ZF kształtuje zmiany szybciej i z większą uwagą

Wyniki finansowe ZF za 2022 ZF

W roku obrotowym 2022 firma wygenerowała obroty w wysokości 43,8 mld EUR, co oznacza wzrost o 14% w porównaniu z rokiem poprzednim. Skorygowany EBIT wyniósł 2,0 (2021: 1,9) mld EUR; skorygowana marża EBIT wyniosła 4,7% (2021: 5,0%).

  • Grupa technologiczna ZF osiągnęła w 2022 r. sprzedaż na poziomie 43,8 mld EUR (2021: 38,3 mld EUR)
  • Skorygowany wynik EBIT na poziomie 2,0 (2021: 1,9) mld EUR, skorygowana marża EBIT na poziomie 4,7% (2021: 5,0%)
  • Wielkość zamówień na napędy zelektryfikowane wyniósł ponad 30 mld EUR
  • Prostsze struktury dla lepszej orientacji na rynek i klienta
  • Niezależne pozycjonowanie czyni wybrane obszary działalności atrakcyjnymi dla partnerów i inwestorów

Grupa technologiczna ZF kontynuowała swój strategiczny kurs w wyjątkowo trudnym ekonomicznie roku 2022 i wyznaczyła kierunki przyszłego rozwoju. Poszczególne obszary działalności zostaną otwarte dla partnerów i inwestorów, inne zaś zostaną połączone, by móc działać jeszcze sprawniej i jeszcze bliżej klienta. Kroki te mają na celu jeszcze  lepsze dostosowanie ZF do przyszłych obszarów działania i zwiększenie rentowności firmy. W roku obrotowym 2022 firma wygenerowała obroty w wysokości 43,8 mld EUR, co oznacza wzrost o 14 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Skorygowany EBIT wyniósł 2,0 (2021: 1,9) mld EUR; skorygowana marża EBIT wyniosła 4,7 (2021: 5,0) proc.

Osiągając powyższe wyniki, firma ZF zrealizowała swoją prognozę, która została skorygowana jesienią, ale z punktu widzenia przedsiębiorstwa nie są one wystarczające, aby sprostać przyspieszonej transformacji w czasach kryzysu. – Mimo iż w 2022 roku poczyniliśmy dalsze postępy w realizacji naszej strategii, nie możemy być w pełni zadowoleni z tego wyniku finansowego – powiedział prezes ZF dr Holger Klein podczas czwartkowej prezentacji sprawozdań finansowych we Friedrichshafen. Klein kieruje ZF od 1 stycznia 2023 r. – Naszym najważniejszym zadaniem jest więc skupienie się na tym, aby wdrożyć zmiany i nabrać rozpędu. Uruchomiliśmy kompleksowy program poprawy wydajności, którego celem jest przyspieszenie procesów, uproszczenie procedur decyzyjnych i utrzymanie dyscypliny kosztowej. Uzyskana w ten sposób poprawa efektywności umożliwi firmie ZF dokonywanie ukierunkowanych inwestycji w wysokowydajne, przyszłościowe technologie.

W oparciu o strategię „Next Generation Mobility” firma ZF dalej rozwija swoje struktury korporacyjne, aby jeszcze lepiej dostosować je do wymagań rynku i klientów. Z tego powodu ZF planuje m.in. połączenie dwóch dywizji zajmujących się technologią podwozi samochodów osobowych oraz technologią aktywnego bezpieczeństwa w nową, unikalną dywizję zajmującą się technologią podwozi, układów kierowniczych i hamulcowych. – Nowa dywizja oferuje cały sprzęt, oprogramowanie i elektronikę do kontroli dynamiki pionowej, wzdłużnej i bocznej pojazdu. Przy obrotach przekraczających 14 mld EUR będzie od początku silnym partnerem dla naszych klientów – wyjaśnił dr Klein.

Firma ZF klasyfikuje niektóre obszary działania niezależnie, aby mogły one szybciej się rozwijać i skuteczniej działać na rynku.– W przypadku atrakcyjnych obszarów o bardzo dobrym potencjale wzrostu i dużych potrzebach inwestycyjnych szukamy zewnętrznych inwestorów jako partnerów – powiedział dr Klein. Obszary te obejmują dywizję technologii bezpieczeństwa pasywnego, działalność w zakresie osi konwencjonalnych samochodów osobowych oraz działalność w zakresie autobusów autonomicznych.

Z powodzeniem rozwijały się między innymi segmenty Aftermarket i napędów elektrycznych. Dział Aftermarket przekonał swoich klientów zwiększającą się liczbą cyfrowych rozwiązań i ofertą usług oraz ponownie zwiększył swoją sprzedaż (2022: plus sześć procent do 3,2 mld EUR). W obszarze elektromobilności, portfel zamówień na zelektryfikowane napędy do samochodów osobowych i pojazdów użytkowych wynosi obecnie ponad 30 mld EUR. Dzięki temu ZF może dokonać przejścia od klasycznych przekładni do rozwiązań z zakresu napędów elektrycznych.

Wzrost obrotów pod wpływem inflacji i kursów walut

W roku obrotowym 2022 firma ZF osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż w wysokości 43,8 mld EUR (2021: 38,3 mld EUR), co oznacza wzrost o 14 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost organiczny wyniósł 9,3 procent, a różnica wynika z efektów związanych z kursami  walut. Skorygowany EBIT wyniósł 2,038 (2021: 1,910) mln EUR, co odpowiada skorygowanej marży EBIT na poziomie 4,7 (2021: 5,0) proc. Wolne przepływy pieniężne skorygowane o działania związane z fuzjami i przejęciami wyniosły 544 (2021: 991) mln EUR. Zobowiązania netto wyniosły na koniec ubiegłego roku 10,4 (2021: 10,1) mld EUR; wskaźnik kapitału własnego wzrósł z 18,6 proc. na koniec 2021 roku do 22,1 proc.

– Pod względem wzrostu sprzedaży rozwijaliśmy się lepiej niż globalne rynki pojazdów – powiedział dyrektor finansowy Michael Frick. – Jednak zwiększenie dochodów i wyższe przepływy pieniężne są ważnymi warunkami wstępnymi, aby utrzymać silną pozycję w obszarze badań i rozwoju oraz aby zmniejszyć nasze zobowiązania finansowe. Nad obydwoma kwestiami intensywnie pracujemy. Działania obejmują na przykład redukcję kosztów, jak również efektywne zarządzanie zapasami, aby być przygotowanym na ewentualne przerwy w łańcuchach dostaw i zmienne zapotrzebowanie na części ze strony klientów.

W obszarze badań i rozwoju (R&D) firma ZF po raz kolejny poszerzyła zakres swoich działań: wydatki na badania i rozwój były na rekordowym poziomie 3,4 mld EUR (2021: 3,1 mld EUR). Wskaźnik R&D osiągnął poziom 7,8 (2021: 8,0) procent. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 1,9 (2021: 1,6) mld EUR, co odpowiada wskaźnikowi inwestycji na poziomie 4,3 (2021: 4,2) procent.

Prognoza na rok obrotowy 2023

Biorąc pod uwagę kurczący się od 2019 roku światowy poziom  produkcji pojazdów, ZF spodziewa się piątego z rzędu kryzysowego roku po latach pandemii oraz rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Na tle istniejących wyzwań i utrzymującej się niepewności co do rozwoju rynków światowych firma oczekuje umiarkowanego wzrostu sprzedaży Grupy do ponad 45 mld EUR w 2023 roku. Ten wzrost obrotów ma doprowadzić do osiągnięcia skorygowanej marży EBIT na poziomie 4,7–5,2 proc. Swobodny przepływ gotówki ma się mieścić w przedziale od 1,0 do 1,5 mld EUR.

– Te trudne lata sprawiły, że zarówno firma ZF, jak i cały zespół ZF stały się bardziej odporne – podkreślił prezes Klein. – Dzięki zaangażowaniu, wytrwałości i duchowi współpracy nasi pracownicy znacząco przyczynili się do rozwoju firmy. Za to zaangażowanie serdecznie im dziękuję.

Cel Grupy – zrównoważony rozwój: zasada „Acting now” na wielu poziomach

Zasada „Acting now” wyznacza kierunek zrównoważonego rozwoju firmy ZF. Klein:–  „‚Acting now” podkreśla, że działamy już teraz – na rzecz ochrony klimatu i dobrej przyszłości na zdrowej planecie. Kryteria z obszaru środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), a mianowicie różnorodność i zrównoważony rozwój, zostaną w tym roku po raz pierwszy włączone do systemu wynagrodzeń dla kierownictwa najwyższego szczebla. Ma to zmotywować zespół do osiągania celów w tym obszarze. 

Temat ten znajduje również różnorodne odzwierciedlenie w produktach firmy, jak pokazuje przykład działu energetyki wiatrowej ZF: międzynarodowemu zespołowi inżynierów ZF udało się znacznie ograniczyć emisję hałasu w przekładniach energetyki wiatrowej dla nowych generacji dużych turbin o średnicy wirnika ponad 140 metrów. – Dzięki temu naszemu zespołowi udało się sprawić, że turbiny wiatrowe są cichsze, a tym samym wnieść istotny wkład w ich społeczną akceptację – powiedział Holger Klein. Jest to również wielki sukces biznesowy dla ZF. Również z powodu tych nowo opracowanych procesów firma jest preferowanym partnerem rozwojowym i dostawcą dla wiodących producentów turbin wiatrowych, zwłaszcza w Niemczech i Europie.

Dział energii wiatrowej korzysta również z niedawno ogłoszonej współpracy firmy ZF z amerykańskim producentem półprzewodników Wolfspeed. Planowana fabryka na terenie nieczynnej elektrowni węglowej w Ensdorf w kraju związkowym Saara będzie produkować półprzewodniki z węglika krzemu, które pomogą również zwiększyć wydajność turbin wiatrowych. Półprzewodniki są jednak wykorzystywane głównie w przetwornicach energoelektronicznych w samochodach elektrycznych. Charakteryzują się one decydującymi zaletami w porównaniu z konwencjonalnymi produktami opartymi na krzemie: wyższą wydajnością, większą gęstością mocy i większą niezawodnością. – Dla nas w ZF partnerstwo z Wolfspeed jest ważnym krokiem w kierunku przyszłości, w której samochody będą przede wszystkim elektryczne – powiedział prezes Klein. – Jesteśmy bowiem przekonani, że chipy to nowe koło zębate w świecie który zmienia się z mechanicznego na cyfrowy.

Źrodło: ZF

Tagi artykułu

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę