Polskie floty utrzymują kurs na zrównoważony rozwój

Goodyear Sustainable Reality Survey 2023 Goodyear

Aż 93% polskich operatorów flotowych uważa zrównoważony rozwój za ważny czynnik w funkcjonowaniu firmy, co jest wynikiem wyraźnie wyższym od średniej europejskiej wynoszącej 68%. Co druga flota w Polsce postrzega zrównoważony rozwój jako sposób na optymalizację kosztów operacyjnych, a 29% uważa, że to czynnik kształtujący wartości korporacyjne. Tak wynika z trzeciej edycji raportu Goodyear Sustainable Reality Survey 2023. Zmiana opon na modele o podwyższonej efektywności paliwowej oraz modernizacja parku samochodowego to najpopularniejsze środki w dążeniu do ekologicznych operacji flotowych.

Wyniki ankiety w roku 2023 są bardzo podobne to tych z poprzedniego, co pokazuje, że zrównoważony rozwój nie traci na znaczeniu mimo licznych bieżących wyzwań dla firm płynących z szeroko rozumianej gospodarki.

W badaniu Goodyear wzięło udział 1600 operatorów flot z Europy, w tym ponad 200 przedstawicieli firm transportowych z Polski. W ankiecie zapytano ich o wysiłki, cele i strategie w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Aż 82% flot zadeklarowało, że już zdefiniowało lub w ciągu najbliższych 12 miesięcy określi cele w tym zakresie, przy czym największe floty (liczące ponad 500 pojazdów) są tymi, które częściej wdrażają strategie zmniejszenia emisji CO2 i ilości odpadów. Tylko 7% ankietowanych przyznało, że nie troszczy się o wpływ swojej działalności na środowisko.

Połowa polskich firm transportowych twierdzi, że zrównoważony rozwój pomaga im obniżyć koszty operacyjne – to więcej niż europejska średnia  39%. Realizacja celów zrównoważonego rozwoju, kluczowa wartość korporacyjna dla co trzeciej floty, jest szczególnie istotna dla największych flot, gdzie aż ¾ przykłada do tego wagę. Mniejsze floty wykazują niższe zaangażowanie, bo tylko 25% flot w rozmiarze od 11 do 50 pojazdów oraz 22% flot liczących od 51 do 100 pojazdów traktuje te cele jako priorytetowe.

Opony z kluczową rolą w zrównoważonym rozwoju

Stosowanie paliwooszczędnych opon jest najpopularniejszą metodą, aby poprawić ekologiczność operacji flotowych (54% wskazań). Przodują w tym duże (od 101 do 250 pojazdów) i średnie floty (od 51 do 100 pojazdów) z wynikami powyżej 60%. Ten wariant jest mniej powszechny wśród największych flot (ponad 500 pojazdów), w tej grupie tylko  38% flot wybrało taką odpowiedź, znacznie poniżej średniej europejskiej dla tej grupy (70%). Z opon bieżnikowanych korzysta 42% przedsiębiorstw i w tej kwestii przodują już największe floty.

Inwestycje w park maszynowy

Branża kontynuuje modernizację taboru, co jest szczególnie widoczne wśród dużych i największych flot, w rozmiarze od 101 i więcej pojazdów – odsetek odpowiedzi przekroczył tam 70%. Najmniejsze floty (1-10 pojazdów) rzadziej decydują się na tego typu inwestycje – ten wariant wybrało 31% z nich, co może być podyktowane ograniczeniami budżetowymi. Wśród największych flot (ponad 500) dominuje tendencja zmian w kierunku samochodów elektrycznych oraz bardziej wydajnych układów napędowych – 75% badanych.

… i rozwiązania telematyczne

Koszty paliwa to obecnie jedna z największych bolączek firm transportowych w całej Europie, co też wyjaśnia determinację menagerów flot w poszukiwaniu rozwiązań, które pomogą im w obniżeniu oporów toczenia. Ponad połowa średnich i dużych flot dba o szkolenie kierowców w zakresie eco drivingu. Ta grupa przoduje również w stosowaniu rozwiązań telematycznych do monitorowania i zmniejszenia zużycia paliwa, z wyjątkiem największych flot (liczących ponad 500 pojazdów), gdzie tylko 38% zdecydowało się na ten krok. To rozwiązanie jest mało popularne również wśród najmniejszych firm transportowych, liczących do 10 pojazdów – 17% wskazań.

Istotnym wsparciem dla firm transportowych może być Goodyear Total Mobility, zintegrowana oferta zarządzania flotą, która łączy w sobie opony do pojazdów ciężarowych oraz rozwiązania i usługi wspierające ten sam cel: ograniczenie przestojów i poprawę wydajności, co pomaga obniżyć koszty paliwa i osiągnąć unijne cele związane z emisją CO2

Dobra znajomość przepisów środowiskowych

Polskie floty wykazują dużą znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska. Blisko 85% badanych jest przynajmniej w niewielkim stopniu zaznajomionych z nadchodzącym ustawodawstwem środowiskowym. Największą świadomość w tym zakresie prezentują firmy liczące od 251 do 500 pojazdów – 88% przyznało, że zna przepisy w pewnym stopniu, a 13% jest dobrze rozeznana w tym temacie. Mogą one być dobrym przykładem do naśladowania dla największych flot (powyżej 500 pojazdów), gdzie aż ¼ pytanych przyznała, że zupełnie nie zna tych norm prawnych. Podobnie niską świadomością wykazały jedynie najmniejsze floty do 10 pojazdów. 

Wyniki badania wskazują, że polska branża transportowa jest świadoma, przygotowana i zdeterminowana do podejmowania kolejnych kroków w celu poprawy swojej wydajności i zminimalizowania wpływu na środowisko.

Źródło: Goodyear

Tagi artykułu

Zobacz również

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę