Auto Partner ponownie z rekordowymi wynikami

Auto Partner zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży Pixabay_geralt

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, po trzech kwartałach 2023 roku zanotował przychody ze sprzedaży wynoszące 2,7 mld zł, co oznacza wzrost o 30,2% rok do roku i najwyższy wynik w historii po trzech kwartałach. W tym samym okresie EBITDA Grupy wzrosła o 13,9% do poziomu 268,6 mln zł, a zysk netto wyniósł 172,8 mln zł (+10,4% r/r).

W samym III kwartale przychody Grupy wzrosły r/r o 27,3% do poziomu 956,3 mln zł, EBITDA wyniosła 102,1 mln zł (+21,5% r/r), a zysk netto urósł o 22,1% r/r do 65,6 mln zł.

Grupa Auto Partner podtrzymuje dobrą passę i ponownie znacznie zwiększyła osiągane przychody ze sprzedaży oraz zysk netto.

Przez dziewięć miesięcy 2023 roku konsekwentnie realizowaliśmy ambitne cele, które wewnętrznie przyjęliśmy na początku roku. Ciężka praca, w połączeniu ze sprzyjającą koniunkturą, ponownie zaowocowała osiągnięciem przez Grupę rekordowych wyników finansowych. Wypracowaliśmy ponad 30-procentowy wzrost przychodów oraz satysfakcjonujący poziom marż, pomimo wyzwań takich jak inflacja i związana z tym presja na wynagrodzenia czy wysokie stopy procentowe wpływające na koszty finansowe. Choć marża brutto na sprzedaży rok do roku odnotowała niewielki spadek, w trzecim kwartale widoczna była jej wyraźna poprawa wobec pierwszego półrocza, w związku z dużo mniejszym wpływem sprzedaży droższego towaru zakupionego w drugiej połowie 2022 r. Nasza strategia działania, jak i szeroka oferta, dobrze dopasowana do potrzeb klientów z różnych segmentów cenowych, pozwalają nam utrzymywać szybkie tempo wzrostumówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

Po trzech kwartałach 2023 r. Grupa Auto Partner zanotowała istotny wzrost w sprzedaży – zagranicznej (+30,7% do 1 360,7 mln zł) oraz krajowej (+29,7% do 1 370,8 mln zł). W obecnej strukturze geograficznej 50,2% przychodów Grupa wygenerowała w Polsce, a 49,8% z rynków zagranicznych.

Niezmiennie ważny jest dla nas rozwój zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Dlatego jesteśmy zadowoleni, że ponownie znacznie poprawiliśmy nasze wyniki w Polsce, a także poza granicami kraju. Pomagała nam w tym rosnąca powierzchnia magazynowa Grupy oraz intensyfikacja działań na poszczególnych rynkach. Nieznacznie większą dynamikę wzrostu odnotowaliśmy w przypadku sprzedaży eksportowej, co jest zgodne z naszym planem dalszego zwiększania sprzedaży zagranicznej w przychodach ogółem podkreśla Piotr Janta, Wiceprezes Zarządu Auto Partner S.A.

Grupa nadal utrzymuje niskie zadłużenie – wskaźnik dług netto/EBITDA znajduje się na poziomie 0,8.

Wybrane dane finansowe po III kwartałach 2023 roku.

Auto Partner ponownie z rekordowymi wynikami zdjęcie w treści artykułu

Najlepszy rok w historii

Grupa Auto Partner szacuje, że przychody ze sprzedaży w październiku 2023 r. wyniosły 338,7 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r., w którym przychody wyniosły 254,8 mln zł stanowi wzrost sprzedaży Grupy o 32,9%. Za okres od stycznia do października br. przychody Grupy Auto Partner były na poziomie 3,07 mld zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku stanowi ich wzrost o 30,5%.

W październiku tego roku przekroczyliśmy granicę 3 mld zł sprzedaży, więc już teraz wiemy, że 2023 r. będzie dla nas rekordowy pod względem przychodów, a skala wzrostu rok do roku będzie bardzo satysfakcjonującamówi na koniec Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

Źródło: Autp Partner

 

Tagi artykułu

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę