ZF osiąga cele roczne i zwiększa konkurencyjność

ZF osiągnęła cele finansowe wyznaczone na 2023 rok ZF

Firma technologiczna ZF Friedrichshafen AG osiągnęła cele finansowe wyznaczone na 2023 rok. W warunkach bardzo niestabilnej gospodarki światowej firma zwiększyła sprzedaż o 6,5% do 46,6 mld euro (2022: 43,8 mld euro). Skorygowany EBIT wyniósł 2,4 mld euro (2022: 2,0 mld euro); skorygowana marża EBIT wyniosła 5,1% (2022: 4,7%). Ze względu na pozytywny rozwój wolnych przepływów pieniężnych w drugiej połowie roku, firma ZF spłaciła zobowiązania w wysokości około 2 mld euro i zmniejszyła zadłużenie netto o 400 mln euro do poziomu poniżej 10 mld euro.
 

  • Firma technologiczna zwiększa sprzedaż do 46,6 mld euro (2022: 43,8 mld euro) i realizuje cele finansowe na rok 2023
  •     Skorygowany EBIT wynosi 2,4 mld euro (2022: 2,0 mld euro), skorygowana marża EBIT wynosi 5,1% (2022: 4,7%)
  •     W 2023 r. Grupa ZF redukuje zobowiązania netto i z powodzeniem emituje na rynku kapitałowym obligacje o wartości ok. 2,4 mld euro
  •     Wdrożono programy zwiększające efektywność w celu strategicznej poprawy rentowności
  •     Do 2026 roku zaplanowano 18 mld euro na inwestycje w przyszły rozwó

2023 był dla ZF rokiem szeroko zakrojonych decyzji: zmieniliśmy kierunek transformacji firmy i skupiliśmy się na konkurencyjności i rentowności. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu całego zespołu ZF osiągnęliśmy nasze cele finansowe. Teraz będziemy kontynuować tę ścieżkę. Rok 2024 będzie rokiem wdrożenia i obierzemy kurs na większą koncentrację, wydajność i konkurencyjność – powiedział dyrektor generalny ZF, dr Holger Klein, podczas czwartkowej prezentacji wyników finansowych we Friedrichshafen. 

Jak wspomniał dr. Klein, ważnymi decyzjami w roku 2023 było przygotowanie połączenia dywizji technologii podwozi samochodowych z dywizją aktywnych systemów bezpieczeństwa w nową dywizję systemów podwozi (ZF Chassis Solutions Division), co nastąpiło 1 stycznia bieżącego roku. Ponadto rozpoczęto wydzielanie dywizji pasywnych systemów bezpieczeństwa (Passive Safety Systems Division ).

Proces wydzielania dywizji pasywnych systemów bezpieczeństwa przebiega zgodnie z planem. Rozważamy opcje jego przyszłego rozwoju, które mogą obejmować całkowitą lub częściową sprzedaż lub IPO – powiedział Klein

Kolejnym ważnym krokiem było powołanie spółki joint venture zajmującej się systemami podwozi samochodów osobowych, ZF Chassis Modules GmbH, z Foxconn, największym na świecie producentem elektroniki.

Decyzja o rezygnacji z rozwoju projektu autonomicznych wahadłowców i skupieniu się na roli dostawcy premium technologii autonomicznej jazdy i usług inżynieryjnych była również przełomowa dla długoterminowej perspektywy Grupy. 

Tego rodzaju decyzja umożliwia ZF działanie z solidnej pozycji i dalsze wdrażanie strategii. Nasze szerokie portfolio pozwala nam inwestować w rentowne obszary wzrostu a także w mobilność elektryczną - w zależności od zapotrzebowania klientów - aby dostarczać produkty do napędów całkowicie elektrycznych, hybrydowych i konwencjonalnych – wyjaśnił Klein.

Aby zwiększyć globalną przewagę konkurencyjną i odpowiednio reagować na słabą koniunkturę rynkową, ZF będzie korzystać z programów zwiększania efektywności i jeszcze mocniej koncentrować się na poprawie swojej struktury kosztów. Do końca 2025 r. baza kosztowa ma zostać zmniejszona w całej Grupie o 6 mld euro. Pięć głównych obszarów przyczyni się do osiągnięcia tego celu. Obejmują one generowanie efektów cenowych w zakupach materiałów, zwiększanie produktywności i poprawę kosztów badań i rozwoju, a także strukturę kosztów w funkcjach korporacyjnych oraz szczegółowy przegląd inwestycji pod kątem ich ukierunkowanego wykorzystania. 

Ta oszczędniejsza baza kosztowa zapewni nam silną pozycję, niezbędną do dalszej transformacji w kierunku elektromobilności w drugiej połowie tej dekady i później – powiedział Klein.

Oddłużenie Grupy - popyt na nowo wyemitowane obligacje

W roku obrotowym 2023 ZF osiągnęła sprzedaż Grupy w wysokości 46,6 mld euro (2022: 43,8 mld euro), co stanowi wzrost o 6,5% w porównaniu z wartością z roku poprzedniego. Wzrost organiczny wyniósł 9%, a różnica wynikała głównie z efektów kursów wymiany walut. Dzięki organicznemu wzrostowi sprzedaży o około 20% do 8,7 mld euro (2022: 7,5 mld euro), dywizja Commercial Vehicle Solutions osiągnęła lepsze wyniki niż cały rynek pojazdów użytkowych, który w ubiegłym roku wzrósł o 15%. Regionem o największej sprzedaży była ponownie Europa z udziałem 44%, następnie Ameryka Północna z udziałem 28% i region Azji i Pacyfiku z udziałem 24%.

Skorygowany EBIT Grupy ZF wyniósł 2 367 mln euro (2022: 2 038 mln euro), co odpowiada skorygowanej marży EBIT na poziomie 5,1% (2022: 4,7%). Wolne przepływy pieniężne skorygowane o fuzje i przejęcia wyniosły 1 382 mln euro (2022: 544 mln euro). Zobowiązania netto wyniosły 9 982 mln euro (2022: 10 378 mln euro) na koniec ubiegłego roku; wskaźnik kapitału własnego spadł z 22,1 do 19,7% w porównaniu z rokiem poprzednim, głównie z powodu ujemnych efektów walutowych i wyceny.

W roku obrotowym 2023 ZF spłaciła zobowiązania o łącznej wartości około 2 mld euro. 

Naszym priorytetem jest systematyczna redukcja zadłużenia i refinansowanie – podkreślił dyrektor finansowy Grupy Michael Frick.

 W oparciu o ZF Green Finance Framework przeprowadzono trzy emisje obligacji: w lutym 2023 r. ZF wyemitowała zieloną obligację euro o stałym oprocentowaniu w wysokości 650 mln euro w ramach programu emisji długu (DIP). W kwietniu 2023 r. Grupa ZF z powodzeniem ponownie weszła na amerykański rynek obligacji z wolumenem 1,2 mld USD. Kolejna zielona obligacja w euro została wprowadzona na rynek we wrześniu 2023 r. z indywidualną transzą o stałym oprocentowaniu w wysokości 650 mln euro. 

Wszystkie te emisje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Rynki nadal wierzą w ZF i naszą zdolność do zarządzania transformacją. Wykorzystaliśmy udane emisje w tym roku, aby zapewnić stabilną i długoterminową orientację naszego profilu, nawet w zmienionych warunkach rynku finansowego – powiedział Frick

Zielona obligacja wprowadzona na rynek pod koniec stycznia o wartości 800 milionów euro (okres pięciu lat, kupon 4,75%) została ośmiokrotnie nadsubskrybowana.

W obszarze badań i rozwoju (R&D) firma ZF rozszerzyła swoją działalność. Wydatki na badania i rozwój wyniosły 3,5 mld euro i były nieco wyższe niż w poprzednim roku, kiedy to wyniosły 3,4 mld euro. Wskaźnik R&D wyniósł 7,6% (2022: 7,8%). Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 2,2 mld euro (2022: 1,9 mld euro), co odpowiada wskaźnikowi inwestycji na poziomie 4,8% (2022: 4,3%).

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Grupa ZF zatrudniała na całym świecie 168 738 pracowników (2022: 164 869).

Prognoza na rok fiskalny 2024

Prognozy na rok 2024 pozostają ostrożne. W dalszym ciągu mamy do czynienia ze słabym otoczeniem gospodarczym, inflacją i konfliktami geopolitycznymi. Przy utrzymaniu stabilnych kursów wymiany walut oraz biorąc pod uwagę zaplanowane transakcje korporacyjne, ZF przewiduje w 2024 r. sprzedaż powyżej poziomu 45 mld euro. Odpowiada to ok. 5% wzrostu organicznego. Przy oczekiwanym rozwoju sprzedaży i rynków zaopatrzenia w połączeniu z odpowiednią kontrolą struktur kosztowych, ZF spodziewa się, że skorygowana marża EBIT wyniesie od 4,9 do 5,4%. Oczekuje się, że wolne przepływy pieniężne skorygowane o transakcje korporacyjne wyniosą ponad 800 mln euro.

Miliardowe inwestycje w bezpieczną i czystą mobilność

Holger Klein potwierdził plan ZF zakładający globalne inwestycje o wartości prawie 18 miliardów euro do końca 2026 roku. Z tego około 10,6 miliarda euro ma zostać wydane na badania i rozwój, a ponad 7 miliardów euro ma zostać zainwestowane w nieruchomości, zakłady i sprzęt. Wraz ze wzrostem konkurencyjności, niemieckie lokalizacje ZF mają otrzymać do 30% tych inwestycji.

Klein wyjaśnił to w kontekście trwających programów poprawy efektywności: – Widzimy wiele zalet Niemiec jako lokalizacji, ale jesteśmy świadomi ich wad w odniesieniu do międzynarodowej konkurencji. Chcemy pracować nad nimi w ukierunkowany sposób za pomocą naszych programów zwiększania wydajności. Aby powrócić na pozycję lidera, ZF idzie naprzód z inicjatywą, siłą innowacji i wolą sukcesu. Jesteśmy gotowi do znacznych inwestycji w Niemczech, jeśli ogólne warunki będą sprzyjające i poprawimy naszą bazę kosztową.

Źródłó: ZF

 

 

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę