Mistrzowie ESG w Logistyce 2024

Mistrzowie ESG w Logistyce 2024 Forum Kobiet w Logistyce

Forum Kobiet w Logistyce wybrało „Mistrzów ESG w Logistyce 2024”. Celem wyróżnienia jest promowanie dobrych praktyk w obszarze ESG i działalności zgodnie ze zrównoważonym rozwojem a przede wszystkim wyróżnienie firm, które wzorcowo wdrażają strategie ESG w swoich organizacjach. Organizatorką konkursu „Mistrz ESG w Logistyce” jest Beata Trochymiak, twórczyni i organizatorka Forum Kobiet w Logistyce. Konkurs powstał z inicjatywy społeczności liderek zgromadzonej wokół Forum.

Temat ESG  w logistyce został wpisany na stałe w agendę Forum Kobiet w Logistyce w roku 2022. Od ESG nie ma ucieczki. Dyrektywa CRSD dotycząca sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju obowiązuje od grudnia ub.r. Nakłada ona wymogi co do obowiązków raportowania niefinansowego z działań w obszarze ESG (Environmental, Social, Corporate Governance). Obowiązek ten ma być rozszerzany od 2024 roku o kolejne przedsiębiorstwa, w zależności od wielkości i spełniających określone kryteria m.in. wielkości zatrudnienia i przychodów. Należą do nich także firmy z branży TSL.

Firmy świadome wpływu swojej działalności na otoczenie podchodzą do projektów i raportowania w zakresie ESG bardzo odpowiedzialnie. Szczególnie jest to ważne w branży logistycznej, gdzie wpływ ten na środowisko naturalne i otoczenie jest ogromny.  Warto więc promować i wyróżniać tych, którzy angażują się w ochronę klimatu, poprawę życia społeczności lokalnych oraz budują kultury swoich organizacji w oparciu o najwyższe wartości – skomentowała Beata Trochymiak, twórczyni wyróżnienia i organizatorka Forum Kobiet w Logistyce.

Mistrzowie ESG w Logistyce 2024 wybrani!

Do udziału w konkursie mogły zgłaszać się firmy będące uczestnikami rynku logistycznego. Zgłoszenia dokonywano za pomocą ankiety, w której należało opisać swoje projekty w zakresie ESG. Oceny projektów i działalności zgłoszonych do konkursu dokonała Kapituła, powołana przez organizatorkę Forum Kobiet w Logistyce – Beatę Trochymiak, w skład której wchodzą: Aleksandra Zielińska Marketing Manager Poland & Ukraine w IVECO Poland; dr Marta Szymborska Menedżerka ds. Komunikacji, PR i ESG / Head of Communication, PR & ESG w GS1 Polska oraz Beata Konecka, niezależna ekspertka w zakresie ESG, CSR, komunikacji i PR w logistyce. 

W drodze punktacji wybrano zwycięzców. Tytuł „Mistrza ESG w Logistyce 2024” otrzymały firmy:

  • VIVE Textile Recycling – Mistrz ESG w Logistyce 2024 w kategorii Environmental
  • No Limit – Mistrz ESG w Logistyce 2024 w kategorii Social
  • CEVA Logistics – Mistrz ESG w Logistyce 2024 w kategorii Corporate Governance 

Chcę podkreślić, że w tym roku projekty zgłoszone do wyróżnienia prezentowały bardzo wysoki poziom. To cieszy, bo widać jak branża logistyczna jest mocno zaangażowana w zmiany dotyczące zrównoważenia swojej działalności z potrzebami ochrony klimatu i dbałości o dobrostan nas wszystkich – powiedziała Beata Trochymiak. 

O konkursie „Mistrz ESG w Logistyce roku”

Zwycięzcy zostali wyłonieni na podstawie punktacji udzielonej niezależnie przez każdą z członkiń kapituły, a suma wszystkich punktów – czyli największa ich liczba, wskazała najlepszych. Udział w konkursie był otwarty i można było zgłosić firmę, wypełniając ankietę, w której należało opisać projekty w zakresie ESG w 3 kategoriach: ochrony klimatu (E), działalności społecznej (S) i ładu korporacyjnego (G).

12. Forum Kobiet w Logistyce odbyło się w dniach 03-04 czerwca w Warszawie pod hasłem „Improvisus”. Wyróżnienia i statuetki „Mistrzowie ESG w Logistyce” zostały wręczone zwycięzcom w trakcie uroczystej gali. 

Źródło: Forum Kobiet w Logistyce

Tagi artykułu

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę