Konferencja prasowa BASF na temat badań w 2021 r.: zrównoważony rozwój zaczyna się od badań

Konferencja prasowa BASF na temat badań w 2021 r. BASF
16.12.2021

BASF prezentuje rozwiązania dla zrównoważonej mobilności i rolnictwa. Innowacyjne procesy i produkty chemiczne mogą przyczynić się do ograniczenia emisji CO2.

Dzięki innowacyjnym procesom i produktom branża chemiczna wnosi ważny wkład w ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Badacze BASF przyczyniają się do zrównoważonej transformacji poprzez prowadzone prace. Aktualne przykłady innowacyjnych rozwiązań opracowywanych przez BASF dla motoryzacji i rolnictwa, takie jak nowe czynniki chłodzące do samochodów elektrycznych czy technologie precyzyjnej aplikacji środków ochrony roślin, zostały zaprezentowane przez dr Melanie Maas-Brunner, członkinię zarządu spółki i dyrektorkę ds. technologii BASF SE, oraz naukowców BASF, na firmowej konferencji prasowej na temat badań.

„Transformacja ku zrównanemu rozwojowi rozpoczyna się od badań” — powiedziała Maas-Brunner. Firma BASF ma pod tym względem bardzo dobrą pozycję, a jej unikatowa sieć ośrodków badawczo-rozwojowych zatrudnia około 10 000 pracowników na całym świecie. „Chcąc jeszcze szybciej przezwyciężać wyzwania w tej transformacji oraz odnosić długofalowe sukcesy, musimy jeszcze bardziej zbliżyć się do klientów oraz skuteczniej wykorzystywać zalety naszej koncepcji Know-how Verbund” — dodała Maas-Brunner. Dlatego też w przyszłym roku firma zreorganizuje swoją ogólnoświatową sieć badawczą. Jednostki badawcze powiązane z biznesem, które dotychczas były częścią trzech działów badawczych, zostaną skonsolidowane z działami operacyjnymi, aby jeszcze lepiej zsynchronizować ich pracę z potrzebami klientów. W przyszłości BASF połączy aktywność badawczą istotną dla kilku działów firmy w centralny dział badań o globalnym zasięgu.
BASF wyznacza sobie ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Firma chce dalszego przyspieszenia prac na procesami wolnymi od emisji CO2 oraz zgodnymi z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, a także rozszerzenia cyfryzacji. Ponadto BASF wspiera swoich klientów w transformacji ku zrównoważonemu rozwojowi. W 2020 r. firma zainwestowała w badania i rozwój łącznie około 2 mld euro.

Zwiększanie bezpieczeństwa w e-mobilności

Sektor transportu odpowiada za znaczną część globalnej emisji CO2. Transformacja do e﷓mobilności może ograniczyć tę emisję. Aby to się udało, niezbędne są innowacje, które pozwolą na przykład skrócić czas ładowania akumulatorów, poprawić bezpieczeństwo oraz spowodować, by procesy produkcji samochodów elektrycznych były bardziej wydajne i przyjazne dla środowiska.
Dużą rolę do spełnienia ma tu chemia: w przypadku samochodu elektrycznego jej udział jest znacznie większy niż w pojazdach z tradycyjnym napędem spalinowym. Wynika to z faktu, iż modyfikacja zespołu napędowego pociąga za sobą zmiany dotyczące wielu innych układów w takim pojeździe. Działy badań i rozwoju firmy BASF ciągle opracowują innowacyjne produkty do samochodów elektrycznych, takie jak materiały akumulatorowe, tworzywa sztuczne o podwyższonych parametrach, zmodyfikowane czynniki chłodzące i nowe powłoki.

Wspomniane tworzywa mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa samochodów elektrycznych. Są one wykorzystywane na przykład do uzyskania stabilnej ochrony w przypadku kolizji oraz bezpiecznej dystrybucji elektryczności, jako spoiwa o dobrej przewodności cieplnej oraz do kolorystycznego oznaczania podzespołów i złączy wysokiego napięcia.

Nowo opracowany czynnik chłodzący z linii Glysantin® jest kolejnym produktem BASF przyczyniającym się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w samochodach elektrycznych. Dzięki nowej formule charakteryzuje się on wyjątkowo niską przewodnością elektryczną. Jest to ważna cecha na przykład w razie wypadku i uszkodzenia akumulatora, gdyż nowy produkt BASF nie wchodzi w reakcję z wysokonapięciowymi elementami tego podzespołu. Ponadto Glysantin® ElectrifiedTM zapewnia skuteczną ochronę antykorozyjną układu chłodzącego w samochodzie elektrycznym.
Badacze BASF posługujący się metodami cyfrowymi opracowali także nową wersję katodowej elektropowłoki (e-coat) CathoGuard® dostosowanej specjalnie do wymagań elektromobilności. Może one być nanoszona w niższej temperaturze, co przekłada się na mniejszą emisję CO2 bez uszczerbku dla własności produktu. Ponadto technologia ta spełnia uznane standardy zrównoważonego rozwoju, gdyż nie wykorzystuje się w niej cyny ani niebezpiecznych substancji zanieczyszczających powietrze, a ilość lotnych związków organicznych jest minimalna.

Innowacje dla zrównoważonego rolnictwa

BASF poszukuje również rozwiązań dla zrównoważonego rolnictwa. Rolnicy stoją przed poważnymi wyzwaniami: konieczność wyżywienia rosnącej światowej populacji, która do 2050 r. osiągnie 10 miliardów, anomalie pogodowe wynikające ze zmian klimatu, bezpieczne środki zwalczania coraz odporniejszych szkodników i chwastów, a także ograniczona dostępność zasobów naturalnych i gruntów ornych. Innowacje – począwszy od nowych nasion i odmian po środki ochrony roślin oraz zastosowania cyfrowe – są więc pilnie potrzebne.

Pszenica jest jednym z najważniejszych zbóż na świecie. Roczne zbiory tego ziarna to ponad 770 milionów ton. W najbliższych latach plony muszą jednak zostać znacząco zwiększone. Cel ten będzie tym trudniejszy do osiągnięcia, że dostępność gruntów ornych jest ograniczona, a uprawy są niszczone przez klęski żywiołowe powiązane ze zmianami klimatu. W ramach programu globalnych badań i lokalnych modyfikacji odmian, BASF opracowuje nową hybrydową pszenicę, charakteryzującą się podwyższoną plennością i jakością oraz odpornością na choroby i insekty. Wykorzystując zróżnicowanie genetyczne odmian z najważniejszych regionów upraw pszenicy, badacze BASF wybierają najlepsze cechy z odrębnych genetycznie linii rodzicielskich. W ten sposób firma stara się zaspokajać potrzeby rolników i partnerów w całym łańcuchu dostaw, w zakresie stabilności plonów oraz lepszej odporności na czynniki klimatu.

Z myślą o optymalizacji produkcji roślinnej, BASF rozwija inteligentną platformę modelowania roślin, która dostarcza precyzyjnych rekomendacji agronomicznych opartych na ciągłej analizie danych. Platforma przetwarza parametry ekonomiczne, biologiczne i dotyczące zrównoważonego rozwoju, oferując rolnikom cyfrowe konsultacje agronomiczne, które pomagają im w prowadzeniu wydajnych i przyjaznych dla środowiska upraw. Dane z platformy są wykorzystywane w różnych produktach z oferty cyfrowych rozwiązań dla rolnictwa xarvio®. Na przykład w rozwiązaniu Smart Spraying, opracowanym przez firmę Bosch dane są łączone z obrazem z zaawansowanych kamer, aby sterowany komputerowo oprysk herbicydami kierować tylko w punkty, w których jest on niezbędny do zwalczenia chwastów. Testy polowe wykazały, że można w ten sposób ograniczyć zużycie herbicydów nawet o 70%. Przekłada się to na znaczy wkład w ochronę środowiska i oszczędności finansowe dla rolników.
Przełomem w metodach pracy nad zrównoważonymi innowacjami jest też zmiana projektu badań polegająca na rezygnacji z podejścia sekwencyjnego na rzecz badań prowadzonych równolegle. W takim trybie produkty i zastosowania są rozwijane całościowo od samego początku, a kwestie zrównoważonego rozwoju są uwzględniane już na wczesnych etapach prac badawczo-rozwojowych. W ten właśnie sposób firma BASF opracowała nowy fungicyd Revysol®. To aktywny składnik z klasy triazoli, wykazujący silną skuteczność biologiczną przeciwko wielu chorobom wywoływanym przez grzyby. Jednocześnie spełnia on wszystkie wymagania w zakresie bezpiecznej i przyjaznej dla środowiska aplikacji.

Transmisja online i więcej informacji o prezentacjach na konferencji prasowej na temat badań: basf.com/research-press-conference.

Źródło: BASF

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę