Nowa wersja systemu cairo.B2C już dostępna

Nowa wersja systemu cairo.B2C już dostępna Cario

Wprowadzono modyfikacje w sekcji „Lista artykułów”: Zmieniono nazwę „Lista pionowa” na „Lista” i dostosowano skórkę, aby prezentowała widok listy z artykułów. Zmieniono nazwę „Lista pozioma” na „Kafelki” i dostosowano układ do prezentacji kafelków.

Lista zmian:

Pobierane zasobów przez przeglądarkę: zoptymalizowano pobieranie zasobów poprzez modyfikację Defer/Async, przyspieszając ładowanie krytycznych arkuszy stylów. Proces pobierania plików JavaScript rozpoczyna się teraz natychmiast po parsowaniu HTML, znacznie przyspieszając inicjację skryptów.

Przebudowano mechanizm filtrów – wersja mobilna: całkowita zmiana sposobu filtrowania towarów w widoku mobilnym. Nadano nowoczesny wygląd w formie pop up.

Darmowa wysyłka powyżej kwoty w koszyku w zależności od wagi koszyka: wprowadzono funkcjonalność darmowej wysyłki w zależności od wagi koszyka. Teraz w ustawieniach wysyłki możesz definiować przedziały wagowe, a każdy przedział jest powiązany z określoną kwotą dostawy. Kwoty dostawy podawane są w kolejności rosnącej, a dla ostatniego wpisu istnieje możliwość niepodania wagi, przy jednoczesnym użyciu największej kwoty dostawy.

Lista artykułów:

 1. Wprowadzono modyfikacje w sekcji „Lista artykułów”:
  • Zmieniono nazwę „Lista pionowa” na „Lista” i dostosowano skórkę, aby prezentowała widok listy z artykułów.
  • Zmieniono nazwę „Lista pozioma” na „Kafelki” i dostosowano układ do prezentacji kafelków.
 2. Dodano możliwość przełączania pomiędzy widokiem listy a kafelków podczas wyświetlania listy artykułów.
 3. Wprowadzono funkcjonalność sortowania artykułów według daty.
 4. Zaktualizowano plugin wyświetlający wprowadzenia do artykułów. Dzięki wprowadzonym modyfikacjom lista dostosowuje się do wybranej opcji widoku (lista/kafelki), bez możliwości przełączania przez klienta odwiedzającego stronę.

Lista wariantów na karcie towaru

 1. Na karcie towaru wprowadzono możliwość wyboru jednego z dwóch dostępnych trybów listy wariantów:
  • Przyciski: Aktualny domyślny tryb.
  • Lista rozwijana: *Warianty prezentowane w formie rozwijanej listy.
  • Lista rozwijana z ceną: Dodatkowo wyświetla ceny obok wariantów. Opcja zarządzania tym parametrem znajduje się w /admin/product/settings/#productTab, gdzie po włączeniu trybu wariantów pojawia się odpowiednia kontrolka.
 2. Dodano możliwość konfiguracji trybu wyboru wariantów na poziomie edycji kategorii. Jeżeli tryb wariantów jest włączony, można nadpisać domyślny sposób wyboru wariantów.
 3. W karcie towaru, kolumny cech listy wariantów są sortowane alfabetycznie A-Z według nazwy cechy. Rekordy listy wariantów sortowane są zgodnie z wartościami cech z pierwszej kolumny. Wzięto pod uwagę także drugą kolumnę, jeżeli wartości z pierwszej są takie same.
 • Poprawiono obsługę kwoty minimalnego zamówienia: poprawa logiki weryfikującej kwotę w koszyku
 • Poprawiono błędne dodawanie filtrów do zestawu filtrów: poprawa w budowaniu zestawu filtrów w panelu admina. W pewnych przypadkach tworzenie i usuwanie filtrów z zestawu filtrów zwracało błąd 404
 • Poprawiono błędne zliczanie liczby sztuk wariantów w mini-koszyku: poprawa logiki w zliczaniu towarów wariantowych dodanych do koszyka. W pewnych przypadkach w koszyku były wyświetlane wszystkie warianty zamiast wybranego.

Źródło: Cairo

Tagi artykułu

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę