BASF Coatings przygotowuje do raportowania ESG

BASF Coatings przygotowuje do raportowania ESG BASF
28.5.2024

Ruszył cykl spotkań dla kadry zarządzającej z branży automotive w ramach Akademii BASF Coatings. Eksperci z dziedziny raportowania ESG przygotują firmy do zmian legislacyjnych, które będą niebawem obowiązywać we wszystkich łańcuchach dostaw.

Czym jest ESG? Na to pytanie odpowiedź otrzymali uczestnicy pierwszego spotkania Akademii BASF Coatings, które odbyło się w Warszawie 27 lutego 2024 r. Przedstawiciele dużych koncernów samochodowych zostali zaproszeni na całodniowe spotkanie z udziałem eksperta, dr Jolanty Turek, wykładowczyni Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Omówione zostały 3 istotne elementy (składające się na skrót ESG): E- ład środowiskowy, S – ład społeczny, G – ład korporacyjny

Co czeka polskie firmy od 2025 r.?

Obecnie wymóg raportowania dotyczy dużych, giełdowych graczy. Jednak sytuacja ma się zmienić już niebawem i w przyszłym roku zobligowane będą do tego spółki i grupy kapitałowe, które spełnią chociaż 2 z 3 następujących kryteriów: 

  • liczba pracowników powyżej 250,
  • suma bilansowa na poziomie powyżej 25 mln euro,
  • przychody netto powyżej 50 mln euro.

Te firmy, które spełniają przynajmniej 2 kryteria oddadzą pierwszy raport już w 2026 r.

Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli potocznie raportowanie ESG jest istotne z co najmniej trzech podstawowych powodów. Po pierwsze, jest obowiązkiem bezpośrednio wynikającym z regulacji czyli Dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Przedsiębiorstwa mają obowiązek raportowania według wytycznych zawartych w Europejskich Standardach Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS, European Sustainability Reporting Standard). Interesariusze oczekują od przedsiębiorstw reakcji na zmianę klimatu, oczekują ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju oraz większej przejrzystości w tym zakresie. Informacji tych potrzebują instytucje udzielające finansowania – banki, inwestorzy, którzy są skłonni udzielić finansowania na lepszych warunkach tym podmiotom, które wykazują aktywność w obszarach ESG – wyjaśnia dr Jolanta Turek, ekspert z dziedziny ESG i prelegentka warsztatów Akademii ESG BASF Coatings.

ESG a sektor automotive

Sektor motoryzacyjny ma stosunkowo wysoką ekspozycję na ryzyko środowiskowe. Biorąc pod uwagę także regulacje m.in. Dyrektywę 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków  organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, przedsiębiorstwa w naturalny sposób skupiają się na działaniach w tym obszarze.

Akademia BASF Coatings_2024_1 BASF

Śledzimy na bieżąco rynek i zachodzące zmiany. Dlatego chcemy wyjść naprzeciw potrzebom i przygotować naszych klientów, na zmiany, jakie ich czekają już w 2026 r. Akademia ESG to pierwsze tego typu wydarzenie zorganizowane przez producenta chemii samochodowej dla branży automotive. Naszym celem jest kompleksowe przygotowanie osób decyzyjnych do zmieniających się wymogów prawa – mówi Anna Denert-Leszcz, Marketing Manager BASF Coatings, pomysłodawczyni i organizator cyklu spotkań Akademii ESG.

Priorytetem jest zrównoważony rozwój

BASF Coatings producent takich marek jak Glasurit i R-M znany jest ze swojego podejścia do tematu ekologii i zrównoważonego rozwoju. W portfolio marek znajdują się produkty opatrzone certyfikatem zrównoważonej biomasy: Eco Balance i eSense. Nowością na rynku polskim są najbardziej zielone lakiery samochodowe marki Glasurit – linia 100 oraz Agilis marki R-M. Innowacyjne produkty zostały stworzone z myślą o zmianach klimatycznych.

Akademia BASF Coatings_2024_2 BASF

Spełniają założenia strategii firmy, dotyczącej zmniejszenia śladu węglowego. Stosując ekologiczne produkty do napraw po wypadkowych, lakiernicy mają wpływ na ochronę środowiska naturalnego.
  
Jako firma rozwijamy produkty technologicznie innowacyjne, stawiamy na wysoką jakość, ale również kładziemy nacisk na zrównoważony rozwój. W tym roku chcemy pójść o krok dalej i poza wprowadzeniem najbardziej zielonych produktów lakierniczych na rynek, chcemy wyedukować i przygotować naszych klientów do raportowania ESG. Nasza wiedza oraz ekologiczne rozwiązania na pewno przyczynią się do uzyskania dobrych wyników zawartych w raporcie – zachęca Anna Denert-Leszcz

glasurit.com/pl   
facebook.com/glasurit.Poland

Artykuł sponsorowany BASF Coatings