ZF ogłasza wyniki finansowe za pierwsze półrocze. Konieczna reakcja na trudne otoczenie rynkowe

zf friedrichshafen
5.8.2019

W pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku ZF Friedrichshafen wygenerowała sprzedaż na poziomie około 18,4 mld euro. Skorygowany zysk operacyjny (EBIT) wyniósł około 650 mln euro. Z uwagi na dotychczasowe wskaźniki przedsiębiorstwa oraz trudne otoczenie gospodarcze, spółka skorygowała prognozy sprzedaży i przychodów na rok 2019. Obecnie ZF spodziewa się tegorocznej sprzedaży w wysokości 36-37 mld euro oraz skorygowanej marży EBIT na poziomie 4-5%.

Otrzymane ostatnio duże zlecenia na automatyczną przekładnię w samochodach osobowych z możliwością pracy w pojazdach hybrydowych oraz elektryczny napęd popularnego pojazdu luksusowego, którego dostawy już się rozpoczęły, potwierdzają słuszność naszej strategii i otwartego podejścia do technologii. Długofalowo, Klienci potwierdzają zaufanie do naszych produktów i rozwiązań technologicznych – mówi Wolf-Henning Scheider, Chief Executive Officer w ZF – Nie możemy jednak działać w oderwaniu od wymagającej, globalnej sytuacji gospodarczej, jakiej obecnie doświadczamy, dlatego też nasze wyniki wypadają znacznie poniżej założonego poziomu. Wynika to z pogłębiającego się kryzysu w branży samochodowej.

Wprawdzie rynek samochodów ciężarowych i działalność przemysłowa początkowo pozostawały stabilne, sprzedaż ZF w pierwszej połowie 2019 zwolniła tempo wzrostu z uwagi na o wiele niższy zbyt pojazdów na praktycznie wszystkich światowych rynkach, w szczególności w Chinach. Spółka spodziewała się wcześniej niewielkiego ogólnego wzrostu sprzedaży w branży samochodowej. Oprócz kryzysu gospodarczego, na sprzedaż negatywnie wpływają czynniki wynikające z polityki makroekonomicznej, takie jak niepewność co do zbliżającego się Brexitu, jak również problemy z cłami i handlem. Wartość sprzedaży w ujęciu organicznym, po uwzględnieniu skutków transakcji walutowych, fuzji i przejęć, zmniejszyła się w przybliżeniu o -1,7% do około 18,4 mln euro.

Skorygowany wskaźnik EBIT ZF, który wynosi 646 mln euro, w pierwszej połowie roku 2019 pozostał poniżej prognozowanego poziomu. Główne przyczyny jego spadku to wspomniane wyżej zmniejszenie wolumenu sprzedaży w segmencie samochodów osobowych, dalszy wzrost wydatków na badania i rozwój oraz otwarcie nowych zakładów, zwłaszcza produkujących napędy elektryczne, oraz związane z tym koszty rozruchu.

Obecny wynik nas nie zadowala, dlatego chcemy skompensować go częściową korektą mocy produkcyjnych. Ponadto wdrażamy dodatkowe środki mające zapewnić poprawę wyników – mówi Dr. Konstantin Sauer, Chief Financial Officer w ZF – Niemniej jednak ZF zamierza nadal inwestować w przyszłościowe technologie, takie jak elektromobilność i pojazdy autonomiczne. Spółka zamrozi jednak lub ograniczy inwestycje w tych obszarach, w których kryzys gospodarczy jest najbardziej odczuwalny.

Dr. Sauer podchodzi natomiast z dużą pewnością do przyszłego finansowania nabycia spółki Wabco, producenta hamulców do pojazdów użytkowych. – Zapewniliśmy temu projektowi konkretne długoterminowe finansowanie, a potencjalni inwestorzy pozytywnie zareagowali na nasze plany – dodaje dr. Sauer. Aby sfinansować tę transakcję, ZF planuje emisję kwitów dłużnych i euroobligacji, które zamierza wyemitować na rynkach pod koniec lata.

Ponieważ Grupa ZF nie spodziewa się dużej poprawy koniunktury światowej gospodarki w drugim półroczu, skorygowała swoje prognozy na 2019. W tym roku ZF spodziewa się, że sprzedaż Grupy wyniesie 36-37 mld euro, skorygowana marża EBIT 4-5%, a wolne przepływy pieniężne 0,5-1 mld euro. Prognoza oparta została na założeniu stabilności rynków i kursów walut. Ogłoszone podczas corocznej konferencji prasowej w kwietniu br. oczekiwania ZF co do sprzedaży kształtowały się na poziomie 37-38 mld euro, skorygowanej marży EBIT na poziomie 5,0-5,5%, a wolnych przepływów pieniężnych skorygowanych o nabycia i sprzedaże na poziomie około 1 mld euro.

Źródło: ZF Friedrichshafen

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

autoExpert 06 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę