Bosch zainwestuje miliardy w technologie neutralne dla klimatu

Bosch inwestuje miliardy w technologie neutralne dla klimatu Bosch
9.5.2022

W roku finansowym 2021 Bosch osiągnął znaczny wzrost sprzedaży i zysku pomimo trudnych warunków rynkowych. Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez firmę wzrosły o 10,1 proc. do 78,7 mld euro, a zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł o ponad połowę, do 3,2 mld euro. Marża EBIT wzrosła do 4%, w porównaniu do 2,8% w roku poprzedzającym.

Udany rok biznesowy 2021 – niepewności i wzrost kosztów obciążają perspektywy bieżącego roku.

  • 2021: Sprzedaż: 78,7 mld euro / EBIT: 3,2 mld euro.
  • Wejście na warty 14 mld euro rynek elektrolizy wodorowej – do 2030 roku Bosch zainwestuje blisko 500 mln euro w nowy obszar działalności.   
  • Zamówienia w obszarze elektromobilności przyjęte przez Bosch po raz pierwszy przekroczyły 10 mld euro.   
  • Stefan Hartung: „Elektryfikacja to najszybsza droga do neutralności klimatycznej”.   
  • Dr Markus Forschner: „Grupa Bosch sprostała wyzwaniom 2021 roku, jednak presja na wyniki nasila się”.   
  • Filiz Albrecht: „W obecnych czasach, odpowiedzialność społeczna oznacza angażowanie jak największej liczby pracowników w nowe obszary biznesu”.   
  • Dr Christian Fischer: „Do 2025 roku Bosch zainwestuje 300 mln euro w pompy ciepła”.   
  • Rolf Najork: „Inteligentne zarządzenie energią otwiera drzwi do efektywności energetycznej w fabrykach”.   
  • Dr Markus Heyn: „Bosch jest dostawcą numer jeden do elektrycznych układów napędowych”.

Powiązane firmy

Bosch - Robert Bosch Sp. z o.o.

– Pomyślny wynik 2021 roku umacnia nasze przekonanie, że uda nam się stawić czoła wymagającej rzeczywistości roku bieżącego – powiedział dr Stefan Hartung, prezes zarządu Robert Bosch GmbH, podczas prezentacji wyników rocznych firmy.

Wojna w Ukrainie i wszystkie jej konsekwencje przynoszą znaczącą niepewność. Firma bardzo poważnie traktuje kwestię odpowiedzialności za swoich pracowników. Jednocześnie od pierwszego dnia wojny, mocno angażuje się w pomoc humanitarną, zwłaszcza w kontekście wspierania uchodźców. – Nasze myśli są przy tych, którzy muszą walczyć o przeżycie i podzielamy ich strach – powiedział Prezes Bosch. Dodał także, że wojna nie może być odpowiedzią na konflikt polityczny. Jego zdaniem w obecnej sytuacji decydenci polityczni i społeczeństwo są pod dużą presją, aby szybko realizować proces uniezależnienia się od paliw kopalnych i z determinacją dążyć do rozwoju nowych źródeł energii. Dlatego Grupa Bosch, mimo trudnego otoczenia gospodarczego, konsekwentnie realizuje swoje działania na rzecz ochrony klimatu. Hartung ogłosił, że w ciągu trzech lat Bosch zainwestuje w technologie neutralne dla klimatu, takie jak elektryfikacja i wodór, około 3 mld euro.

Prezes Grupy Bosch uważa, że choć w krótkim okresie wojna spowolni redukcję emisji dwutlenku węgla, to w dłuższej perspektywie przyspieszy zieloną transformację w Europie. – Dla decydentów politycznych może to być powód do bardziej zdecydowanego działania – na przykład poprzez zachęcanie do zwiększania efektywności energetycznej istniejących budynków, czy wspieranie rozwoju wytwarzania energii odnawialnej na masową skalę – powiedział Hartung. Prezes uważa, że elektryfikacja jest najszybszą drogą do neutralności klimatycznej, pod warunkiem, że opiera się na zielonej energii. Dlatego Bosch rozwija zrównoważoną mobilność: w 2021 r. zamówienia, które koncern przyjął w obszarze elektromobilności, po raz pierwszy przekroczyły poziom 10 miliardów euro. Hartung podkreślił jednocześnie, że potrzebny będzie również wodór. – Polityka w obszarze przemysłu powinna koncentrować się na przygotowaniu wszystkich sektorów gospodarki na wodór – powiedział. – Będziemy potrzebować obu rozwiązań, jeśli chcemy żyć na naszej niebieskiej planecie w sposób zrównoważony. Jednocześnie prezes Bosch zapowiedział, że w ciągu najbliższych trzech lat firma zainwestuje kolejne 10 miliardów euro w cyfrową transformację swojej działalności. – Cyfryzacja może pomóc w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju – nasze rozwiązania tworzymy w oparciu o to założenie – powiedział Hartung. Przykładami z portfolio firmy są np. system do zarządzania energią dla inteligentnego domu albo połączona z siecią platforma energetyczna dla produkcji.

Perspektywy na 2022 rok: wysoki poziom niepewności w wymagającym otoczeniu

W pierwszym kwartale Grupa Bosch zwiększyła sprzedaż o 5,2%. – Dobrze rozpoczęliśmy 2022 rok. Spodziewamy się przekroczenia prognoz wzrostu sprzedaży, które definiowaliśmy na poziomie 6% – powiedział dr Markus Forschner, członek zarządu i dyrektor finansowy Robert Bosch GmbH. – Znaczna niepewność, z jaką mamy aktualnie do czynienia, uniemożliwia jednak dokładniejsze prognozowanie na cały bieżący rok. Według Forschnera, firma może nie osiągnąć EBIT-u na poziomie roku ubiegłego. Mimo spodziewanego wzrostu sprzedaży, tegoroczny EBIT powinien oscylować między 3 do 4%. – Na nasz wynik wpłynie wzrost kosztów energii, surowców i logistyki. W szczególności w sektorze biznesowym Mobility Solutions presja kosztowa jest obecnie bardzo wysoka – ceny niektórych surowców wzrosły nawet trzykrotnie od 2020 r. – Musimy przygotować się na utrzymujące się wysokie ceny i bardzo niestabilne rynki – powiedział Forschner. – Nie tylko producenci samochodów, ale także dostawcy muszą podnosić ceny.

W obecnej sytuacji Bosch zrewidował już znacząco swoje oczekiwania dotyczące światowej koniunktury gospodarczej. Firma spodziewa się, że w tym roku globalna gospodarka wzrośnie o prawie 3,5 procent – na początku roku oczekiwano wzrostu około 4 procent. Poprzednia prognoza dotycząca produkcji samochodowej (około 88 mln pojazdów i spodziewany wzrost o 9 procent rok do roku) prawdopodobnie nie zostanie spełniona. Powodów tej sytuacji Forschner upatruje w negatywnych skutkach ponownego pojawienia się pandemii koronawirusa w Chinach oraz w trwających niedoborach półprzewodników. Szef finansów Bosch jest jednak pewien, że: – Bosch sprosta wyzwaniom również w tej trudnej fazie. Kluczowe znaczenie w tej sytuacji ma portfolio produktów zorientowanych na przyszłość oraz jasna, długoterminowa strategia – mamy jedno i drugie.

Elektroliza wodoru: wejście na rynek warty 14 miliardów euro

Myśląc o efektywnej ochronie klimatu, Bosch wkracza na rynek komponentów do elektrolizy wodorowej. Firma planuje zainwestować w ten nowy obszar prawie 500 mln euro do końca bieżącej dekady. Połowa kwoty zostanie zainwestowana do czasu prowadzenia produktów na rynek, które jest planowane na 2025 r. – Mamy solidne podstawy do rozwoju technologii wodorowych i chcemy przyczynić się do zwiększenia produkcji wodoru w Europie – powiedział Hartung. – Spodziewamy się, że w 2030 r. globalny rynek komponentów do elektrolizerów osiągnie poziom blisko 14 miliardów euro. Bosch dostarcza tzw. stosy ogniw paliwowych – rdzenie systemu elektrolizy wodoru – które w połączeniu z energoelektroniką, czujnikami i jednostką sterującą tworzą inteligentne moduły. Ogniwa do wytwarzania wodoru powinny wejść do produkcji już w 2025 roku.

Zrównoważony rozwój: Odpowiedzialność społeczna w czasach transformacji energetycznej

Bosch wspiera Zielony Ład Unii Europejskiej i czuje się szczególnie zobowiązany do wspierania zrównoważonego rozwoju: od 2020 roku 400 lokalizacji Bosch na całym świecie jest neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Firma szybciej niż oczekiwano, wdraża wysokiej jakości działania w zakresie neutralności. Bosch zrealizował już 30% oszczędności energii, które planował uzyskać do końca 2030 roku. – Zrównoważony rozwój nie jest już tematem pobocznym; musi być częścią podstawowej działalności każdej firmy – powiedziała Filiz Albrecht, członkini zarządu i dyrektorka ds. stosunków przemysłowych w Robert Bosch GmbH. Społeczna odpowiedzialność firmy Bosch obejmuje trzy aspekty: ekonomiczny, społeczny i ekologiczny. – Nie jest łatwo utrzymać te trzy obszary w równowadze. W czasach zmian odpowiedzialność społeczna oznacza dla nas angażowanie jak największej liczby współpracowników w nowe obszary działalności. Jak zauważyła Albrecht, Bosch opracowuje technologię neutralną dla klimatu przede wszystkim w lokalizacjach, w których wcześniej produkowano rozwiązania spalinowe. Dzięki programom umożliwiającym przekwalifikowanie się i dzięki wewnętrznej platformie pośrednictwa pracy, 1400 pracowników pracujących dotychczas w obszarze układów napędowych, znalazło nowe miejsca pracy w dziedzinach takich jak oprogramowanie czy elektromobilność. – Do końca roku prawie 2300 pracowników będzie pracować nad mobilnymi i stacjonarnymi ogniwami paliwowymi – prawie wszyscy będą zrekrutowani wewnętrznie – powiedziała Albrecht, dodając: – To jest transformacja „made by Bosch”. Poinformowała również, że firma zamierza w tym roku zatrudnić na całym świecie 10 000 nowych programistów.

Termotechnika: 300 milionów euro na działalność związaną z pompami ciepła

Ponad jedna trzecia emisji dwutlenku węgla pochodzi z budynków, działania na rzecz klimatu muszą więc być realizowane również w naszych domach” – powiedział dr Christian Fischer. Jako wiceprezes zarządu Robert Bosch GmbH odpowiada za dobra konsumpcyjne, energię i technologię budowlaną.

– Transformacja w obszarze grzewczym zaczyna się od pompy ciepła, najlepiej takiej zasilanej zieloną energią. Na całym świecie wdrażanych jest coraz więcej regulacji prawnych dotyczących nowych budynków: w samych Niemczech do 2024 roku 65% nowych systemów grzewczych będzie musiało być opartych o energią odnawialną. – Do połowy bieżącej dekady Bosch zainwestuje dodatkowe 300 milionów euro w pompy ciepła – powiedział Fischer, dodając:– Do 2025 roku rynek będzie rósł o 15-20% rocznie. My chcemy rosnąć dwa razy szybciej niż rynek. Bosch chce zmieniać również istniejące budynki: dzięki ofercie kotłów na wodór, firma ułatwia przejście z systemów grzewczych wykorzystujących gaz ziemny na systemy wodorowe. Łącząc i integrując systemy budynków, Bosch zbliża się do celu, jakim jest generowanie większej części regularnych przychodów z usług. – W branży systemów budowlanych usługi stanowią już prawie połowę całej sprzedaży – powiedział Fischer.

Industrial Technology: Efektywność energetyczna dzięki cyfryzacji

W przemyśle Bosch zwiększa wysiłki na rzecz poprawy efektywności energetycznej i kosztowej w fabrykach. – Cyfryzacja produkcji przemysłowej to także element działań na rzecz klimatu – powiedział Rolf Najork, członek zarządu Robert Bosch GmbH, który nadzoruje sektor Industrial Technology. „Dzięki zintegrowanemu z siecią zarządzaniu energią, zmniejszamy jej zużycie w produkcji średnio o 5 procent rocznie”. Platforma Energetyczna z portfolio Przemysłu 4.0 Bosch, jest już wykorzystywana w 80 projektach klientów i w 120 lokalizacjach firmy na świecie. Jednocześnie Grupa Bosch stawia na elektryfikację. Firma spodziewa się, że do 2030 r. 30 procent maszyn mobilnych wykorzystywanych w produkcji, zostanie zelektryfikowanych. To stworzy dodatkowy rynek napędów wysokowoltowych o wartości 1,5 miliarda euro. Bosch chce również rozwijać pojazdy elektryczne poprzez swoją technologię przemysłową. – Razem z VW pracujemy nad stworzeniem przedsiębiorstwa, które będzie wyposażało fabryki akumulatorów w Europie – powiedział Najork. – Naszym celem jest osiągnięcie pozycji lidera w systemach do masowej produkcji akumulatorów. Eksperci przewidują, że do 2030 r. technologia produkcji ogniw akumulatorowych osiągnie na całym świecie łączną wartość rynkową 50 miliardów euro.

Przejście na alternatywną mobilność: elektryfikacja za pomocą baterii i układów napędowych opartych na ogniwach paliwowych

Bosch zakłada, że Zielony Ład Unii Europejskiej w decydujący sposób przyczyni się do elektryfikacji ruchu drogowego. – Wszyscy producenci samochodów chcą zapewnić sobie jak największy udział w rosnącym rynku pojazdów elektrycznych – powiedział dr Markus Heyn, członek zarządu Robert Bosch GmbH i prezes sektora Mobility Solutions. – Bosch chce być dostawcą numer jeden w zakresie elektrycznych układów napędowych do pojazdów drogowych. Kluczowym zadaniem technicznym jest utrzymanie odpowiedniej temperatury układu napędowego, w tym akumulatora, oraz zapewnienie pasażerom właściwego komfortu cieplnego we wnętrzu pojazdu – samo inteligentne zarządzanie temperaturą może zwiększyć zasięg pojazdu elektrycznego o 25%. W tym celu Bosch opracował zintegrowane rozwiązanie: elastyczną jednostkę termiczną – w skrócie: FTU. Dzięki FTU Bosch wkracza na rynek, który, zgodnie z przewidywaniami firmy, osiągnie do końca dekady wielkość 3,5 mld euro. Jeśli chodzi o mobilność elektryczną opartą na ogniwach paliwowych, w tym roku Bosch rozpocznie produkcję układów napędowych z ogniwami paliwowymi do samochodów ciężarowych. „Nie później niż w 2025 roku w naszym zakładzie w Bambergu chcemy produkować stoki ogniw paliwowych o mocy jednego gigawata” – powiedział Heyn. – Do 2030 r. eksploatacja ciężarówki zasilanej ogniwami paliwowymi nie powinna kosztować więcej niż eksploatacja diesla – to jest nasz cel. Bosch po raz kolejny zwiększył nakłady inwestycyjne na mobilne ogniwa paliwowe: między 2021 i 2024 rokiem zainwestuje w nie prawie miliard euro.

Rok 2021 – przezwyciężenie wyzwań mimo presji kosztowej

– Grupa Bosch dobrze poradziła sobie z wyzwaniami 2021 roku – powiedział Forschner. „Udało nam się zwiększyć przychody ze sprzedaży o 10,1 procent, a EBIT z działalności operacyjnej o ponad 50 procent”. Bosch osiągnął to wszystko pomimo trwającej pandemii koronawirusa, utrzymujących się wąskich gardeł w dostawach półprzewodników i wysokich cen surowców. – Oprócz dobrych wyników sprzedaży, na wynik wpłynęły również nasze szeroko zakrojone działania w zakresie ograniczania kosztów – powiedział Forschner. – Zorientowanie na przyszłość odzwierciedla się także w solidnych wynikach finansowych. W 2021 roku wydatki związane z badaniami i rozwojem w Grupie Bosch utrzymały się na stałym poziomie 6,1 miliarda euro (2020: 5,9 miliarda euro), a nakłady inwestycyjne wzrosły nieznacznie do 3,9 miliarda euro (2020: 3,3 miliarda euro). Nakłady na badania i rozwój przeznaczane są przede wszystkim na elektromobilność i systemy wspomagania kierowcy, a także na projekty elektryfikacji w przemyśle i technice grzewczej. Wskaźnik kapitału własnego wzrósł o 1,3 punktu, osiągając 45,3 procent.

Rok 2021: rozwój poszczególnych obszarów biznesowych

Wszystkie obszary działalności firmy Bosch przyczyniły się do pozytywnego rozwoju biznesu. Sektor Mobility Solutions, który generuje najwyższe obroty w Grupie Bosch, odnotował wzrost sprzedaży o 7,6 proc. do 45,3 mld euro. Po skorygowaniu o efekt różnic kursowych, oznacza to wzrost o 7,9%. Po stracie w roku poprzedzającym, w 2021 r. sektor ten osiągnął lekko dodatni wynik z EBIT na poziomie 0,7 proc.

– Dział Mobility Solutions jest szczególnie narażony na niedobory półprzewodników i musi przygotować się na głęboką transformację obszaru transportu – dodał Forschner. – W tym samym czasie dział mocno inwestuje w elektromobilność i zautomatyzowaną jazdę i w związku z tym ponosi wyższe koszty surowców i logistyki. Sektor Industrial Technology skorzystał na ożywieniu kluczowych rynków inżynierii mechanicznej i zwiększył sprzedaż o 18,9 procent do 6,1 miliarda euro. Po skorygowaniu o różnice kursowe wzrost wyniósł z 19,4 procent, a wskaźnik EBIT - 8,4%. Po dobrych wynikach w 2020 roku, sektor Consumer Goods ponownie zwiększył sprzedaż, tym razem o 12,7 procent (14,4 procent po uwzględnieniu efektu różnic kursowych) do 21 miliardów euro. Sektor ponownie osiągnął dwucyfrowy (10,2 proc.) wskaźnik EBIT z działalności operacyjnej. Sektor Energy and Building Technology zwiększył swoją sprzedaż o 7,8 procent (8,8 procent po skorygowaniu o efekty kursowe). Przy łącznej sprzedaży 5,9 mld euro, EBIT sektora wyniósł 5,1 proc. Jak zauważył Forschner: – Nasza przyjazna dla klimatu technologia grzewcza w dużym stopniu przyczyniła się do tych pomyślnych wyników.

Rok 2021: Rozwój według regionów

Grupa Bosch odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży we wszystkich regionach świata. W Europie sprzedaż wyniosła 41,3 miliarda euro, co odpowiada wzrostowi na poziomie 8,9 procent w porównaniu z poprzednim rokiem. Po uwzględnieniu różnic kursowych jest to wzrost o 10 procent. W Ameryce Północnej przychody ze sprzedaży wzrosły o 6,5 procent (9,3 procent po skorygowaniu o różnice kursowe) do 11,4 miliarda euro. Sprzedaż w Ameryce Południowej wyniosła 1,4 miliarda euro, co oznacza wzrost o 32 procent, czyli aż o 45,1 procent po uwzględnieniu efektów różnic kursowych. W regionie Azji i Pacyfiku, w tym w innych regionach, sprzedaż osiągnęła 24,5 mld euro. Jest to wzrost o 13,1 proc. lub 11,7 proc. po skorygowaniu o efekty różnic kursowych.

Zatrudnienie w roku 2021

Grupa Bosch zwiększyła zatrudnienie we wszystkich regionach. Na dzień 31 grudnia 2021 r. firma zatrudniała 402 614 osób na całym świecie – o 7 580 więcej niż rok wcześniej.

Źródło: Bosch

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

autoExpert 06 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę