ADAS – TRUCK vs CAR

ADAS – TRUCK vs CAR TEXA
9.12.2021

Od przyszłego roku spora część asystentów jazdy (advanced driver assistance systems – ADAS) stanie się obowiązkowym wyposażeniem nowo homologowanych samochodów osobowych, natomiast w pojazdach ciężarowych są one montowane już od 2016 roku.

 

  • Systemy wsparcia kontrolujące przestrzeń przed pojazdem w autach osobowych i ciężarowych są bardzo zbliżone.
  • Obsługa tych systemów przez warsztat także wygląda podobnie.
  • Kalibracja może być przeprowadzona podczas jazdy, lub z wykorzystaniem narzędzi kalibracyjnych na stanowisku.
  • Sprzęt do kalibracji ustawienia kamer służy do weryfikacji położenia kamery oraz jakości rejestrowanego obrazu.
  • Popularne stają się zestawy doposażeniowe, zawierające m.in. kamery boczne oraz radary martwego pola.
  • Systemy monitoringu martwego pola podlegają kalibracji dynamicznej.
  • Systemy fabryczne można skalibrować testerem diagnostycznym. 
  • Systemy doposażeniowe można obsłużyć za pomocą dedykowanego (dostarczonego wraz z systemem) urządzenia.

Co do zasady działania systemy wsparcia kontrolujące przestrzeń przed pojazdem w autach osobowych i ciężarowych są bardzo zbliżone. Radar, wykorzystując wysyłane milimetrowe fale elektromagnetyczne, analizuje obszar przed pojazdem, otrzymując odbitą od przeszkód wiązkę – echosygnał. Na tej podstawie sterownik wyznacza odległość od przeszkody, jej gabaryt, prędkość zbliżania i podejmuje określone działania – powolne wytracanie prędkości bądź w skrajnych warunkach hamowanie awaryjne.

Obsługowo oprócz gabarytów samych pojazdów i czujników sprawa wygląda również bardzo podobnie. Część producentów pojazdów ciężarowych wybrała procedury kalibracji radarów podczas próby drogowej (procedura dynamiczna), a część z użyciem narzędzi kalibracyjnych – innych jednak niż w przypadku samochodów osobowych. Sprzęt kalibracyjny jest odpowiednio większy, a tablica kalibracyjna radaru ma inną konstrukcję.

Rozstawienie narzędzi jest również specyficzne dla każdej z marek. Jednak tak jak w przypadku mniejszych aut, w pojazdach ciężarowych procedury diagnostyczne i kalibracyjne prowadzi się z wykorzystaniem testera diagnostycznego, za pomocą którego weryfikowane jest położenie czujnika radarowego i porównywane z zapisanym wzorcem.

Systemy wykorzystujące kamerę czołową są również bliźniacze. Sterownik analizuje obraz rejestrowany przez kamerę i w oparciu o zapisane algorytmy rozpoznaje znaki, pasy ruchu, a także przeszkody. Procedury kalibracyjne są zbliżone jak w przypadku pojazdów osobowych oraz dzielą się na dynamiczne i stacjonarne z wykorzystaniem paneli kalibracyjnych – o innych wzorach i wymiarach niż w przypadku pojazdów osobowych. Tutaj sprzęt – podobnie jak w przypadku kalibracji radarów – służy do weryfikacji położenia kamery oraz jakości rejestrowanego obrazu.

Inaczej ma się sprawa dotycząca monitoringu tzw. martwych stref. W samochodach osobowych takie systemy oczywiście występują, ale bardzo często jako wyposażenie opcjonalne. W pojazdach ciężarowych zaś w ostatnich 2 latach obserwujemy duży nacisk producentów na monitorowanie właśnie tej przestrzeni. Jest to spowodowane chęcią zabezpieczenia niechronionych użytkowników dróg, zwłaszcza w dużych miastach, przed potrąceniem przez pojazdy ciężarowe. Sprawa jest na tyle istotna, że władze niektórych miast (np. Londynu czy Wiednia) wprowadziły zakaz poruszania się pojazdami ciężarowymi niewyposażonymi w kamery i radary, które kontrolują strefy niewidoczne przez kierowcę zza kierownicy.

Popularne stają się zestawy doposażeniowe, zawierające m.in. kamery boczne oraz radary martwego pola, które montuje właściciel pojazdu już po jego zakupie. W pojazdach osobowych taka praktyka jest wyłącznie potrzebą własną użytkownika.

Systemy monitoringu martwego pola podlegają kalibracji dynamicznej. Te montowane przez producenta pojazdu obsłużymy testerem diagnostycznym fabrycznym lub wielomarkowym, natomiast zestawy doposażeniowe – niejednokrotnie poprzez interfejs dostarczany z zestawem.

Diagnostyka systemów ADAS i procedury kontrolno-naprawcze są, ogólnie rzecz ujmując, podobne. Należy jednak pamiętać, że narzędzia wykorzystywane do kalibracji systemów ADAS dla pojazdów osobowych i ciężarowych są zróżnicowane.

O Autorze

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę