Jak Polacy oceniają ekologiczność elektryków? Badanie Volkswagena

Jak Polacy oceniają ekologiczność elektryków? Badanie VW Volkswagen Group Polska

Nieco ponad 1/3 ankietowanych uważa, że elektryki są bardziej ekologiczne od aut spalinowych, biorąc pod uwagę sposób produkcji energii elektrycznej w Polsce. Odsetek ten jest niższy niż przed rokiem. To znak, że w naszym kraju edukacja na ten temat wciąż kuleje, ponieważ ekologiczną wyższość samochodów elektrycznych nad spalinowymi potwierdzają fachowe analizy.

  • Polska systematycznie zmienia proporcje w swoim miksie energetycznym – udział węgla w produkcji energii elektrycznej spadł z 86,6 w 2010 do 70,8% w 2021 r.;
  • Mimo to wciąż relatywnie niewielka grupa ankietowanych przez Volkswagena i InsightOut Lab kierowców uważa, że auta elektryczne są bardziej ekologiczne od samochodów spalinowych;
  • To oznacza, że wciąż jest potrzeba edukowania kierowców w tej materii, gdyż z fachowych analiz wyraźnie wynika, że to auta elektryczne są bardziej „eko”.

Polska konsekwentnie dąży ku zrównoważonemu rozwojowi. Zgodnie z danymi Agencji Rynku Energii udział węgla w produkcji prądu w Polsce spadł z 86,6 w 2010 do 70,8% w 2021 r. Odnawialne źródła energii (OZE) natomiast zwiększyły swój udział z odpowiednio 6,9% do 16,9%. Zmiany zachodzą również w motoryzacji. Wg Eurostatu, w 2020 r. udział OZE w ogólnym wolumenie energii zużywanej w transporcie wzrósł do 6,6%, z niespełna 4% w 2016 r. Ogromne znaczenie ma w tej materii ma oczywiście rozwój elektromobilności.

W ostatnim badaniu InsightOut Lab i Volkswagen wzięli na warsztat temat zrównoważonego rozwoju branży automotive. Jest to kluczowy cel zarówno Volkswagena, jak i całego sektora samochodowego na najbliższe lata. VW chce osiągnąć neutralny bilans pod względem emisji CO2 najpóźniej do 2050 roku i już dzisiaj powstają zbilansowane modele tej marki. Przy tej okazji zebrano informacje od badanych, czy uważają, że samochody elektryczne są bardziej „eko” niż „spalinówki”.

Tylko 1/3 jest przekonana, że elektryki są bardziej „eko”

W badaniu z października 2022 r. 34% ankietowanych odpowiedziało, że samochody elektryczne są bardziej ekologiczne od aut spalinowych, także w realiach polskiego miksu energetycznego. W maju 2021 r. ten odsetek wynosił 47%, co oznacza spadek o 13 punktów procentowych. Niemal co czwarty badany (23%) nie miał wyrobionego zdania na ten temat, co było rezultatem niemal identycznym w porównaniu z 2021 r. (24%). Wynika z tego, że część głosów mówiących o ekologicznej przewadze elektryków nad „spalinówkami” przeszła na drugą stronę. Jeśli w maju 2021 r. 28% ankietowanych twierdziło, że auta na prąd nie są bardziej ekologiczne niż spalinowe, to w ostatnim badaniu było ich aż 43%.

Tymczasem badania pokazują, że nawet w naszym kraju, gdzie wciąż większość energii elektrycznej produkowana jest z węgla, auta elektryczne są bardziej ekologiczne od spalinowych. Przykładem jest analiza przeprowadzona przez redakcję 300gospodarka.pl i Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE). Porównano auta spalinowe (diesel + benzyna), hybrydy i auta elektryczne w 3 segmentach modelowych (crossover/SUV, segment B i C).

Wskaźnikiem branym pod uwagę była liczba gramów emitowanych substancji, którymi okupione jest przejechanie 1 km danym pojazdem, wliczając w to również emisje związane z dostarczeniem energii (produkcja paliw/energii elektrycznej). W każdym segmencie najmniej emisyjny okazał się elektryk, a jego wyniki były niższe w porównaniu z najbardziej trującymi „benzynami” o 19-31%.

czy_jazda_elektrykiem_jest_bardziej_eko_niz_samochodem_spalinowym_ankieta_volkswagen Volkswagen

Źródło: Volkswagen

Tagi artykułu

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę