Wyniki finansowe 2021: ZF osiąga zakładane cele

Wyniki finansowe 2021: ZF osiąga zakładane cele ZF
18.3.2022

Grupa technologiczna ZF osiągnęła w ubiegłym roku zakładane cele finansowe, operując we wciąż wymagającym środowisku biznesowym. Obroty firmy wyniosły w 2021 r. 38,3 mld euro, co stanowi 17,5-proc. wzrost przychodu rok do roku. Oznacza to znaczną poprawę w stosunku do 2020 r. (32,6 mld euro) oraz 2019 r. (36,5 mld euro). Skorygowany zysk EBIT osiągnął 1,9 mld euro (2020: 1 mld euro), podczas gdy skorygowana marża EBIT wyniosła 5% (2020: 3,2%).

 

  • W 2021 r. obroty firmy ZF osiągnęły poziom 38,3 mld euro, co stanowi 17,5-proc. wzrost rok do roku
  • Skorygowany zysk EBIT w wysokości 1,9 mld euro (2020: 1,0 mld euro), skorygowana marża EBIT w wysokości 5% (2020: 3,2%)
  • Grupa kontynuuje plan redukcji zadłużenia i wzmacnia wskaźnik kapitału własnego
  • Prezes Zarządu ZF na własne życzenie nie przedłuży kontraktu, który wygasa w styczniu 2023 r.

W międzyczasie Grupa ZF kontynuowała realizację strategii, koncentrując się na przyszłości mobilności i zawierając znaczące nowe kontrakty z klientami w trzech kluczowych obszarach: elektromobilności, autonomicznej jazdy i rozwoju oprogramowania.

– Pomimo poważnych przeciwności w trakcie ubiegłego roku trzymaliśmy się obranego kursu i osiągnęliśmy cele, które wyznaczyliśmy na początku roku – powiedział CEO ZF Wolf-Henning Scheider, podczas prezentacji wyników Grupy ZF. – Dzięki zaangażowaniu, determinacji i pracy zespołowej nasi pracownicy odegrali decydującą rolę w skutecznym stawianiu czoła wyzwaniom tych niezwykłych czasów. Dostosowaliśmy się do nowej rzeczywistości, a sposób działania naszej firmy stał się jeszcze bardziej zwinny, elastyczny i cyfrowy. Szczególnie druga połowa roku wymagała wyjątkowej elastyczności w zakresie produkcji i zarządzania materiałami w wyniku przerw w globalnym łańcuchu dostaw i zmian zamówień dokonywanych przez naszych klientów w ostatniej chwili. Wszystko to miało oczywiście miejsce podczas trwającej globalnej pandemii.

Wolf-Henning Scheider podkreślił, że ZF osiągnęła strategiczne cele i przygotowała grunt pod przyszłe projekty. Jako przykład przytoczył udany start dywizji ZF Electrified Powertrain, który miał miejsce na początku ubiegłego roku, integrację niedawno przejętej firmy Wabco z nowym działem Commercial Vehicle Solutions oraz współpracę z firmą Microsoft mającą na celu stworzenie chmury ZF Cloud. Ta ostatnia umożliwi cyfryzację i połączenie firmy w sieć, oraz zapewni dostęp do wszystkich danych i procesów korporacyjnych na całym świecie.

Grupa ZF kontynuuje również restrukturyzację swojej oferty produktowej w celu obsługi pojazdów elektrycznych i pojazdów definiowanych programowo w przyszłości. Grupa faktycznie podpisała już znaczące kontrakty na te rozwiązania z międzynarodowymi producentami samochodów i pojazdów użytkowych, co stanowi doskonały fundament dalszego rozwoju.

Najważniejsze dane finansowe: cele osiągnięte w połowie okresu prognozy

Przez cały rok ZF wygenerowała sprzedaż o łącznej wartości 38,3 mld euro (2020: 32,6 mld euro), co oznacza wzrost o 17,5% rok do roku. Skorygowany zysk EBIT wyniósł 1 910 mln euro (2020: 1 047 mln euro), natomiast skorygowana marża EBIT wzrosła do 5% (2020: 3,2%). Kwota wolnych przepływów pieniężnych skorygowanych o transakcje typu M&A (fuzje i przejęcia) wyniosła 991 mld euro (2020 r.: 994 mln euro). – W niestabilnym środowisku naznaczonym ostrzeżeniami dotyczącymi zysków i zmianami w prognozach, z powodzeniem osiągnęliśmy nasze cele w środku okresu prognozy – powiedział dyrektor finansowy ZF dr Konstantin Sauer. – Oznacza to, że byliśmy w stanie nie tylko dokonać znacznych inwestycji, ale także zmniejszyć nasze zobowiązania finansowe i wzmocnić bazę kapitałową. Dług brutto spadł w ciągu roku o 752 mln euro do poziomu 12,5 mld euro. Na koniec 2021 r. wskaźnik kapitału własnego wyniósł ok. 19% (2020: 12,1%).

ZF jeszcze bardziej rozwinęła swoją działalność w zakresie badań i rozwoju (R&D). W ubiegłym roku wskaźnik wydatków na badania i rozwój wyniósł 8% (2020: 7,7%), co odpowiada wydatkom w wysokości 3,1 mld euro (2020: 2,5 mld euro) – najwyższym w historii firmy ZF. Inwestycje w środki trwałe wyniosły 1,6 mld euro (2020: 1,4 mld euro), co dało wskaźnik inwestycji na poziomie 4,2% (2020: 4,4%).

Zrównoważony rozwój: na drodze do neutralności klimatycznej do roku 2040

Grupa ZF dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2040 roku. W tym celu działa w wielu różnych obszarach. Na przykład dzięki umowom na dostawy zawartym w 2021 r. z producentami energii wiatrowej i słonecznej, zakłady ZF w Niemczech będą zasilane nawet 210 gigawatogodzinami zielonej energii elektrycznej rocznie w okresie od 2022 do 2025. Uzgodnione wielkości, które odpowiadają zużyciu energii elektrycznej przez 72 000 domów, zmniejszą emisję CO2 o 80 000 ton rocznie. – Koncentrujemy się na ostatecznych środkach i zabezpieczamy kontrakty, aby zapewnić natychmiastowy i widoczny wkład w ochronę klimatu – podkreślił CEO ZF Wolf-Henning Scheider.

W ramach swojej strategii zrównoważonego rozwoju, Grupa ZF była również pierwszym dostawcą motoryzacyjnym w Niemczech, który po raz pierwszy wyemitował dwie obligacje na inwestycje w zakresie ochrony środowiska o łącznej wartości 1 mld euro w 2021 roku. Podstawą tego był dokument Green Finance Framework (Ramy Finansowania Ochrony Środowiska), w którym ZF określiło swoje struktury i kryteria w zakresie finansowania zrównoważonego rozwoju. Dochód z obligacji trafia do biznesu związanego z energią wiatrową
i  elektromobilnością. – Obligacje na inwestycje w zakresie ochrony środowiska pozwalają nam poszerzyć krąg inwestorów i dostosować finansowanie do naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i strategii „Mobilności Nowej Generacji” – powiedział dyrektor finansowy dr Konstantin Sauer.

Zasoby ludzkie: zmiana poprzez dodatkowe kwalifikacje

Kontynuowano również zmiany w strukturze HR Grupy ZF. W 2021 r. ZF stworzyła około 3 600 dodatkowych miejsc pracy na całym świecie, głównie w obszarach elektromobilności, autonomicznej jazdy i rozwoju oprogramowania. Firma rozszerzyła również swój wachlarz możliwości dalszego szkolenia i rozwijania kwalifikacji. Należą do nich „E-Cademy”, szeroko zakrojona inicjatywa szkoleniowa z zakresu elektromobilności. Celem E-Cademy jest wspieranie pracowników w procesie transformacji technologicznej. Umożliwi im m.in. zdobycie określonych kwalifikacji dla nowych miejsc pracy w Grupie ZF. Do tej pory w różnych programach edukacyjnych wzięło udział 13 000 pracowników.

Druga faza kwalifikacji rozpoczyna się w połowie bieżącego roku. – E-Cademy daje pracownikom firmy ZF szansę uczestniczenia w kształtowaniu przyszłości mobilności, nawet jeśli zaczynali swoją karierę w innej dziedzinie – powiedział Wolf-Henning Scheider.

Aby przygotować niemieckie zakłady ZF na przyszłość i sprostać zmieniającym się potrzebom branży motoryzacyjnej, w ubiegłym roku zawarto pierwsze tzw. umowy docelowe. Opracowano je w ramach „Umowy o przekształceniu zbiorowym” (Tarifvertrag Transformation) podpisanej z przedstawicielami pracowników w lipcu 2020 roku. Na koniec roku, 31 grudnia 2021 r., ZF zatrudniała 157 549 osób na całym świecie (2020: 153 522).

Perspektywy z zastrzeżeniem: rok 2022 pozostaje wyzwaniem

Po okresie pozytywnego rozwoju rynku w 2021 r. warunki biznesowe pozostają bardzo trudne i zmienne. Chociaż oczekuje się, że podaż półprzewodników poprawi się w drugiej połowie 2022 r., to trwająca pandemia COVID-19, ogólne utrudnienia w dostawach i rosnąca inflacja sprawiają, że prognozy na bieżący rok są utrudnione. Sytuację pogarsza wojna na Ukrainie i jej negatywne skutki w skali globalnej. Zakłócenia w łańcuchach dostaw zarówno producentów samochodów osobowych, jak i użytkowych spowodowały już pierwsze wstrzymania produkcji. Chociaż obecnie firma ZF nie jest w znacznym stopniu dotknięta problemami związanymi z łańcuchem dostaw w związku z wojną, przestoje u naszych klientów doprowadziły do mniejszej liczby zleceń w ZF. Nie można obecnie oszacować, w jakim stopniu ewentualna dalsza eskalacja wojny na Ukrainie wpłynie na gospodarkę światową i wzrost przemysłu w roku obrotowym 2022.

Z tych powodów nasza prognoza zawiera wyraźne zastrzeżenie: ZF przewiduje umiarkowany wzrost sprzedaży Grupy do poziomu ponad 40 mld euro w 2022 roku. Oczekuje się, że ten wzrost sprzedaży zaowocuje skorygowaną marżą EBIT na poziomie od 4,5 do 5,5%, a skorygowane wolne przepływy pieniężne wyniosą od 1,0 do 1,5 mld euro.

Prezes Zarządu ZF na własne życzenie nie przedłuży kontraktu, który wygasa w styczniu 2023 r.

Wolf-Henning Scheider poinformował Radę Nadzorczą na ostatnim posiedzeniu, że nie zamierza przedłużyć swojego kontraktu, który wygasa w styczniu 2023 roku. Po ponad trzech dekadach pracy w branży motoryzacyjnej i osiągnięciu wieku 60 lat, postanowił zakończyć swoją aktywną działalność w branży z końcem roku, aby podjąć inne wyzwania. – Wolf-Henning Scheider w ciągu ostatnich czterech lat wniósł decydujący wkład w rozwój firmy ZF, która stała się wiodącym dostawcą najnowocześniejszych systemów elektronicznych i mechatronicznych w swoich obszarach działalności – powiedział Przewodniczący Rady Nadzorczej, dr Heinrich Hiesinger.

Najważniejsze dane finansowe w skrócie

 

2021

2020

Sprzedaż

38,3 mld euro

32,6 mld euro

Pracownicy na całym świecie

157 549

153 522

EBIT (skorygowany)

1 910 mln euro

1 047 mln euro

Marża EBIT (skorygowana)

5,0%

3,2%

Zysk lub strata netto po opodatkowaniu

783 mln euro

–741 mln euro

Wydatki na badania i rozwój (R&D)

3,1 mld euro

2,5 mld euro

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe

1,6 mld euro

1,4 mld euro

Wskaźnik kapitału własnego

18,6%

12,1%

Wolne przepływy pieniężne (skorygowane)

991 mln euro

994 mln euro

Sprzedaż w Europie

17,3 mld euro

14,8 mld euro

– z tego w Niemczech

7,4 mld euro

6,4 mld euro

Sprzedaż w Ameryce Północnej

10,2 mld euro

8,6 mld euro

– z tego w Stanach Zjednoczonych

8,9 mld euro

7,3 mld euro

Sprzedaż w Ameryce Południowej

1,1 mld euro

752 mld euro

Sprzedaż w regionie Azji-Pacyfiku i Indiach

9,4 mld euro

8,1 mld euro

– z tego w Chinach

7,0 mld euro

6,4 mld euro

Źródło: ZF

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

autoExpert 06 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę