Eksploatacja nowoczesnych kabin lakierniczych – teoria a praktyka

Raven Media – Maciej Blum

Instalowane i użytkowane w obiektach serwisowych nowoczesne kabiny lakiernicze do napraw powłok lakierniczych pojazdów samochodowych w ostatnich kilku latach przeszły znaczący rozwój techniczny, który dotyczy ich funkcjonowania i wyposażenia.

 

  • Kabiny nie mają już prostej budowy ani nie są łatwe w obsłudze.
  • Nowoczesna wentylacja przestrzeni roboczej kabiny równomiernie, szybko i skutecznie oczyszcza jej wnętrze z rozpylonych mgieł materiału lakierniczego, które są pochłaniane przez podłogę filtracyjną.
  • Do sterowania pracą w kabinach lakierniczych często używa się programów automatycznych.
  • Nowa kabina na ogół nie nastręcza kłopotów. Problemy rodzą się po kilku, kilkunastu miesiącach eksploatacji (czytaj: po okresie gwarancji), kiedy ryzyko stwarza palny odkurz materiału lakierniczego, który zalega wewnątrz obudów central wentylacyjnych.
  • Kabina lakierniczo-suszarnicza jest podstawowym urządzeniem w lakierni, a w momencie jej zakupu podejmuje się decyzję o jej kilkunastoletniej eksploatacji

 

Dzisiejsze kabiny lakiernicze są zaawansowanymi urządzeniami technologicznymi, w odróżnieniu od pierwszych, prostych kabin importowanych do kraju w latach 90. XX w., wyposażonych tylko w moduł nawiewu, bez filtracji wylotowej, z nadciśnieniowym wydmuchem zanieczyszczonego powietrza bezpośrednio do środowiska.

Jedynym zwracającym uwagę podzespołem w takich kabinach był palnik i jeżeli on działał, to z resztą podzespołów kabiny każdy lokalny fachowiec dawał sobie radę, a zamienniki większości części elektrycznych były dostępne.

Kabina to nie tylko 4 ściany z systemem filtrów

Te czasy już minęły. Kabiny nie mają już prostej budowy ani nie są łatwe w obsłudze. Producenci z rozmachem instalują w nich nowoczesne elementy, które zwiększają możliwości i parametry kabin lakierniczo-suszarniczych. W efekcie lakiernik otrzymuje możliwość pracy ze wsparciem fantastycznego narzędzia, które wydatnie wspiera go w utrzymaniu jakości i wydajności pracy.

Kabiny mają obecnie dużo wyższą przepustowość powietrza, zaawansowane systemy sterowania i kontroli pracy, zdalny monitoring parametrów, systemy grzewcze najnowszej generacji, systemy odzysku ciepła poprzez rekuperatory, kontrolę wilgotności i sterowanie mikroprocesorowe z panelami dotykowymi itp.

Praca z wykorzystaniem takiego urządzenia jest naprawdę komfortowa. Wnętrze kabiny jest jasne, bezcieniowo oświetlone, z natężeniem światła przekraczającym 1500 lx, a przy tym jest energooszczędne. Nowoczesna wentylacja przestrzeni roboczej kabiny równomiernie, szybko i skutecznie oczyszcza jej wnętrze z rozpylonych mgieł materiału lakierniczego, które są pochłaniane przez podłogę filtracyjną.

Ogrzewanie z łatwością i w bardzo krótkim czasie zmienia temperaturę powietrza w kabinie, realizując precyzyjnie program cyklu lakierowania i suszenia. Zużycie energii elektrycznej i paliwa dzięki układom recyrkulacji i odzysku jest utrzymywane w rozsądnych granicach.

Do sterowania pracą w kabinach lakierniczych często używa się programów automatycznych, które tak dobierają parametry pracy ogrzewania i recyrkulacji powietrza, aby proces lakierowania i suszenia polakierowanego pojazdu przebiegał optymalnie. Oczywiście każdy z parametrów można ustawić ręcznie, aby zmienić przebieg procesu.

Obsługa i sterowanie są proste i intuicyjne. Wszystkie parametry są wyświetlane i cały czas widoczne na ekranie, a w razie konieczności wymiany materiałów filtracyjnych kabina wyświetla odpowiedni komunikat.

Zastosowane systemy filtracji skutecznie i dokładnie wychwytują cząstki pyłowe pochodzące z rozpylonej mieszanki lakierowej, która nie została osadzona w zaaplikowanej powłoce lakierniczej, nie pozwalając im na wydostawanie się do środowiska. Cząstki gazowe, które pochodzą ze składników odparowywanych, są z powodzeniem adsorbowane z wykorzystaniem filtracji z użyciem węgla aktywnego. Można powiedzieć, że kabina, pracując, poprawia jakość powietrza w otoczeniu.
Niestety, wśród wielu zalet jest jeden słaby punkt: obsługa serwisowa. Połączenie wielu zaawansowanych podzespołów w jeden konglomerat sprawia, że jego obsługa techniczna nie jest prosta. Pomijając rutynową wymianę filtrów, która leży w gestii użytkownika, należy zdać sobie sprawę, że główne elementy nowoczesnej kabiny wymagają właściwego podejścia do kwestii obsługi technicznej. Do takich elementów należą przede wszystkim: system grzewczy z palnikiem, system sterowania oraz system wentylacji wraz z podzespołami recyrkulacji i rekuperacji.

W zasadzie obsługa każdego z tych podzespołów wymaga fachowej wiedzy, doświadczenia i często odpowiednich uprawnień. Na nie musi się nakładać wiedza o całościowym funkcjonowaniu kabiny poparta wyobraźnią i odpowiedzialnością. Nieprawidłowości funkcjonowania nawet jednego z ważnych podzespołów urządzenia mogą wywołać poważne skutki. Można do nich zaliczyć urazy personelu, uszkodzenie urządzenia lub infrastruktury w jego otoczeniu, a nawet zagrożenie pożarowe i wybuchowe.
Nowa kabina na ogół nie nastręcza kłopotów. Problemy rodzą się po kilku, kilkunastu miesiącach eksploatacji (czytaj: po okresie gwarancji), kiedy ryzyko stwarza palny odkurz materiału lakierniczego, który zalega wewnątrz obudów central wentylacyjnych. Do tego palniki ulegają rozregulowaniu, powierzchnia czynna rekuperatorów pokrywa się nalotem pyłowym, a ciśnienie we wnętrzu zaczyna sprawiać kłopoty. To gotowa recepta na nieszczęście.

Oszczędności nie są dobre dla warsztatu lakierniczego

A jakie są realia w krajowych serwisach lakierniczych? Sytuacja jest zróżnicowana i w głównej mierze zależy od kadry zarządzającej. Jeżeli jej poziom techniczny, zakres wiedzy i wyobraźnia są na właściwym poziomie, wszystko funkcjonuje poprawnie. W lakierni jest czysto, części pojazdów są w depozycie, odpady się segreguje i odpowiednio składuje, a personel ma zdefiniowany zakres obowiązków. W dobrze zarządzanym serwisie jest sprawny sprzęt gaśniczy, a personel jest przeszkolony na wypadek zagrożenia. Materiały eksploatacyjne wymienia się zgodnie z zaleceniami, a autoryzowany serwis wykonuje planowane przeglądy techniczne.

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ TAKŻE

Jeżeli jednak kadra zarządzająca kieruje się wyśrubowanym Excelem, który ma wykazać projekcję zysku, a wyobraźni nie starcza – nie wróży to dobrze. Nikt w serwisie nie wie, w czyjej gestii są podstawowe prace konserwacyjne, organizacja funkcjonowania całego przedsięwzięcia kuleje, reakcje są wymuszane poprzez skrajne sytuacje i awaryjne zatrzymania urządzeń technologicznych. Brak odpowiednich szkoleń i wiedzy zatrudnionego personelu skutecznie paraliżuje możliwości wykorzystania potencjału zakupionych urządzeń, które nie pracują na 100% swoich możliwości.

Niestety, powyższe zróżnicowanie, pokazane z uwypukleniem kontrastu, nie jest jedynie zjawiskiem o charakterze ekonomicznym, związanym z chaosem kompetencyjno-organizacyjnym. W przypadku kabiny lakierniczo-suszarniczej istnieje wymierne zagrożenie pożarowe lub wybuchowe.

Realna jest kwestia zagrożenia związana z jednym z podstawowych negatywnych scenariuszy:
1. Zagrożenie związane z utratą centryczności wentylatora spowodowaną asymetrycznym obciążeniem zalegającym odkurzem lakierniczym – może to skutkować zaiskrzeniem o obudowę.
2. Zagrożenie związane z perforacją lub rozszczelnieniem wymiennika ciepła – może spowodować przedostanie się iskier lub tlących się cząstek do przestrzeni filtrów sufitowych.
3. Zagrożenie związane z nieprawidłową pracą palnika grzewczego w momencie zapłonu – może spowodować wybuchowe zapalenie mieszanki paliwowej z ryzykiem pożaru lub odkształcenia podzespołów.
4. Zagrożenie związane z zapaleniem i pożarem składowanych w pobliżu nagrzanych elementów kabiny lakierniczej odpadów i zużytych materiałów.
5. Zagrożenie wybuchem związane z przeskokiem iskry wyładowania elektrostatycznego powstałego wskutek braku skutecznego uziemienia lub izolacyjnym zanieczyszczeniem podzespołów kabiny powodującym koncentrację ładunków elektrycznych.
6. Zagrożenie związane z brakiem poprawnego styku przewodu prądowego w szafie rozdzielczej powodujące ryzyko pożaru.

Najważniejszy jest sprawny serwis

Poważne podejście do kwestii sprzedaży i serwisowania kabin lakierniczo-suszarniczych zobowiązuje dostawców urządzeń do utrzymywania mobilnych, przeszkolonych ekip serwisowych, które potrafią szybko i sprawnie zareagować na zgłoszenie usterki.

Muszą także dysponować pakietem części zamiennych i możliwością wdrożenia sprawnie działających procedur postępowania. Wymaga się od nich również współpracy ze specjalistami i instytucjami krajowymi z zakresu ochrony przeciwpożarowe i przeciwwybuchowej, tak aby pakiet oferowanych usług dla użytkownika urządzenia był kompletny.

Kabina lakierniczo-suszarnicza jest podstawowym urządzeniem w lakierni, a w momencie jej zakupu podejmuje się decyzję o jej kilkunastoletniej eksploatacji w zakładzie. To daje pewność co do najważniejszego kryterium, jakie powinno przyświecać podczas wyboru dostawcy. Jest nim stosunek firmy do wszystkich urządzeń marki działających na rynku, jego wsparcie i pomoc niezależna od tego, czy urządzenie jest nowe, czy już 20-letnie.

Kierując się tymi przesłankami  można mieć pewność, że tak wybrana kabina lakierniczo-suszarnicza będzie przez długie lata bezawaryjnie i wydajnie pracować, przyczyniając się do pozytywnej ekonomiki serwisu.

O Autorze

Bogusław Glac

Prezes zarządu Saima Service Poland

Tagi artykułu

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę