Nissan ma nowy plan biznesowy

Nissan przyspiesza realizację planów elektryfikacji Nissan

Nissan przyspiesza realizację planów elektryfikacji i wzrostu w zróżnicowanym regionie AMIEO (Afryka, Bliski Wschód, Indie, Europa i Oceania) – wdraża nowy plan biznesowy The Arc, którego celem jest stymulowanie wartości i wzmocnienie konkurencyjności.

  • Plany ekspansji samochodów elektrycznych dla wszystkich podregionów AMIEO.
  • Premiera 11 nowych modeli, w tym kluczowych modeli we wszystkich podregionach.
  • Plany zwiększenia sprzedaży o 300 000 szt. w regionie, co odpowiada prawie jednej trzeciej globalnych ambicji w tym zakresie.
  • Wsparcie w ramach Aliansu (Renault/Ampere i Mitsubishi) przy ofensywie produktowej w Indiach, Europie i Oceanii.

The Arc – stanowiący pomost pomiędzy planem transformacji biznesowej Nissan NEXT opracowanym na lata finansowe 2020 – 2023 a długofalową wizją Ambition 2030 – koncentruje się na szeroko zakrojonej ofensywie produktowej, rozszerzeniu elektryfikacji, nowym podejściu do inżynierii i produkcji, wdrażaniu nowych technologii oraz wykorzystaniu partnerstw strategicznych w celu zwiększenia globalnej sprzedaży i poprawy rentowności.

Synchronizacja regionu AMIEO z globalną strategią Nissana ma na celu zapewnienie wzrostu wolumenu sprzedaży poprzez strategię dopasowaną do regionalnej specyfiki oraz przygotowanie się do przyspieszonego przejścia na samochody elektryczne. Działania te będą wsparte zrównoważoną ofertą produktów zelektryfikowanych i spalinowych, zwiększaniem wolumenu na głównych rynkach oraz utrzymywaniem dyscypliny finansowej.

Dzięki podejmowanym inicjatywom Nissan zamierza zwiększyć globalną sprzedaż o 1 milion pojazdów rocznie, z czego prawie jedna trzecia (300 000 szt.) ma przypadać na region AMIEO. Na 16 nowych modeli elektrycznych oraz 14 modeli spalinowych przewidzianych do wprowadzenia globalnie pięć nowości elektrycznych oraz sześć spalinowych będzie miało swoje premiery w regionie AMIEO. Będą wśród nich także najpopularniejsze wśród klientów modele Nissana, w tym nowy LEAF.

W nowym planie biznesowym The Arc Nissan wytyczył przejrzystą drogę do obiecującej przyszłości, skoncentrował się na wzroście, zdolnościach przystosowawczych i konkurencyjności. Region AMIEO jest w pełni przygotowany do realizacji tego globalnego planu. Przystępujemy do wzmocnienia oferty produktowej w regionie, wdrażania nowych rozwiązań w zakresie elektryfikacji i technologii oraz zamierzamy wykorzystać potencjał naszych strategicznych partnerstw, aby dynamicznie wkroczyć w nową erę. W kompleksowym planie stawiamy na konkurencyjność i wzrost. Jestem przekonany, że uda nam się go zrealizować i zbudujemy w ten sposób fundament pomostu do realizacji wizji Ambition 2030 Nissana – powiedział Guillaume Cartier, prezes Nissana w regionie AMIEO.

Nissan będzie nadal wykorzystywać strategiczne partnerstwa dla wsparcia swojej konkurencyjności i portfolio produktów. W Europie w ramach Aliansu Renault/Ampere wprowadzi nowy miejski model elektryczny w miejsce Nissana Micra oraz dwa nowe lekkie pojazdy dostawcze. W Oceanii, we współpracy z Mitsubishi Motors, Nissan zaoferuje nowego 1‑tonowego pickupa. W Indiach Nissan będzie wzmacniał relacje z Renault w ramach Aliansu, aby zwiększyć swoje zdolności produkcyjne, dzięki którym kraj ten stanie się kolejnym obok Wielkiej Brytanii kluczowym centrum eksportu w regionie AMIEO.

Postępy w elektryfikacji

Rozszerzenie oferty samochodów elektrycznych jest obecnie planowane we wszystkich podregionach AMIEO, a w Europie Nissan pozostaje liderem wdrażania globalnej strategii elektryfikacji. Nissan oczekuje, że do 2026 r. ponad 40% miksu sprzedaży w Europie będą stanowiły samochody w pełni elektryczne, a modele zelektryfikowane – aż 75%.

Oprócz rozwijania nowych produktów i zwiększania sprzedaży Nissan będzie także realizować swój projekt EV36Zero w zakresie produkcji samochodów elektrycznych i akumulatorów. W zakładach w Sunderland w Wielkiej Brytanii firma uruchomi produkcję nowych samochodów elektrycznych. Ten przełomowy i kompleksowy projekt bezemisyjnej jazdy i produkcji wiąże się z inwestycją nawet 3 mld GBP, które wyłoży Nissan i jego partnerzy.

Wizja Nissana dotycząca elektrycznego ekosystemu obejmuje komercjalizację technologii V2G, czyli dwukierunkowego przesyłania prądu przemiennego między pojazdem a siecią. Technologia ta ma zostać udostępniona w okresie objętym planem, na początek w Europie. Dzięki nowym partnerstwom w całym regionie technologia V2G Nissana umożliwi instalowanie w przystępnych cenach dwukierunkowych domowych stacji ładowania, poprzez które posiadacze samochodów elektrycznych będą mogli oddawać nadwyżki energii zgromadzonej w akumulatorze do sieci elektroenergetycznej. Rozwiązanie to przysporzy korzyści zarówno Nissanowi w postaci nowego źródła przychodów, jak i klientom oraz środowisku.

The Arc – główne założenia dla podregionów

Indie

W okresie objętym planem The Arc Nissan wprowadzi w Indiach trzy nowe modele z zamiarem potrojenia wolumenu sprzedaży, który ma osiągnąć 95 000 szt. w 2026 r., czyli o 63 000 więcej niż w roku finansowym 2023.

W zakładach Aliansu w Madrasie (RNAIPL) uruchomiona zostanie produkcja dwóch nowych SUV‑ów Nissana oraz dwóch pojazdów z tego samego segmentu dla Renault. Dzięki dodatkowym możliwościom eksportowym rzędu 100 000 szt. do 2026 r. Indie dołączą do Wielkiej Brytanii jako kolejne duże centrum eksportu Nissana w regionie AMIEO. W objętej planem perspektywie średnioterminowej Nissan będzie kontynuował prace nad nowym modelem samochodu elektrycznego z myślą o jego produkcji w Madrasie.

Afryka

W okresie objętym planem The Arc Nissan chce podwoić sprzedaż w Afryce do 110 000 szt., czyli zwiększyć ją o 56 000 w porównaniu z rokiem finansowym 2023.

W ciągu tych trzech lat firma zaoferuje także afrykańskim klientom dwa nowe SUV‑y z indyjskich zakładów. Ponadto, oprócz dalszego rozwijania unikatowej technologii e‑POWER, Nissan ma zamiar zaoferować konsumentom w RPA w pełni elektryczny samochód jeszcze przed końcem okresu objętego planem The Arc.

Działania te, koncentrujące się na ekspansji rynkowej i wprowadzaniu nowych produktów, pomogą zapewnić Nissanowi wykorzystanie prognozowanego wzrostu na afrykańskim rynku motoryzacyjnym oraz zwiększenie w nim swojego udziału.

Bliski Wschód

Na rynek bliskowschodni trafi pięć nowych SUV‑ów Nissana, w tym dwa produkowane w Indiach i stamtąd importowane.

The Arc wyznacza także strategię wprowadzania samochodów elektrycznych na Bliskim Wschodzie jako przyczółku do dalszego rozwoju i wzrostu na tych ważnych rynkach, gdzie marka Nissan cieszy się mocną pozycją.

Europa

W okresie objętym planem The Arc Nissan wprowadzi w Europie pięć nowych modeli elektrycznych, w tym LEAF, Juke oraz w pełni elektrycznego następcę Nissana Micra.

Nissan zamierza również wykorzystać partnerstwo z Ampere w ramach Aliansu, aby wprowadzić w pełni elektryczny lekki samochód dostawczy Interstar oraz nowy pojazd z tego segmentu oparty na modelu FlexEVan.

Wsparciem w transformacji do w pełni elektrycznej przyszłości będzie opracowywana przez Nissana trzecia generacja technologii e‑POWER, czyli unikatowego zelektryfikowanego zespołu napędowego, który stanowi pomost między napędem spalinowym a w pełni elektrycznym.

Pod względem wolumenu sprzedaży Nissan zamierza poprawić wyniki w Europie o 40%, czyli o ponad 170 000 egzemplarzy do końca okresu objętego planem.

Oceania

W okresie objętym planem The Arc Nissan zaoferuje w krajach Oceanii cztery nowe modele, w tym 1‑tonowego pickupa opracowanego w ramach partnerstwa z Mitsubishi Motors.

W ślad za przyspieszającą elektryfikacją w Oceanii wprowadzone zostaną także nowe modele samochodów elektrycznych.

Region AMIEO, obejmujący 140 rynków i zamieszkały przez prawie 3,8 mld ludzi, jest ogromny i oferuje równie gigantyczne możliwości. W ramach realizacji nowego planu biznesowego będziemy tam wprowadzać najbardziej ekscytujące i innowacyjne produkty i technologie, jakie dotychczas opracowaliśmy. Jesteśmy także gotowi do stawienia czoła konkurencji. Zgodnie z globalną strategią nakreśloną w The Arc, dokonujemy także gruntownej transformacji naszej działalności – zamieniamy wyzwania w nowe możliwości, tworzymy nowe strumienie przychodów oraz uatrakcyjniamy naszą propozycję wartości dla klientów – dodał Cartier.

Realizacja The Arc zapewnia wzrost i transformację w regionie AMIEO i kładzie fundamenty pod długofalową wizję Ambition 2030, zgodnie z którą Nissan chce stać się firmą prawdziwie zrównoważoną, dążącą do stworzenia czystszego, bezpieczniejszego i bardziej przyjaznego dla wszystkich świata.

Źródło: Nissan

Tagi artykułu

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę