Wyjątkowa szansa dla europejskich fabryk akumulatorów

Wyjątkowa szansa dla europejskiego przemysłu maszynowego Pixabay - GoranH

W ciągu najbliższych 10 lat na całym świecie ma powstać ponad 200 fabryk akumulatorów – większość z nich w Europie. A w każdej z tych fabryk potrzebna jest warta miliardy technologia produkcji. Przed europejskimi firmami zajmującymi się inżynierią mechaniczną i zakładową stoi historyczna szansa rozwoju. Nowe badanie przeprowadzone przez Porsche Consulting we współpracy z VDMA pokazuje, jak można ją wykorzystać.

  • Do 2030 r. spodziewany jest szybki światowy wzrost rynku akumulatorów; wyposażanie gigafabryk zapewnia firmom zajmującym się inżynierią mechaniczną i zakładową ogromny potencjał
  • Udział europejskiego sektora inżynierii mechanicznej nadal jest niski; standardy wyznaczają tu konkurenci z Chin
  • Pod względem technologicznym europejska inżynieria mechaniczna i zakładowa dorównuje Azji, wymagane są jednak rozwiązania dla fabryk projektowane „pod klucz”
  • Partnerstwa zmniejszają ryzyko, zwiększają szybkość rozwoju i wspierają innowacje

Decydującą rolę w mobilności jutra na całym świecie odgrywać będą elektryczne układy napędowe – zwłaszcza na drogach. Przeznaczona do tego celu zielona energia elektryczna będzie magazynowana przede wszystkim w akumulatorach. Światowy rynek takich akumulatorów, bazujących głównie na technologii litowo-jonowej, do 2030 r. ma wzrosnąć z około 20 mld euro do około 550 mld euro rocznie. To tempo, które zapiera dech w piersiach: podczas gdy swego czasu rozwój branży półprzewodnikowej trwał około 40 lat, w przypadku akumulatorów ma zająć to jedynie około dekadę.

Na całym świecie w budowie lub w planach jest około 200 fabryk akumulatorów. Aktualnie wyposażone są one przede wszystkim w technologie produkcji pochodzącą z Azji. Chińskie firmy zajmujące się inżynierią mechaniczną wyznaczają obecnie standardy jako kompletni dostawcy. Tylko 8% zaawansowanego technologicznie sprzętu dla takich zakładów pochodzi z Europy. Odsetek ten jest zbyt niski, aby Stary Kontynent miał znaczący wpływ na rozwój techniczny i był w stanie stworzyć tu dodatkowy klaster technologii magazynowania energii. Wymagałoby to stabilnego udziału w rynku na poziomie około 20% – co prezentuje analiza ekspertów ds. akumulatorów z Porsche Consulting i VDMA zamieszczona w badaniu „Battery Manufacturing 2030: Collaborating at Warp Speed” (z ang. Produkcja akumulatorów 2030: współpraca z prędkością warpową).

Raport bada rozwiązania zapobiegające uzależnieniu technologicznemu w tak istotnej dla przyszłości dziedzinie. W obliczu obszernej analizy technologii i dostawców, prognoz opartych na własnych modelach rynkowych oraz serii wywiadów z uczestnikami rynku nie ulega wątpliwości, że decydującą rolę odgrywa tutaj współpraca zaangażowanych stron. 

Tylko jeśli europejskim firmom zajmującym się inżynierią mechaniczną uda się wspólnie zaoferować zintegrowane rozwiązania dla fabryk, będą one w stanie przeciwstawić się konkurencji z Azji – powiedział Gregor Grandl, starszy partner w Porsche Consulting i współautor badania. – Technologicznie przemysł europejski jest na zbliżonym poziomie, ale firmy z Chin oferują już fabryki akumulatorów "pod klucz". Pozwala to ograniczyć liczbę interfejsów, a co za tym idzie – ryzyko czasowe i finansowe podczas budowy.

Firmy zajmujące się inżynierią mechaniczną mają przed sobą ogromne możliwości. Aby w okresie szybkiego rozwoju utrzymać zaledwie 8-procentowy udział w rynku akumulatorów, konieczne byłoby tempo wzrostu na poziomie 33% rocznie. Z kolei aby osiągnąć 20-procentowy udział w rynku, firmy musiałyby rozwijać się szybciej niż rynek. Konieczne – a także możliwe – byłoby zwiększenie sprzedaży o około 50% rocznie. Wartość rynku producentów maszyn i urządzeń w samym sektorze akumulatorów w okresie do 2030 r. wyniesie 300 mld euro. Sukces w tym konkurencyjnym otoczeniu zapewni Europie stały dostęp do istotnych przyszłych technologii akumulatorów – co przy okazji pozwoli stworzyć wiele miejsc pracy.

Niemieckie i europejskie firmy zajmujące się inżynierią mechaniczną dostrzegły ten problem i aktywnie nad nim pracują. 

Podstawą naszej branży jest ścisła współpraca pomiędzy firmami zajmującymi się inżynierią mechaniczną i zakładową a ich klientami – powiedział Hartmut Rauen, zastępca dyrektora zarządzającego VDMA. – To partnerstwo generuje nie tylko wiedzę, ale także innowacje.

Tym szlakiem energicznie podążają wysokowyspecjalizowane firmy, takie jak Manz AG z Reutlingen w Niemczech. 

Jako europejska firma z branży inżynierii mechanicznej w szczególności inwestujemy w produkcję akumulatorów – by przygotować się na szybki rozwój rynku przedstawiony w badaniu – powiedział Martin Drasch, dyrektor generalny Manz. – Joint venture z grupami Dürr i Grob wzmocni naszą pozycję na rynku i pozwoli skutecznie odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji akumulatorów dla gigaprojektów.

– Wysokie wymagania klientów wobec dostawców pod klucz wymagają nowych koncepcji, jeśli chodzi o fazy rozwoju tej branży – powiedział Stephan Eirich, prezes Maschinenfabrik Gustav Eirich. – Nawet dla doświadczonych firm zajmujących się inżynierią maszyn i fabryk rodzi to nowe wyzwania – ale jesteśmy w stanie stanąć na wysokości zadania.

Źródło: Porsche

Tagi artykułu

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę