2024 rok pod znakiem zaostrzenia kar dla kierowców

Zmiany w prawie drogowym w 2024 roku Pexels_Kaique Rocha

Bardziej rygorystyczne zasady rejestracji samochodu czy zaostrzenie kar dla nietrzeźwych kierowców – to tylko niektóre zmiany w prawie drogowym, które wchodzą w życie w 2024 roku. Eksperci rankomat.pl przygotowali zestawienie przepisów, które ulegną zmianie, oraz tych, które zaktualizowano w latach wcześniejszych – tylko w 2023 roku wprowadzono 10 nowych zasad dla kierowców! Część z nich uprościła niektóre procedury i wniosła oszczędności dla właścicieli pojazdów. Są jednak i takie, które generują znacznie większe wydatki. Jeśli jesteś kierowcą sprawdź, czy znasz je wszystkie! 

Kierujących pojazdami najwięcej będzie kosztować naruszenie przepisów ruchu drogowego, np. spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa na drodze po spożyciu alkoholu czy też prowadzenie pojazdu mechanicznego bez ważnej polisy OC. Problem większych wydatków dotyczy więc głównie nieprzepisowych zachowań właścicieli aut.

Najważniejsze zmiany w przepisach dla kierowców 2024 Rankomat.pl

Wyższe kary za brak OC – nawet o 2 tys. zł!

Kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia samochodu zmieniają się wraz z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kierowców nie powinien więc dziwić sam fakt wyższych opłat, nieco szokujący może być natomiast wymiar kary. Już od 1 stycznia 2024 r. niektórzy właściciele pojazdów mogą otrzymać wezwanie od UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) do zapłaty nawet 12 730 złotych. Kolejne podwyżki zapowiadane są na lipiec – wtedy to najwyższy wymiar kary może wynieść nawet 12 900 zł!

UFG, Rankomat.pl
UFG, Rankomat.pl

Wraca obowiązek przerejestrowania auta zarejestrowanego w Polsce – za niedopełnienie surowe kary 

Wraz z początkiem 2024 roku zmieniają się przepisy związane z zakupem pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Nowi właściciele mają obowiązek rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni. Ten sam termin rejestracji obowiązuje nabywców samochodów z zagranicy oraz w drodze spadku. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce w zakresie obrotu pojazdami powinien złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni. Co więcej, osoby decydujące się na sprzedaż samochodu w 2024 roku, nadal powinny pamiętać o zgłoszeniu jego zbycia do wydziału komunikacji. 

Od początku 2024 r. zmianie ulegną także wysokości opłat za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu lub brak zawiadomienia o jego zbyciu. Do końca 2023 r. wynosiły one od 200 zł do 1000 zł. W 2024 r. właściciele pojazdów, którzy nie złożą wniosku o rejestrację w terminie 30 dni, zapłacą karę, która wynosi odpowiednio: 500 zł dla nabywców pojazdów zarejestrowanych w Polsce lub sprowadzonych z zagranicy i 1000 zł dla przedsiębiorców zajmujących się pośrednictwem sprzedaży. 

Jeśli wniosek o rejestrację nie zostanie złożony w terminie 180 dni, kara wzrośnie do 1000 zł lub 2000 zł. Osoby, które nie zawiadomią starosty o zbyciu pojazdu w odpowiednim terminie, będą natomiast podlegać karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Konfiskata samochodu od 14 marca 2024 r.

Nowe przepisy, wynikające z nowelizacji kodeksu karnego, będą bezlitosne dla nietrzeźwych kierowców. Od 14 marca 2024 roku Od 14 marca 2024 r. samochód może stracić kierowca, w którego krwi zostanie wykryte przynajmniej 1,5 promila alkoholu, a także kierujący pojazdem, który spowoduje wypadek w stanie nietrzeźwości. Konfiskata samochodu dotyczyć będzie również recydywistów, czyli osób, które prowadziły pojazd w stanie nietrzeźwości po raz kolejny w ciągu ostatnich dwóch lat. Odstąpienie od orzeczenia przepadku samochodu będzie możliwe tylko w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami.

Jeśli samochód kierowany przez nietrzeźwego będzie własnością innej osoby lub przedsiębiorstwa, wówczas sąd orzeknie przepadek jego równowartości (na podstawie wartości określonej w polisie ubezpieczeniowej lub średniej wartości rynkowej). Z kolei kierowcy zawodowi, którzy w momencie zatrzymania będą prowadzili pojazd wykonując czynności zawodowe lub służbowe, zapłacą nawiązkę minimum 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – wyjaśnia Stefania Stuglik, ekspert rankomat.pl 

Automatyczne wyrejestrowanie „martwych dusz” z dniem 10 czerwca 2024 r.

Kolejna ważna zmiana przepisów w 2024 r. dotyczy pojazdów, które od lat nie są używane i ubezpieczone, ale wciąż widnieją w ewidencji. Decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów, które nie posiadają ważnego badania technicznego oraz aktualnej polisy OC przez okres dłuższy niż 10 lat przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli 9.06.2024 r.) wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r. (Uwaga! Powyższy przepis nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych). Zawiadomienie o wygaśnięciu decyzji może odbywać się przez publiczne obwieszczenie. Wyrejestrowany pojazd może podlegać powtórnej rejestracji. Automatyczne wyrejestrowanie „martwych dusz” ma pomóc w uporządkowaniu centralnej ewidencji pojazdów. 

Produkcja nowych aut tylko z zastosowaniem zaawansowanych systemów bezpieczeństwa - od 7 lipca 2024 r.

Dla nabywców samochodów z salonu interesująca może być także informacja dotycząca wyposażenia auta. Od 7 lipca 2024 r. podczas produkcji wszystkich nowych pojazdów zastosowanie będą miały przepisy wynikające z Rozporządzenia UE w sprawie bezpieczeństwa ogólnego pojazdów. Narzuca ono zastosowanie szeregu zaawansowanych systemów wspomagania kierowców i ustanawia ramy prawne dla homologacji w UE pojazdów zautomatyzowanych i w pełni autonomicznych.

Zmiany związane z obowiązkowym zastosowaniem nowoczesnych systemów w nowych samochodach mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pojazdów, natomiast należy pamiętać, że wyprodukowanie auta z dodatkowym wyposażeniem generuje wyższe koszty. Niestety, z reguły są one przerzucane na nabywców samochodów. Bardzo możliwe więc, że czeka nas wzrost cen, szczególnie najtańszych do tej pory modeli na rynku – wyjaśnia Stefania Stuglik.

Co się zmieniło w przepisach ruchu drogowego w 2023 roku?

Najważniejsze zmiany w przepisach dla kierowców 2023 Rankomat.pl

2023 rok wprost obfitował w nowe regulacje, które w mniejszym lub większym stopniu dotyczyły polskich kierowców. Znacząco wzrosły kary za brak OC. W 2023 r. dwa razy wzrosła wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (1 stycznia i 1 lipca). W związku z tym, w tym samym czasie wzrosły kary za brak OC dla wszystkich właścicieli pojazdów. Przykładowo, od stycznia do czerwca maksymalna kara za brak ubezpieczenia samochodu osobowego wynosiła 6980 zł, a w okresie lipiec – grudzień już 7200 zł. W 2023 r. zdrożał także egzamin na prawo jazdy. W ubiegłym roku trzeba było zapłacić 50 zł za egzamin teoretyczny (każda kategoria), 200 zł za część praktyczną egzaminu (kat. AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem) oraz 250 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.

Niewykluczone są dalsze podwyżki: maksymalne opłaty za egzamin na prawo jazdy ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Mogą się więc zmienić w 2024 r.

Oprócz wyższych opłat za brak OC i za egzamin na prawo jazdy, wymienić warto obostrzenia dotyczące kradzieży tablic rejestracyjnych, karę więzienia dla osób unikających odpowiedzialności za naprawienie szkody, a także powrót kursów reedukacyjnych.

Źródło: Rankomat.pl

Tagi artykułu

autoExpert 06 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę