Jak prawidłowo zamontować pompę paliwa

Jak prawidłowo zamontować pompę paliwa Kolbenschmidt Pierburg / MS Motor Service International GmbH
Bogdan Kruk
9.12.2022

W poprzednim artykule pisaliśmy o przyczynach uszkodzeń pomp paliwa powstałych z powodu zanieczyszczeń, nieprawidłowego paliwa i obecności wody w układzie paliwowym. W tym numerze skupiliśmy się na źródłach usterek, które powstają podczas montażu i demontażu pomp. Brak zachowania uwagi może być przyczyną powstania uszkodzeń uszczelki, korpusu i przyłączy (elektrycznych, paliwa).

 

Błędy montażowe

Dokręcanie bez przytrzymywania
Podczas dokręcania przewodu przyłączeniowego paliwa na pompach z pierścieniem zębatym, dość często nie jest blokowana złączka połączona z korpusem pompy. Brak przytrzymania złączki powoduje, że cała pokrywa pompy obraca się wraz z przyłączami w korpusie. Wskutek obracania się pokrywy dochodzi często do przesunięcia albo uszkodzenia pierścienia uszczelniającego i do pojawienia się nieszczelności. 

Na pompach paliwowych typu E2T i E3T są umieszczone oznaczenia. Muszą się one znajdować naprzeciw siebie. Niezgodność położenia cech świadczy o niewłaściwym zmontowaniu pompy i jej uszkodzeniu.

UWAGA. Podczas dokręcania przewodu przyłączeniowego należy zablokować dolny sześciokąt pompy paliwowej. W przeciwnym wypadku mogą powstać w niej nieszczelności. Nieszczelna pompa stwarza zagrożenie pożarowe.

Obrócona pokrywa pompy
Ilustracja 1. Obrócona pokrywa pompy. Źródło: Kolbenschmidt Pierburg / MS Motor Service International GmbH

Korozja kontaktowa
Niewłaściwie wykonany montaż lub błędy podczas przeprowadzonych napraw pompy mogą wywołać powstanie korozji wżerowej. Nie zaleca się montażu opasek stalowych ocynkowanych bez izolacji na aluminiowy korpus pompy. Pojawienie się elektrolitu w miejscu kontaktu korpusu z nieizolowaną opaską wywoła korozję.

UWAGA. Aluminiowy korpus pompy nie może wejść w bezpośredni kontakt z powierzchnią ocynkowaną. Może to być przyczyną powstania korozji wżerowej i w konsekwencji nieszczelności obudowy. Nieszczelna pompa stwarza zagrożenie pożarowe.

Uszkodzenia spowodowane użyciem siły

Uszkodzenie korpusu
Podczas upadku pompy lub niezachowania uwagi w trakcie naprawy instalacji paliwowej mogą wystąpić pęknięcia i nieszczelności korpusu pompy.

Uszkodzenie przyłączy 
Przy niewłaściwym montażu/demontażu może się zdarzyć, że zostaną uszkodzone złącza elektryczne i przyłącza paliwa. Nie należy używać siły podczas podłączania przewodów zasilania i przewodu paliwowego. 

Uszkodzenie filtrów 
Pompy zbiornikowe po stronie ssania  mają filtr w postaci siatki, a w niektórych filtrach znajdują się również żebra usztywniające. Przy niewłaściwym montażu może dojść do uszkodzenia filtra i żeber, a powstałe zanieczyszczenia lub odłamki mogą zablokować pompę paliwową.

Odłamane żebra filtra
Ilustracja 2. Odłamane żebra usztywniające w filtrze pompy zbiornikowej. Źródło: Kolbenschmidt Pierburg / MS Motor Service International GmbH

Odłamanie czujnika poziomu napełnienia
W niektórych modułach doprowadzania paliwa układ mechaniczny czujnika poziomu napełnienia ma urządzenie amortyzujące. Nigdy nie poruszaj ręcznie czujnika, ponieważ może to spowodować jego odłamanie.

Wygięcie czujnika poziomu napełnienia
Podczas niewłaściwego montażu może dojść do wygięcia ramienia czujnika poziomu napełnienia. Wygięcie może być przyczyną podawania błędnych wskazań ilości paliwa.  

Wskazówki diagnostyczne: uszkodzenia mechaniczne pomp paliwa
Opis problemuObjawy uszkodzeniaMożliwe przyczynySposób usunięcia
- spadek ciśnienia tłoczenia
- zmniejszenie wydajności
- zapach paliwa
- nieszczelność pompy
- nieszczelna pokrywa pompy
- oznaczenia się nie pokrywają (patrz ilustracja 1) 
- niewłaściwy montaż/ demontaż: pompa nie była przytrzymywana przy dokręcaniu przewodu przyłączeniowego  
- wymienić pompę
- przy dokręceniu przewodu przyłączeniowego trzeba przytrzymać sześciokąt w pokrywie pompy, uniemożliwiając jej obracanie; oznaczenie (patrz ilustracja 1, strzałki) musi się pokrywać i nie może być obrócone
- stosować zalecany moment dokręcania
- pompa nie tłoczy   
 
- uszkodzone przyłącze elektryczne 
- niewłaściwy montaż / demontaż: uszkodzone przyłącze elektryczne     
- wymienić pompę
- ostrożnie podłączać przyłącze elektryczne
- stosować zalecany moment obrotowy dokręcania
- spadek ciśnienia tłoczenia
- zmniejszenie wydajności 
- zapach paliwa
- nieszczelność pompy 
nieszczelne/uszkodzone przyłącze paliwa
niewłaściwy montaż/ demontaż: uszkodzone przyłącze paliwa  
- wymienić pompę
- ostrożnie dokręcać przewody przyłączeniowe
- spadek ciśnienia tłoczenia
- zmniejszenie wydajności 
- zapach paliwa
- nieszczelność pompy 
- nieszczelna pompa 
- korozja wżerowa 
- korozja pod opaskami montażowymi  
- niewłaściwy montaż/ demontaż: korozja kontaktowa wskutek niewłaściwego doboru par materiałowych  
 
- wymienić pompę  
- nie stosować ocynkowanych opasek zaciskowych  
 

Na podstawie informacji z firmy Kolbenschmidt Pierburg / MS Motor Service International GmbH.

O Autorze

Bogdan Kruk

Redaktor miesięcznika „autoEXPERT”

Tagi artykułu

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę