Autobusy bezemisyjne już od 2030 r.? Nowe cele redukcji emisji w UE

Autobusy bezemisyjne już od 2030? Nowe cele redukcji emisji Marco z Pexels

Komisja Europejska zaproponowała nowe, ambitne cele w zakresie emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich na okres po 2030 r. Cele te pomogą zmniejszyć emisje CO2 w sektorze transportu. Co więcej, Parlament Europejski zatwierdził nowe cele redukcji emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i pojazdów dostawczych jako element pakietu „Gotowi na 55”.

 • Komisja Europejska przedstawia propozycje nowych celów w zakresie emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich;
 • Obecne normy emisji pojazdów ciężkich pochodzą z 2019 roku, lecz nie są już zgodne z celami klimatycznymi UE;
 • KE proponuje, aby wszystkie nowe autobusy miejskie stały się bezemisyjne od 2030 roku;
 • W 2019 r. emisje z transportu towarów były o 44% wyższe niż emisje z sektora lotnictwa i o 37% wyższe niż z transportu morskiego;
 • Parlament Europejski zatwierdził porozumienie z Radą w sprawie zmiany norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych;
 • Nowy cel polega na zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń wytwarzanych przez nowe samochody osobowe i dostawcze o 100% w stosunku do roku 2021.

Samochody ciężarowe, autobusy miejskie i autobusy dalekobieżne odpowiadają za ponad 6% całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE i ponad 25% emisji gazów cieplarnianych z transportu drogowego. Dzięki zaostrzeniom norm emisji ten segment sektora transportu drogowego przyczyniłby się do osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu i zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń.

Komisja Europejska proponuje stopniowe wprowadzanie surowszych norm emisji CO2 dla prawie wszystkich nowych pojazdów ciężkich o certyfikowanych emisjach CO2 w porównaniu z poziomami z 2019 r., w szczególności:

 • 45% redukcji emisji od 2030 r.;
 • 65% redukcji emisji od 2035 r.;
 • 90% redukcji emisji od 2040 r.

Autobusy bezemisyjne już od 2030 roku?

Aby zachęcić do szybszego wprowadzania autobusów bezemisyjnych w miastach, Komisja proponuje również, aby wszystkie nowe autobusy miejskie stały się bezemisyjne od 2030 r.

Emisje w sektorze pojazdów ciężkich rosną z roku na rok od 2014 r. (z wyłączeniem roku 2020 ze względu na pandemię COVID-19). W sektorze transportu towarowego wzrastają szczególnie szybko. Wynika to głównie z coraz większego popytu na transport drogowy, który, zgodnie z przewidywaniami, będzie nadal rósł w przyszłości. W 2019 r. emisje z transportu towarów były o 44% wyższe niż emisje z sektora lotnictwa i o 37% wyższe niż z transportu morskiego.

Zdecydowana większość pojazdów ciężkich we flocie UE (99%) jest obecnie napędzana silnikami spalinowymi wewnętrznego spalania, zasilanymi głównie importowanymi paliwami kopalnymi, takimi jak olej napędowy. Zwiększa to zależność energetyczną UE i obecną niestabilność rynku energii.

Obecne normy emisji z pojazdów ciężkich pochodzą z 2019 r., ale nie są już zgodne z celami klimatycznymi UE. Obowiązujące przepisy nie stanowią wystarczająco jasnego i długoterminowego sygnału dla inwestorów i nie odzwierciedlają nowych realiów w sektorze energetycznym ani szybko zachodzących zmian w przemyśle pojazdów ciężkich na całym świecie. Proponowane nowe normy CO2 są zgodne ze zwiększonymi ambicjami klimatycznymi UE, pakietem „Gotowi na 55” i porozumieniem paryskim.

Parlament Europejski zatwierdza nowe normy emisji CO2 dla nowych aut osobowych i dostawczych

Stosunkiem głosów 340 do 279 (przy 21 głosach wstrzymujących) europosłowie zatwierdzili porozumienie z Radą w sprawie zmiany norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych. Jest to zgodne ze zwiększonymi ambicjami klimatycznymi Unii.

Nowe przepisy torują drogę do celu, jakim jest zerowa emisja CO2 z nowych samochodów osobowych i dostawczych w 2035 roku. Pośrednie cele redukcji emisji na 2030 rok ustalono na 55% dla samochodów osobowych oraz 50% dla samochodów dostawczych.

Nowe rozporządzenie przewiduje również:

 1. Do 2050 roku Komisja przedstawi metodykę przekazywania i oceny danych o emisjach CO2 w całym cyklu życia pojazdów osobowych i dostawczych sprzedawanych na rynku unijnym. Tam, gdzie to konieczne, wysunie projekt odpowiednich przepisów.
 2. Do grudnia 2026 Komisja będzie monitorować rozbieżności między dopuszczalnymi wartościami emisji adanymi dotyczącymi rzeczywistego zużycia paliwa i energii. Będzie też składać sprawozdania z metod dostosowania indywidualnych emisji CO2 producentów. Będzie także proponować dalsze działania w tej sprawie.
 3. W przypadku małego wolumenu produkcji w roku kalendarzowym (od tysiąca do 10 tysięcy nowych samochodów osobowych lub od tysiąca do 22 tysięcy nowych samochodów dostawczych) producent może uzyskać zwolnienie z tych przepisów do 2035 roku (producenci wytwarzający mniej niż tysiąc nowych pojazdów rocznie będą nadal z nich zwolnieni).
 4. Obecny mechanizm zachęt dotyczący pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych (ZLEV) zostanie tak zmodyfikowany, aby odpowiadał oczekiwanym tendencjom w sprzedaży. Mechanizm ten obecnie nagradza producentów sprzedających więcej takich pojazdów (o poziomie emisji od zera do 50g CO2/km, takich jak samochody elektryczne i wysokowydajne samochody hybrydowe typu plug-in) niższymi celami emisji CO2. Odsetek ZLEV na lata 2025–2029 wynosi 25% sprzedaży nowych samochodów i 17% sprzedaży nowych samochodów dostawczych. Jednak począwszy od 2030, zachęty te będą zniesione.
 5. Od 2025 roku co dwa lata Komisja będzie publikować sprawozdanie, w którym oceni postępy w dążeniu do bezemisyjnego ruchu drogowego.

Źródło: Komisja Europejska, Parlament Europejski

Tagi artykułu

Zobacz również

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę