AutoExpert
Reklama
Reklama

Na co należy uważać podczas serwisowania układu A/C?

Preview
Nissens
31.1.2020
Reklama
Reklama

Podczas profesjonalnego serwisowania układu klimatyzacji należy zwracać szczególną uwagę na postępowanie zgodne z właściwymi procedurami naprawczymi oraz stosowanie wysokiej jakości części zamiennych. Wyzwaniem podczas wykonywania badań diagnostycznych jest zidentyfikowanie konkretnych źródeł problemów, które są przyczyną zaistniałej awarii układu.

Układy klimatyzacji w zależności od auta mogą być układami o różnej konstrukcji, zawierającymi części rotujące, tj. jak koło sprężarki i napędzający je pasek osprzętu. Mając także na uwadze pracę układów pod wysokim ciśnieniem i temperaturą oraz zawartość w układach klimatyzacji różnych typów olejów oraz czynników roboczych - przy diagnostyce i naprawie klimatyzacji należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę oraz przestrzegać właściwych zasad BHP:

Reklama

1. Należy zapoznać się z kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych,

2. Należy przestrzegać instrukcji obsługi stacji serwisujących układy A/C, maszyn i urządzeń warsztatowych. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała, uszkodzeniem sprzętu lub samych układów klimatyzacji, niewłaściwym lub nieodpowiednim odzyskiem czynnika chłodniczego, a także jego wyciekiem do atmosfery (na mocy ustawy o ochronie środowiska umyślne uwalnianie czynnika chłodniczego do atmosfery nielegalne!),

3. Należy zawsze nosić okulary i rękawice ochronne podczas serwisowania systemów klimatyzacji oraz przy pracy z samym czynnikiem chłodniczym. Nowy czynnik R1234yf jest żrący, a bezpośredni kontakt skóry z tym czynnikiem wywołuje obrażenia podobne do skutków kontaktu ze żrącym kwasem,

4. Należy unikać wdychania czynnika chłodniczego oraz oparów olejów lub tzw. mgły olejowej. Ekspozycja taka może podrażniać oczy, nos, gardło i płuca. W razie przypadkowego rozszczelnienia układu należy przewietrzyć miejsce pracy. Należy zwrócić szczególną uwagę na odzysk i recykling czynnika roboczego, aby gaz nie był uwalniany do atmosfery,

5. Należy pamiętać, że oleje do klimatyzacji mogą być drażniące dla skóry. Aby zapobiec kontaktowi środka smarnego ze skórą, należy stosować nieprzepuszczalne rękawice ochronne. Ponadto oleje typu PAG, które są nota bene właściwe dla większości układów klimatyzacji, mogą powodować uszkodzenia farb, części plastikowych, pasków napędowych silnika oraz węży układu chłodzenia silnika. Należy uważać, aby te oleje nie miały kontaktu z tymi elementami występującymi w komorze silnika. Należy nadmienić przy okazji, iż olej typu PAG jest higroskopijny (pochłania wilgoć) więc pojemniki, w których się znajduje muszą być szczelnie zamknięte. W przeciwnym wypadku straci on swoje właściwości.

Reklama

6. Podczas zakupu czynników chłodniczych należy korzystać tylko z wiarygodnych źródeł dostaw, dających gwarancję poprawnego składu chemicznego gazów,

7. Podczas pracy z pojazdem o nieznanej historii serwisowej, bezwzględnie należy zidentyfikować czynnik chłodniczy w układzie, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac. Aby zabezpieczyć się przed przykrymi konsekwencjami, należy wyposażyć warsztat w detektor czynnika chłodniczego. Urządzenie takie uchroni warsztat przed zaciągnięciem do butli z prawidłowym czynnikiem gazu niewiadomego pochodzenia,

8. Nie należy dopuszczać do kontaktu czynników chłodniczych z otwartym płomieniem i powierzchniami o wysokiej temperaturze. Produkty spalania czynników są szkodliwe. Mogą one powstać, gdy czynnik chłodniczy jest narażony na działanie wysokich temperatur (otwarty płomień, gorące powierzchnie metalowe itp.),

9. Aby zapobiec tzw. zanieczyszczeniu krzyżowemu czynnika chłodniczego, należy stosować oddzielne urządzenia serwisowe (złącza, przewody, butle) dla każdego typu czynnika chłodniczego. Olej i czynnik chłodniczy pozostawiony w przewodach i urządzeniach może być źródłem zanieczyszczeń krzyżowych w układach,

10. Przepełnienie zbiornika czynnika chłodniczego może spowodować jego eksplozję. Aby temu zapobiec, podczas transportu czynnika chłodniczego do zbiornika, bezpieczny poziom napełnienia musi być kontrolowany wagowo i nie może przekraczać 60% masy brutto zbiornika,

11. Nigdy nie należy przeprowadzać konserwacji stacji serwisowej układu A/C przy podłączeniu urządzenia do prądu, chyba że przepisy/instrukcje obsługi stanowią inaczej.

Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy można uzyskać od producentów urządzeń, czynników chłodniczych i olejów. Oprócz procedur serwisowych, w praktyce warsztatowej należy kierować się dodatkowo zawsze zdrowym rozsądkiem i wyobraźnią, gdyż żadna instrukcja w pełni nie zredukuje ilości zdarzeń i wypadków.

Źródło: Nissens

Reklama

O Autorze

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama