Badanie Bosch Tech Compass 2023

Badanie Bosch Tech Compass 2023 Bosch

Bosch Tech Compass 2023 to badanie na reprezentatywnej próbie przedstawione przez firmę Bosch na targach CES w Las Vegas (5–8 stycznia 2023 r.). Jego wyniki pokazują, jak osoby w różnych częściach globu oceniają potencjał nowoczesnych technologii i ich rolę w rozwiązywaniu najważniejszych wyzwań współczesności. Badanie realizowane jest cyklicznie, w tym roku do udziału zaproszono respondentów z 7 krajów: Brazylii, Chin, Niemiec, Francji, Indii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Powiązane firmy

Bosch - Robert Bosch Sp. z o.o.
  • Czterech na pięciu respondentów uważa zrównoważony rozwój za ważny czynnik sukcesu gospodarczego.
  • Rośnie zaufanie do technologii: 75 proc. uczestników badania wierzy, że postęp technologiczny uczyni świat lepszym.
  • Życie w wirtualnych światach: 43 proc. respondentów wyobraża sobie zakup samochodu w metawersum.
  • Dr Stefan Hartung, prezes Grupy Bosch: „Ludzie oczekują od firm pomocy w walce ze zmianami klimatu”.

Zrównoważone technologie a sukces biznesowy

Ankietowani w różnych krajach w dużej mierze zgadzają się co do potencjału ekonomicznego zrównoważonych rozwiązań i produktów: aż 82 proc. osób uważa, że im bardziej firma zaangażuje się w zrównoważone technologie, tym większy sukces biznesowy odniesie w przyszłości. Pogląd ten jest najbardziej rozpowszechniony w Brazylii i Indiach (po 87 proc.), a najmniej w Stanach Zjednoczonych (73 proc.).

wykres - Zrównoważone technologie a sukces biznesowy Bosch

Jeśli chodzi o zaangażowanie środowiska biznesowego w działania na rzecz klimatu, badanie sugeruje, że wciąż widzimy przestrzeń do poprawy: ponad połowa ankietowanych (58 proc.) uważa, że obecnie firmy angażujące się w zrównoważony rozwój są w mniejszości.

Bosch

 

Walka ze zmianami klimatu jest najważniejszym zadaniem naszych czasów. Dlatego ludzie słusznie oczekują od firm zaproponowania technologii, które pomogą rozwiązać te problemy. Bosch mocno inwestuje w rozwój obiecujących technologii, takich jak elektroliza wodoru

powiedział dr Stefan Hartung, prezes globalnego zarządu Bosch.

Walka ze zmianami klimatycznymi za pomocą różnych technologii

Choć wiele regionów świata przechodzi na energię odnawialną, część społeczeństwa wciąż niechętnie podchodzi do kwestii całkowitej rezygnacji z paliw kopalnych służących do wytwarzania energii, takich jak gaz i ropa, czy energii jądrowej. W badaniu Bosch Tech Compass 62 proc. respondentów opowiedziało się za rozpowszechnianiem energetyki słonecznej, a 44 proc. domaga się działań na rzecz popularyzacji technologii wiatrowych. Jednak opinie różnią się w zależności od kraju. W Chinach (36 proc.) i we Francji (31 proc.) poparcie dla energetyki jądrowej jest wciąż stosunkowo duże w porównaniu do średniej globalnej (23 proc.). Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych (ropa: 21 proc., gaz: 24 proc.) i Indii (ropa: 22 proc., gaz: 23 proc.) są znacznie bardziej zaangażowani w technologie naftowe i gazowe niż mieszkańcy innych krajów (dane globalne: ropa: 14 proc., gaz: 15 proc.). Z kolei w Niemczech jest niewielkie zainteresowanie energią jądrową (13 proc.) i paliwami kopalnymi (ropa naftowa: 4 proc., gaz: 8 proc.) – wielu Niemców odrzuca energię z paliw kopalnych i opowiada się za rozwojem energetyki słonecznej i wiatrowej (energia słoneczna: 63 proc., wiatrowa: 50 proc.), a także technologii wodorowych (51 proc.).

wykres - Walka ze zmianami klimatycznymi za pomocą różnych technologii Bosch

Rośnie zaufanie do technologii

Badanie Tech Compass pokazuje, że w świecie pełnym niepewności, zaufanie do technologii wzrosło względem poprzedniego roku. Obecnie już 75 proc. respondentów z całego świata uważa, że postęp technologiczny może uczynić świat lepszym (w 2022 r. było to 72 proc.*). Co więcej, 83 proc. ankietowanych uważa, że technologia jest kluczem do walki ze zmianami klimatu (w 2022 r.: 76 proc.*). – Cyfryzacja może odgrywać ważną rolę w zrównoważonym rozwoju – powiedział Hartung. – Inwestujemy w rozwój i ekspansję obiecujących nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, mobilności i Przemysłu 4.0.

wykres - zaufanie do technologii Bosch

Mobilność w metawersum

Oprócz zrównoważonego rozwoju, badanie Tech Compass pokazuje ciekawe spostrzeżenia osób z różnych krajów na kwestie takie jak na przykład metawersum. W wirtualnym świecie, w którym ludzie w postaci awatarów wchodzą w interakcje w trójwymiarowej przestrzeni wzorowanej na rzeczywistości, mobilność również będzie istotna: 43 proc. respondentów wyobraża sobie kupno samochodu w metawersum. Zainteresowanie i gotowość do zakupu są szczególnie wysokie w Chinach (75 proc.) i Indiach (69 proc.). I chociaż uczestnicy badania w Brazylii (47 proc.), USA (33 proc.), Wielkiej Brytanii (30 proc.), Niemczech (26 proc.) są jeszcze nieco sceptyczni, liczby te pokazują, że pragnienie posiadania samochodu istnieje nie tylko w świecie rzeczywistym, ale także w rzeczywistości wirtualnej.

O badaniu
Na potrzeby badania we wrześniu 2022 r. pełnoletni respondenci z siedmiu krajów (Brazylia, Chiny, Niemcy, Francja, Indie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone) wypełnili ankietę online przygotowaną przez Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH (GIM) na zlecenie firmy Robert Bosch GmbH. W Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii ankietowano po 1000 osób; w Brazylii, Chinach, Indiach i Stanach Zjednoczonych przebadano po 2000 osób. Próbki losowe są reprezentatywne dla poszczególnych krajów pod względem regionu, płci i wieku (Brazylia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, USA: od 18 do 69 lat, Chiny, Indie: od 18 do 59 lat).

*Aby ułatwić odczytanie i interpretację ankiety, porównuje się w niej średnie globalne dane na rok 2023 r., które dotyczą 7 krajów, ze średnimi globalnymi danymi na rok 2022, które są oparte na wynikach z 5 krajów. Przyjęcie tych samych 5 krajów z badania Bosch Tech Compass 2022 jako podstawy do obliczenia średniej globalnej na rok 2023 pozwoliło na uzyskanie podobnych wyników.

Źródło: Bosch

Tagi artykułu

autoExpert 06 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę