autoEXPERT 7–8 2022

autoEXPERT 7–8 2022

autoEXPERT 7–8 2022 Spis treści

AKTUALNOŚCI

6

Informacje i nowości

Wiadomości branżowe

10

Szybka diagnostyka

Wizyta w firmie DeltaTech Electronics

14

Prąd czy wodór?

Paliwa alternatywne

RYNEK I ZARZĄDZANIE

33

Peryskop

Stacje ładowania samochodów elektrycznych

PO GODZINACH

DODATEK TEMATYCZNY: PRODUKT ROKU 2022

35
37

Prezentacje produktów

Produkt Roku 2022