Grupa Volkswagen osiągnęła solidny wynik w 2023 roku

Grupa Volkswagen osiągnęła dobry wynik w 2023 roku Pexels_Anna Nekrashevich

Grupa Volkswagen osiągnęła w 2023 roku solidne wyniki finansowe. Przyczynił się do tego udany czwarty kwartał, w którym przychody ze sprzedaży wyniosły 87 mld euro, a zysk operacyjny wzrósł o ponad jedną czwartą w porównaniu z rokiem poprzednim. W ciągu roku Grupa zrobiła kolejne postępy w realizacji swojej strategii i systematycznie kontynuowała restrukturyzację. Skupiono się na produktach zorientowanych na klienta i atrakcyjnym designie, a także na wzmocnieniu regionów, w szczególności Chin i Ameryki Północnej. Wprowadzając programy zwiększające wydajność we wszystkich działach, Grupa poczyniła znaczące postępy w kierunku trwałego wzrostu rentowności.

Przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły w 2023 roku o 15%, do 322,3 mld euro. To efekt zwiększenia dostaw, zmian w asortymencie produktów i właściwej polityki cenowej. Dostawy samochodów elektrycznych wzrosły o 35%, do 771 000 sztuk, popyt na nie wzrósł we wszystkich regionach. Udział aut z takim napędem w dostawach ogółem rósł w ciągu roku, osiągając 8,3% w całym 2023 roku, w porównaniu do 6,9% w roku poprzednim. Całkowita liczba dostarczonych pojazdów wzrosła o 12% – do 9,24 mln. Do tego wyniku przyczyniły się wszystkie regiony, z Europą (+20%) i Ameryką Północną (+18%) jako głównymi czynnikami napędzającymi wzrost. W Chinach, na największym pojedynczym rynku Grupy, dostawy do klientów wzrosły o 2%, pomimo wymagającego otoczenia rynkowego.

Rok 2023 był ważnym rokiem dla Grupy Volkswagen ze względu na reorganizację. W ubiegłym roku kontynuowaliśmy wdrażanie naszego 10-punktowego planu i programów zwiększających wydajność. Wytyczyliśmy kierunek dla restrukturyzacji Grupy Volkswagen. Możemy na tym bazować w 2024 r. i mamy solidne podstawy do szybszego wzrostu od 2025 r. – powiedział Oliver Blume, prezes Grupy Volkswagen.

Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji specjalnych wyniósł 22,6 mld euro i utrzymał się na poziomie z ubiegłego roku (22,5 mld euro), pomimo znacznych ujemnych efektów wyceny, w szczególności związanych z zabezpieczeniem towarów, wynoszących 3,2 mld euro. Odpowiada to rentowności operacyjnej sprzedaży przed uwzględnieniem pozycji specjalnych na poziomie 7% (rok wcześniej 8,1%).

Przepływy pieniężne netto działu motoryzacyjnego wyniosły 10,7 mld euro (rok wcześniej 4,8 mld euro). Wzrost wynika przede wszystkim z rozwoju działalności operacyjnej. Eliminacja wąskich gardeł w łańcuchu dostaw gotowych pojazdów pozwoliła znacząco ograniczyć zapasy, o ok. 5 mld euro. Płynność netto działu motoryzacyjnego po wypłacie dywidendy w wysokości około 11 mld euro pozostaje na solidnym poziomie 40,3 mld euro (rok wcześniej 43 mld euro). Zarząd i rada nadzorcza proponują walnemu zgromadzeniu dywidendę w wysokości 9 euro na akcję zwykłą i 9,06 euro na akcję uprzywilejowaną, co stanowi wzrost o 0,30 euro na akcję zwykłą i uprzywilejowaną w porównaniu z poprzednim rokiem. Współczynnik wypłaty odpowiada 28%, a zatem jest nieco poniżej ambicji Grupy wynoszącej co najmniej 30%.

Wyniki za rok finansowy 2023 pokazują, że staliśmy się jeszcze bardziej solidni. Mamy doskonałe produkty i uruchomiliśmy kolejny etap naszych programów zwiększających efektywność w całej Grupie. Dlatego jesteśmy spokojni o rok 2024, pomimo słabszych perspektyw gospodarczych i silnej konkurencji. Na tej podstawie będziemy konsekwentnie kontynuować transformację Grupy Volkswagen. Spodziewamy się pozytywnego impulsu dzięki dużej liczbie nowych produktów, pozytywnego trendu w zakresie kosztów produktów i dalszej dyscypliny kosztowej. Naszą siłą jest elastyczność: nadal inwestujemy w elektryfikację i cyfryzację naszej gamy produktów, jednocześnie utrzymując konkurencyjność naszych pojazdów spalinowych w fazie przejściowej – powiedział Arno Antlitz, dyrektor finansowy i dyrektor operacyjny Grupy Volkswagen.

Grupa Volkswagen nadal inwestuje: w szczególności w rynek chiński, nowe produkty, działalność związaną z akumulatorami oraz w platformy dla pojazdów elektrycznych i spalinowych. W 2024 r. wskaźnik inwestycji osiągnie oczekiwany poziom 13,5-14,5%. W kolejnych latach Grupa przewiduje, że wskaźnik inwestycji będzie stopniowo zbliżał się do docelowego poziomu 11%, który powinna osiągnąć do 2027 roku. Dzięki lepszemu wykorzystaniu efektu synergii, Grupa będzie w stanie ograniczyć planowane inwestycje w nadchodzącym pięcioletnim planie na lata 2025-2029 do 170 mld euro.

Perspektywy na 2024 rok

Grupa Volkswagen spodziewa się, że przychody ze sprzedaży przekroczą wartość z poprzedniego roku nawet o 5%. Oczekuje się, że rentowność operacyjna sprzedaży wyniesie 7-7,5%. W dziale motoryzacyjnym Grupa zakłada wskaźnik inwestycji na poziomie 13,5-14,5% w 2024 roku. Oczekuje się, że przepływy pieniężne netto w dziale motoryzacyjnym w 2024 r. wyniosą 4,5-6,5 mld euro. Obejmie to w szczególności inwestycje na przyszłość oraz wypływy pieniężne z fuzji i przejęć w branży akumulatorów, które są istotnym filarem transformacji Grupy Volkswagen. Oczekuje się, że płynność netto w dziale motoryzacyjnym w 2024 roku wyniesie 39-41 mld euro. Celem Grupy pozostaje kontynuacja obecnej polityki finansowej i płynności.

Wyzwania będą wynikać w szczególności z sytuacji gospodarczej, rosnącej konkurencji, niestabilności rynków towarowych, energetycznych i walutowych oraz bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących emisji.

Żródło: Volkswagen

Tagi artykułu

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę