Jaka przyszłość czynnika R1234yf?

17.6.2019

O najważniejszych warunkach i trudnościach, jakie mogą się pojawić w trakcie obsługi układów klimatyzacji przy użyciu czynnika R1234yf rozmawialiśmy z Zenonem Rudakiem, kierownikiem Centrum Technicznego i Szkoleń w firmie Hella Gutmann Solutions.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby móc dokonywać serwisu klimatyzacji?

Obsługa układów klimatyzacji wymaga uzyskania przez mechaników uprawnień, które określa ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 roku Dz. U. 2015 poz. 881. Zależnie od zakresu przewidywanych prac może to być zaświadczenie o odbytym szkoleniu i/lub certyfikat dla personelu klasy I, II lub III. Podstawowe wyposażenie warsztatu pozwalające pracować z układami klimatyzacji to maszyna obsługowa, narzędzia do wykrywania nieszczelności w układach, narzędzia do płukania układów, narzędzia do dezynfekcji kanałów powietrznych i kabiny pojazdu oraz odpowiednie do tych procesów środki chemiczne. Na rynku jest dziś wiele firm oferujących specjalistyczne szkolenia z tej dziedziny, więc nie jest problemem pozyskanie odpowiedniej wiedzy. Dalej pozostaje tylko zdobywanie doświadczeń w codziennej pracy.

Powiązane firmy

Jakie największe trudności mogą pojawić się w trakcie obsługi układów klimatyzacji?

Zagadnieniem sprawiającym zawsze duże trudności jest właściwa ocena i diagnostyka układu zgłoszonego do serwisu. Z prac naprawczych trudne i czasochłonne jest płukanie układów po zatarciu się sprężarki. Dużo uwagi i ostrożności należy wykazać przy obsłudze pojazdów z nowym czynnikiem (R1234yf). Dość często bowiem zdarzają się przypadki napełniania układów na nowy czynnik czynnikiem "starym" (R134a). Zmieszanie obu czynników tworzy substancję nie nadającą się do użycia w układzie klimatyzacji i zmusza do bezpiecznego zutylizowania powstałej mieszaniny. Ponieważ koszt czynników jest wysoki, to straty wynikające ze zmieszania się czynników są znaczące dla każdego warsztatu. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest wyposażenie warsztatu w analizator czynnika i kontrola zawartości układu klimatyzacji każdego serwisowanego pojazdu.

Czy wykorzystywanie czynnika R1234yf podlega może jakiemuś rozliczeniu? Jeśli tak, jak to wygląda od strony serwisu.

Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Dz. U. 2015 poz. 881 obliguje każdy podmiot gospodarczy zajmujący się układami klimatyzacji do składania corocznego sprawozdania z obrotu każdym używanym czynnikiem chłodniczym. W przypadku obsługi samochodowych układów klimatyzacji składa się sprawozdanie z obrotu czynnikiem R134a i/lub R1234yf. Sposób złożenia sprawozdania, jego zakres i dane wymagane w sprawozdaniu określone są szczegółowo na stronie Instytutu Chemii Przemysłowej (www.ichp.pl), który prowadzi i odpowiada za bazę ustawowych sprawozdań.

Jaka jest przyszłość czynnika 1234yf? Czy może czekają nas kolejne zmiany w tym zakresie?

Zgodnie z dyrektywą UE od stycznia 2017 r. układy klimatyzacji we wszystkich nowych pojazdach kategorii M1 i N1 muszą być napełniane czynnikiem R1234yf. Czynnik ten za kilka lat zastąpi czynnik R134a i stanie się podstawowym medium w układach klimatyzacji. Konkurentem czynnika R1234yf jest układ klimatyzacji pracujący z CO2 jako czynnikiem roboczym. Takie rozwiązanie wprowadza już w niektórych swoich modelach marka Mercedes. Ponieważ układy na CO2 technicznie i serwisowo znacząco różnią się od układów na R134a i R1234yf zainteresowanie nimi wśród innych producentów pojazdów będzie bardzo małe.

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę