Rynek samochodów elektrycznych w Polsce

Rynek samochodów elektrycznych w Polsce Pixabay – rostichep

Po polskich drogach porusza się obecnie ponad 50 tys. samochodów elektrycznych i hybryd typu plug-in, których akumulatory ładowane są w ponad 4400 punktach ładowania. Dane te pokazują, że polski rynek elektromobilności wciąż znajduje się we wstępnej fazie rozwoju i ma przed sobą niezłe perspektywy na przyszłość.

Według danych z Licznika Elektromobilności, prowadzonego przez PZPM i PSPA, na koniec sierpnia 2022 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 54 331 osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym (są wśród nich auta w pełni elektryczne – BEV, jak i hybrydy plug-in – PHEV). Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych pod koniec tegorocznych wakacji liczył 2320 sztuk. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli (która na koniec sierpnia składała się z 15 422 sztuk), a także liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych (która powiększyła się do 426 884 sztuk). Pod koniec sierpnia park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł natomiast do 781 sztuk.

Rosnąca dynamika sprzedaży

Przez pierwsze osiem miesięcy br. liczba pojazdów elektrycznych na polskim rynku zwiększyła się o 16 139 sztuk, tj. o 42% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Utrzymuje się tym samym rosnąca dynamika rejestracji tego typu pojazdów. Na koniec 2019  r. w Polsce zarejestrowanych było ich łącznie zaledwie 8,6 tys. (BEV – nieco ponad 5 tys. i PHEV – ponad 3,5 tys.). Rok później ich liczba zwiększyła się do 18,8 tys. (10 tys. BEV i 8,8 tys. PHEV), a po kolejnych 12 miesiącach zarejestrowanych było już 38 tys. „elektryków” (18,8 tys. BEV i 19,2 tys. PHEV).

Rejestracje nowych samochodów osobowych  wg rodzaju napędu/paliwa w okresie I–VIII 2022

Pod koniec sierpnia 2022 r. po polskich drogach jeździło już 52 011 elektrycznych samochodów osobowych. Samochody BEV odpowiadały za 49% (25 549 sztuk) tego sektora rynku, a pozostałą część (51%) stanowiły hybrydy PHEV (26 462 sztuk). 

Warto dodać, że w sierpniu ogólna liczba zarejestrowanych nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t była na niemal identycznym poziomie jak przed rokiem (38 466 szt., -0,8%). Od początku roku natomiast mamy do czynienia ze spadkiem rejestracji nowych samochodów. W tym roku ich liczba wyniosła 321 867 sztuk, co jest wynikiem o 11,6% gorszym niż rok wcześniej.

Europa daleko z przodu

Europejski rynek niestety wciąż ucieka polskiemu pod względem elektryfikacji samochodów osobowych i dostawczych. W pewnym stopniu wynika to z poziomu zamożności polskiego społeczeństwa względem państw, w których udział samochodów z napędami elektrycznymi jest dużo większy. Państwa, w których udział pojazdów zelektryfikowanych w rynku nie przekracza 4%, mają średni PKB na mieszkańca poniżej 27 tys. euro. Są to głównie kraje z Europy Środkowo-Wschodniej. Z kolei ponad 72% europejskiej sprzedaży pojazdów elektrycznych koncentruje się w zaledwie 4 państwach, w których średni poziom PKB na mieszkańca przekracza 45 tys. euro.

Liderami europejskiego rynku e-mobility w 2021 r., jeśli weźmiemy pod uwagę udział pojazdów BEV w ogólnej liczbie nowych samochodów, były Holandia, Szwecja i Niemcy. Polska znajduje się w niechlubnym gronie pięciu państw unijnych z udziałem BEV poniżej 2%. Niższy udział aut z napędem wyłącznie elektrycznym jest obecnie tylko w Bułgarii, Czechach, na Słowacji i Cyprze.

Udział aut BEV w łącznej sprzedaży nowych samochodów w wybranych państwach UE w 2021 r.

Ostatnie pięciolecie bardzo wyraźnie pokazuje, w jakim kierunku zmierza europejski rynek motoryzacyjny. Od 2017 r. sprzedaż samochodów benzynowych spadła o 2,3 mln sztuk (spadek o 37%), a samochodów z silnikiem Diesla – aż o 3,6 mln (spadek o 66%). W tym samym okresie modele elektryczne (BEV i PHEV) zwiększyły sprzedaż ponad 10-krotnie z niecałych 169 tys. do 1 mln 744 tys. W 2021 r. na rynku było nieznacznie więcej samochodów w pełni elektrycznych, ale na przestrzeni minionych 5 lat obie kategorie pojazdów EV zanotowały podobny trend wzrostowy.

Liczba rejestracji nowych samochodów elektrycznych i hybryd plug-in

W ubiegłym roku blisko 40% sprzedanych nowych samochodów w Europie miało alternatywne napędy – 20% stanowiły typowe hybrydy, zaś ok. 18% modele z doładowywanymi bateriami. Dla porównania w 2020 r. samochody zasilane elektrycznie stanowiły 10,5% rynku, a hybrydy – 12%.

Infrastruktura ładowania

Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym, dynamicznie rozwija się także infrastruktura ładowania. Na koniec 2021 r. w Polsce istniały tylko 1932 publiczne stacje ładowania, a w nich w sumie 3784 punkty ładowania. Pod koniec sierpnia liczba ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych wzrosła do 2477, a punktów ładowania – do 4659. Tylko w sierpniu uruchomiono 134 nowe, ogólnodostępne stacje ładowania (228 punktów). Ze wszystkich ogólnodostępnych stacji ładowania 28% stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 72% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Całkowita liczba punktów ładowania dostępnych w całej UE wynosi obecnie ok. 307 000, co jest wynikiem znacznie niższym od wymaganego. Sprzedaż samochodów elektrycznych w latach 2017–2021 wzrosła ponad 10-krotnie, podczas gdy liczba publicznych ładowarek w UE w tym samym okresie wzrosła trzykrotnie. Według szacunków do 2030 r. w UE niezbędnych będzie ok. 6,8 mln publicznych punktów ładowania, żeby udało się osiągnąć proponowaną 55% redukcję CO2 dla samochodów osobowych. Oznacza to, że w niecałe 10 lat powinien nastąpić ponad 22-krotny wzrost liczby tych punktów.

Prawie 50% wszystkich punktów ładowania samochodów elektrycznych jest skoncentrowanych w zaledwie dwóch krajach UE – Holandii (90 tys. ładowarek) i Niemczech (60 tys.). Tylko 14% wszystkich punktów ładowania w UE to szybkie ładowarki.

Polski sektor e-mobility jest obecnie na początkowym etapie rozwoju. Ze względu na wielkość całego polskiego rynku motoryzacyjnego i znaczny potencjał jego elektryfikacji można się spodziewać w najbliższych latach szybkiego wzrostu liczby pojazdów EV na polskich drogach. Według szacunków już w 2024 r. udział aut BEV w rynku nowych samochodów osobowych w Polsce może osiągnąć ponad 10%, co oznacza, że będzie wyższy niż średnia UE w ubiegłym roku. 

O Autorze

Wojciech Traczyk

Redaktor miesięcznika „autoEXPERT”

Tagi artykułu

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę