Jak skutecznie rozwiązywać spory w branży TSL

Jak skutecznie rozwiązywać spory w branży TSL Depositphotos

Spory w branży TSL mogą mieć różne przyczyny – od zaległych płatności, po wszelkiego rodzaju kwestie wynikające ze szkód czy zapisów w umowach z partnerami i kontrahentami. Z tego względu warto wiedzieć, jak i gdzie szukać rozwiązania w sytuacji konfliktowej, tak, aby rozwiązać ją szybko i skutecznie.

Konfrontacje ze współpracującymi kontrahentami, pracodawcami i pracownikami lub spory między wspólnikami na tle udziałów zdarzają się niezależnie od branży, w której działamy. Jednym z najczęstszych czynników spornych są kwestie finansowe, wynikające głównie z zaległych płatności. W przypadku branży TSL widać to chociażby z analizy danych wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet z maja 2023 r., stworzonej na zlecenie Rejestru Dłużników BIG Info Monitor. Według niej 7 na 10 firm transportowych doświadcza problemów finansowych. Co więcej, na jedną zadłużoną firmę spedycyjną przypada około 100 tys. zł zaległości wobec banków i podwykonawców, natomiast w przypadku firm transportowych – około 74 tys. zł.

Potencjalne źródło sporów stanowią również szkody w trakcie transportu, a także brak poprawnych zapisów w umowach. Dlatego nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest nie tylko konieczność odpowiedniego zabezpieczenia się przed ewentualnymi sporami, ale i efektywna reakcja w momencie sporu. 

Zanim sprawy zajdą za daleko

W branży TSL do napięć między stronami dochodzi najczęściej na tle realizacji zleceń transportowych. Opóźnienia w dostawie towaru, błędne lub brakujące dane w zleceniu, konieczność niezaplanowanego postoju czy wydłużenie terminu płatności mogą generować spory między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. 

Bardzo istotne są regularne szkolenia pracowników z zakresu rozwiązywania sporów. Dzięki nim spedytorzy pozyskają umiejętność radzenia sobie z konfliktami, szybko i elastycznie podchodząc do rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Jest to szalenie istotne ze względu na fakt, iż wiele firm powierza swoim spedytorom rozwiązywanie sporu ze względu na rozwinięte wcześniej relacje z kontrahentami –  wyjaśnia Maciej Maroszyk, dyrektor operacyjny TC Kancelarii Prawnej.

Tego rodzaju szkolenia, organizowane między innymi przez wyspecjalizowane w branży TSL kancelarie prawne, pokazują, jak ważne jest, by podnosić umiejętności pracowników.

Jedna z firm spedycyjnych, która delegowała spedytorów do rozstrzygania sporów, miała po kilkadziesiąt spraw spornych miesięcznie. Czas potrzebny na rozwiązanie każdej z nich wynosił pierwotnie około 2 godzin, a po szkoleniu skrócił się do 30 minut. To przykład realnych oszczędności dotyczących skutecznego rozwiązywania sporów – wyjaśnia Maciej Maroszyk.

W przypadkach, gdy sprawa przerasta wiedzę oraz umiejętności spedytora, a sprawa utknęła w miejscu, niezwykle pomocni stają się profesjonalni pełnomocnicy. Przejmą od nas sprawę i będą wyjaśniać ją bezpośrednio z klientem. Kluczowe jest, aby działać bez nadmiernego nacisku, lecz wykorzystując jedynie swoją wiedzę, doświadczenie oraz znajomość branży. Takie podejście pozwoli na skuteczne zakończenie sprawy, jednocześnie utrzymując pozytywne relacje z klientem. 

Nie polecamy także kierowania spraw do sądu arbitrażowego. Z naszego doświadczenia wynika, że wiążą się z tym spore opłaty oraz długotrwałe i nieopłacalne procesy, często prowadzone w oddalonych miejscach – mówi Maciej Maroszyk.

Pomoc na wyciągnięcie ręki

Doskonale znając branżę, jej specyfikę oraz prawo krajowe i międzynarodowe, kancelarie prawne są w stanie nieść skuteczną pomoc firmom z branży TSL. Co więcej, prawnicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i poszerzają zakres umiejętności, dzięki czemu stanowią odpowiednie wsparcie dla firm – nie tylko w unikaniu potencjalnych pułapek prawnych. Dostosowują umowy do zmieniających się regulacji i standardów branżowych oraz pomagają w zarządzaniu ryzykiem, identyfikując potencjalne zagrożenia i opracowując strategie ich unikania. Ich wiedza o specyfice sektora ma wpływ na klarowność umów i eliminację niejednoznaczności, które mogłyby stanowić potencjalne źródło konfliktów. 

Tego typu kancelarie uczestniczą również w negocjacjach z kontrahentami, skutecznie rozwiązując spory pomiędzy stronami, a także szkolą spedytorów, co przyczynia się do podniesienia poziomu i usprawnienia prowadzonych usług. Dodatkowo, aby uniknąć kosztownych i czasochłonnych procesów, prowadzą obsługę przedsądową spraw, a – w ostateczności – reprezentują strony umowy przed organem sprawiedliwości.

Źródło: TC Kancelaria Prawna

Tagi artykułu

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę