O zrównoważonym rozwoju na rynku aftermarket opowiada Philippe Colpron

O zrównoważonym rozwoju na rynku aftermarket ZF Aftermarket

Zrównoważony rozwój na rynku aftermarket może być osiągnięty, dzięki współpracy pomiędzy producentami, dostawcami części zamiennych, sprzedawcami detalicznymi, warsztatami samochodowymi i użytkownikami końcowymi. Ta współpraca ma potencjał do stworzenia zrównoważonego ekosystemu, w którym naprawa i konserwacja pojazdów odbywają się w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. 

O tym, jak taka współpraca może wyglądać, jakie korzyści może przynieść dla wszystkich zaangażowanych stron oraz jak wpłynąć pozytywnie na środowisko opowiada Philippe Colpron, Dyrektor Dywizji ZF Aftermarket.

Podobnie jak w innych branżach, zrównoważony rozwój jest szeroko dyskutowanym tematem. Co to oznacza dla rynku części zamiennych? 

Philippe Colpron – Kiedy mówimy o zrównoważonym rozwoju, pierwszym tematem, który przychodzi na myśl, jest środowisko – nie bez powodu. Jednak dla nas zrównoważony rozwój obejmuje znacznie więcej niż tylko ochronę klimatu. Oprócz kwestii środowiskowych związanych z klimatem i naturą, koncentrujemy się również na ludziach i trwałych wartościach

Oczywiście, działając w sektorze mobilności, redukcja negatywnego wpływu na środowisko jest zakorzeniona w naszym DNA. Dzięki ewolucji technologicznej układów napędowych, od silników spalinowych do hybrydowych i elektrycznych, z rosnącym udziałem technologii opartych na oprogramowaniu, naszą rolą jest towarzyszenie naszym klientom w czasach transformacji

Co więcej, naszym obowiązkiem jako firmy produkcyjnej jest przegląd i dostosowanie procesów produkcyjnych: od zużycia energii po zarządzanie odpadami w zakładach, aż po gospodarkę o obiegu zamkniętym i procesy regeneracji fabrycznej – musimy stale kontrolować sposób, w jaki działamy. Zrozumienie złożoności tego tematu oznacza uświadomienie sobie, że musimy współpracować z naszymi partnerami, aby osiągnąć ambitne cele dla naszej branży. 

Co oznacza dla Ciebie współpraca w kontekście zrównoważonego rozwoju na rynku części zamiennych?

P.C. – Myśląc o zrównoważonym rozwoju, pamiętamy o tym, by skupić się na kliencie. Począwszy od nas jako dostawców rozwiązań, przez naszych klientów w sieci dystrybutorów, warsztatów i flot, aż po użytkowników końcowych, jesteśmy częścią złożonego łańcucha wartości. Oznacza to, że musimy być połączeni globalnie i lokalnie zakorzenieni z naszymi partnerami. 

Jednocześnie, musimy tworzyć nowe rodzaje partnerstwa, ponieważ aby zapewnić sukces każdemu uczestnikowi procesu wkraczania w erę mobilności nowej generacji i technologii CASES (Connected, Autonomous, Shared, Electrified, Sustainable), potrzebne są innowacje.

Rynek aftermarket potrzebuje nowych modeli biznesowych, ulepszonych koncepcji usług i głębszego zrozumienia oczekiwań klientów. Tylko wspólnie z naszymi partnerami możemy osiągnąć nasze cele: zero emisji, zero wypadków i zero przestojów na każdy przejechany kilometr, jednocześnie tworząc zrównoważone możliwości rozwoju dla rynku części zamiennych. 

Jak podchodzisz do wizji zerowej emisji, zerowej liczby wypadków i zerowego czasu przestoju? 

P.C. – Oprócz nowych technologii, takich jak pojazdy połączone z siecią, głównym czynnikiem napędzającym rynek aftermarket jest cyfryzacja. Rozwiązania cyfrowe nie tylko zapewniają przejrzystość w naszych złożonych łańcuchach dostaw, ale także maksymalizują czas pracy i minimalizują zużycie energii. Ponadto pozwalają na precyzyjne i oparte na danych podejmowanie decyzji, uproszczenie złożonych procesów i wprowadzenie nowych modeli biznesowych – wszystko to działa na rzecz bardziej ekologicznej i bezpieczniejszej mobilności, co jest kluczowym czynnikiem napędzającym naszą wizję „Zero”. 

Za pomocą cyfrowych rozwiązań flotowych pomagamy klientom flotowym działać wydajniej, wykorzystując zdalny dostęp do danych pojazdu z różnych źródeł, takich jak skrzynie biegów lub opony, oraz analizy predykcyjne – co pozwala nam dążyć do zerowego czasu przestoju. Cyfrowo analizowane dane oznaczają nie tylko redukcję kosztów (czas jazdy, paliwo, konserwacja itp.), ale także mają bezpośredni wpływ na ślad ekologiczny floty. 

W świetle transformacji z tradycyjnej produkcji do rozwiązań opartych na danych, jak zapewnić zrównoważony rozwój działalności na rynku części zamiennych? 

P.C.  – Nowe technologie rewolucjonizują rynek aftermarket, który przez dziesięciolecia charakteryzował się sprzedażą części zamiennych. Branża ta, napędzana przez technologie CASES i cyfryzację, oferuje wiele nowych możliwości i wymaga specjalistów w zupełnie nowych dziedzinach. Równolegle do tej transformacji technologicznej zachodzą również zmiany pokoleniowe. To nowe pokolenie myśli przede wszystkim cyfrowo – zaznajomione z technologią i świadome ekologicznie talenty są siłą napędową zrównoważonych zmian.

Talenty te często jednak nie znają specyfiki rynku aftermarket i jego bardzo szerokiego zakresu działalności, a zatem nie będą uważać go za obszar rozwoju kariery lub branżę, w której mogą naprawdę przyczynić się do rozwoju mobilności przyszłości. Aftermarket musi współpracować, aby doprowadzić do tej zmiany. Aby być jak najlepiej przygotowanym na przyszłość, potrzebujemy zmiany w kierunku cyfrowego sposobu myślenia, aby przyciągnąć odpowiednie talenty dla zrównoważonego rozwoju rynku. Zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla naszego dzisiejszego sukcesu, a jeszcze większe dla mobilności przyszłości. Odnosząc sukces, stworzymy jeszcze silniejszy rynek, bardziej ekologiczną planetę i lepsze społeczeństwo. 

Philippe Colpron fot.4
Philippe Colpron

Philippe Colpron, wiceprezes wykonawczy ZF Group, dołączył do firmy w 2021 roku i zarządza dywizją ZF Aftermarket. Zdaje sobie sprawę, że motoryzacyjny rynek części zamiennych zmierza w kierunku jednego z najbardziej przełomowych okresów w swojej historii. To właśnie dlatego w swoim modelu zarządzania stawia na innowacje i wydajne rozwiązania, które tworzą wartość dla wszystkich interesariuszy ZF w tym dynamicznie zmieniającym się czasie rozwoju. 

Zapał do prowadzenia biznesu w innowacyjny sposób sprawił, że dywizja ZF Aftermarket, pod jego kierownictwem, odnotowała rekordowe wyniki w ciągu ostatnich dwóch lat. Wyniki te zostały osiągnięte, dzięki nieustannym dążeniom do tworzenia wartości i nacisku na budowanie nowych źródeł przychodów z usług, a także na głębokim skupieniu się na klientach i ich potrzebach. Przed objęciem obecnego stanowiska, Philippe Colpron pełnił funkcję wiceprezesa ds. rynku aftermarket w firmie WABCO, gdzie dbał o dynamiczny rozwój firmy i pracował na jej światową renomę, poprzez dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań dla rynku pojazdów użytkowych. Przed dołączeniem do WABCO, Philippe zajmował różne stanowiska kierownicze w Valeo. Ukończył studia o profilu biznesowym na Uniwersytecie Concordia w Kanadzie, a także studiował w INSEAD oraz London Business School. Ponadto zasiada w wielu zarządach niewykonawczych, w tym w organizacjach giełdowych, branżowych i start-upowych. 

Źródło: ZF Aftermarket

Tagi artykułu

Zobacz również

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę