan techniczny innych samochodów (10%), a także niewłaściwe oznakowanie na drodze (7%).
 
Warto zauważyć, że kobiety są znacznie bardziej wyczulone na nieostrożność pieszych (deklaruje tak 56%. w porównaniu do 38% mężczyzn) oraz słabą jakość dróg (50% kobiet, 38% mężczyzn). Inna znacząca różnica powiązana jest z wiekiem i wynika z temperamentu młodszych osób – okazuje się, że im młodszy ankietowany, tym częściej irytują go kierowcy, którzy jeżdżą ich zdaniem zbyt wolno. W najmłodszej grupie (18-29 r.ż.) ten odsetek wynosi 30% i maleje wraz z wiekiem grupy badanej. Wśród osób powyżej 60 roku życia tylko 11% uznaje takie zachowanie za denerwujące. Dodatkowo, najmłodsi częściej skarżą się na nieostrożność pieszych (61%), dla porównania wynik wśród osób między 50 a 59 rokiem życia – jest sporo niższy i wynosi 37%.

Korzystanie z samochodu wiąże się z różnymi kosztami, a także sytuacjami stresującymi i nieprzewidzianymi wydarzeniami. Dlatego warto zabezpieczyć się na taką ewentualność nawet przy okazji np. korzystając z leasingu w Santander Consumer Multirent. Poza wieloma korzyściami jak opłata wstępna od 0% wartości pojazdu, szeroki pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych czy karta paliwowa, oferuje on pełną opiekę w procesie likwidacji szkody dzięki Centrum Likwidacji Szkód. Jest ono dostępne 7 dni w tygodniu przez całą dobę i zapewnia błyskawiczne procedury oraz minimum wymaganych dokumentów, a także bezpłatny samochód zastępczy do 5 dni w przypadku likwidacji szkód częściowych – komentuje Andrzej Zapotoczny, Kierownik Zespołu Obsługi Serwisowej z Santander Consumer Multirent.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 22-30 stycznia br. na osobach, które posiadają prawo jazdy i aktywnie je wykorzystują na zlecenie Santander Consumer Multirent przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS). Zrealizowano je metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Próba n=1000.

Źródło: Santander Consumer Multirent

Tagi artykułu

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę