Rosnąca rola napędów alternatywnych w logistyce transportu Porsche

Rola napędów alternatywnych w logistyce transportu Porsche Porsche

Porsche konsekwentnie wdraża napędy alternatywne w firmowej flocie transportowej: w swoich zakładach w Stuttgarcie-Zuffenhausen, Weissach i w Lipsku producent samochodów sportowych wspólnie z partnerami logistycznymi korzysta z sześciu nowych elektrycznych aut ciężarowych.

Pojazdy te transportują materiały produkcyjne wokół fabryk, wzmacniając istniejącą flotę 22 ciężarówek zasilanych biogazem. Kolejny elektryczny pojazd ciężarowy dostarcza nowe samochody z fabryki w Zuffenhausen do Szwajcarii. Ponadto, w ramach wieloletniej próby badawczej realizowanej pod nadzorem naukowym Instytutu Technologii w Karlsruhe (KIT), firma testuje zastosowanie paliw syntetycznych (HVO100). W tym celu wokół fabryki w Zuffenhausen wykorzystywanych będzie 12 ciężarówek z istniejącej floty – ale teraz będą one zasilane syntetycznym olejem napędowym.

Porsche

Dekarbonizacja stanowi integralną część naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Użytkowanie pojazdów ciężarowych korzystających z alternatywnych napędów i paliw to ważny krok w kierunku realizacji naszych ambitnych celów. W ten sposób świadomie wybieramy taką kombinację napędów, która jest odpowiednia dla trybu eksploatacji tych pojazdów – powiedział Albrecht Reimold, członek zarządu Porsche AG ds. produkcji i logistyki.

W ramach dekarbonizacji logistyki transportu Porsche od dawna wykorzystuje między innymi samochody ciężarowe zasilane biogazem (CNG i LNG). Teraz, na potrzeby standardowych procesów, dołączają do nich nowe ciężarówki elektryczne. Również Keller Group, Müller – Die lila Logistik i Elflein, czyli partnerzy logistyczni producenta, zobowiązali się do użytkowania elektrycznych pojazdów ciężarowych wykorzystujących ekologiczny prąd. Dotyczy to także nowej elektrycznej ciężarówki, którą firma logistyczna Galliker dostarcza nowe samochody sportowe z fabryki w Zuffenhausen na rynek szwajcarski.

Wykorzystanie paliw syntetycznych w wybranych ciężarówkach z istniejącej floty

Pomijając rozbudowę floty elektrycznych aut ciężarowych, od 2020 roku w wybranych ciężarówkach ze swojej istniejącej floty Porsche testuje stosowanie syntetycznego oleju napędowego (HVO100). Czteroletni program pilotażowy jest prowadzony we współpracy z Instytutem Technologii w Karlsruhe (KIT) i przedsiębiorstwem logistycznym Müller – Die lila Logistik, które w ramach projektu eksploatuje 12 samochodów ciężarowych zasilanych paliwem HVO100 firmy NESTE. Składa się ono z materiałów resztkowych oraz odpadowych i spełnia aktualne wymagania dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych RED II.

W praktyce, jak dotąd, paliwo wykazało imponujące właściwości. Nie stwierdzono tu żadnych wad w porównaniu z konwencjonalnym olejem napędowym – ani pod względem zużycia paliwa, ani niezawodności silnika. W ramach projektu przejechano na nim już ponad milion kilometrów. Według certyfikowanych pomiarów KIT pozwoliło to zaoszczędzić ponad 800 ton CO2. Ciężarówki zapewniają transport wahadłowy na terenie regionu metropolitarnego Stuttgartu. Aby umożliwić wyciągnięcie miarodajnych wyników przy porównywaniu danych, równolegle do egzemplarzy testowych – które są seryjnymi modelami bez żadnych modyfikacji – te same trasy pokonują pojazdy napędzane silnikiem Diesla.

Porsche

Koleją i drogą – logistyka transportu Porsche

Przykłady wykorzystania biogazu oraz elektrycznych samochodów ciężarowych, a także program pilotażowy obejmujący paliwa syntetyczne – to wszystko pokazuje zaangażowanie Porsche w zarządzaniu logistyką transportu na rzecz realizacji swoich wyznaczonych celów w zakresie dekarbonizacji. Dotyczy to również transportu kolejowego, który w szczególności służy do dostarczania części i komponentów do fabryk lub do transportu nowych samochodów do morskich portów, gdzie są one przygotowywane na eksport do miejsc poza Europą. Także sama budowa aut przyczynia się do osiągnięcia celu dekarbonizacji: od 2020 roku produkcja samochodów w zakładach Porsche w Stuttgarcie-Zuffenhausen i w Lipsku ma neutralny bilans emisji CO2 w całym łańcuchu wartości i odbywa się z wykorzystaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.

Źródło: Porsche

Tagi artykułu

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę