Auto Partner zwiększa swoje przychody

Auto Partner zwiększa swoje przychody Auto Partner

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, w I kwartale 2024 roku zanotował przychody ze sprzedaży wynoszące 994,8 mln zł, co oznacza wzrost o 18,9% rok do roku. Z kolei EBITDA Grupy zmniejszyła się o 4% r/r do poziomu 69,1 mln zł, a zysk netto wyniósł 40,3 mln zł, co było niższym wynikiem o 6,3% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.

W pierwszym kwartale roku odnotowaliśmy blisko 19% wzrost  obrotów r/r, co z uwagi na wysoką ubiegłoroczną bazę jest bardzo dobrym wynikiem. Co ważne, nasze wyższe przychody wynikają głównie ze wzrostu wolumenów ilościowych. Osiągnięte przez Grupę marże, choć nieco niższe niż na początku 2023 r., oceniamy jako zadowalające. Wpływ na nie miała m.in. sprzedaż towaru zakupionego w okresie stosunkowo słabych notowań złotego, przy obecnie relatywnie niskich notowaniach EUR/PLN i USD/PLN. Kurs EUR/PLN wpłynął też na wartość istotnej części sprzedaży realizowanej przez Grupę, przeliczonej na walutę sprawozdawczą, którą jest złoty. Do tego należy także wskazać podwyżki wynagrodzeń dla pracowników i usługodawców Spółki, związane z inflacją i wzrostem płacy minimalnej. Pomimo wyzwań udało nam się wypracować zysk netto wynoszący ponad 40 mln zł, co oceniamy jako dobre rozpoczęcie roku. Wierzymy, że nasza sprawdzona strategia działania oraz szeroka oferta produktowa umożliwiają nam utrzymywanie dobrej formy w kolejnych miesiącach, zwłaszcza, że nadal utrzymuje się bardzo dobry sentyment dla całej branży dystrybutorów części samochodowych – podkreśla Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.

Wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy spowodowany był rosnącą sprzedażą krajową (+20,7% do 489,6 mln zł), a także silną dynamiką na rynkach eksportowych (+17,2% do 505,2 mln zł). W strukturze geograficznej przychodów Grupy rynek zagraniczny odpowiadał za 50,8% sprzedaży, a w kraju wygenerowano 49,2% obrotów.

Mamy jasny plan działania, który systematycznie wdrażamy. Polega on przede wszystkim na konsekwentnym wzroście i rozwoju zarówno na rynku krajowym, jak i poza granicą Polski. Uzyskany na początku roku wzrost przychodów w obu obszarach jest dla nas satysfakcjonujący. Dodatkowo nadal dostrzegamy wiele szans dla rozwoju naszej działalności, które zamierzamy stale wykorzystywać. Dalsza ekspansja i rozwój sprzedaży jest więc naturalnym kierunkiem działań naszej Grupy – mówi Piotr Janta, Wiceprezes Zarządu Auto Partner.

Grupa utrzymuje niskie zadłużenie – wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec I kwartału 2024 roku kształtował się na poziomie 0,9. 

Wybrane dane finansowe po I kwartale 2024 r.

 w tys. PLN

1Q 2024

1Q 2023

Zmiana%

Przychody ze sprzedaży

994 751

836 645

18,9%

Sprzedaż w Polsce

489 566

405 715

20,7%

Sprzedaż zagraniczna

505 185

430 930

17,2%

Zysk brutto ze sprzedaży

260 892

220 774

18,2%

Rentowność brutto na sprzedaży

26,2%

26,4%

-0,2 p.p.

EBITDA

69 115

71 974

-4,0%

Rentowność EBITDA

7,0%

8,6%

-1,6 p.p.

EBIT

56 088

61 998

-9,5%

Rentowność EBIT

5,6%

7,4%

-1,8 p.p.

Zysk netto

40 321

43 019

-6,3%

Rentowność netto

4,1%

5,1%

-1,0 p.p.

Wzrost przychodów także w kwietniu

Grupa Auto Partner szacuje, że przychody w okresie od stycznia do kwietnia br. wyniosły ok. 1,35 mld zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. stanowi wzrost o 19,9%.

Nasze przychody rosły zarówno w I kwartale roku – co przedstawiliśmy w naszym raporcie okresowym – ale także zanotowaliśmy wzrost przychodów w kwietniu. Były one na poziomie 353,2 mln zł, co stanowi zwyżkę sprzedaży Grupy o 22,7%. To następny optymistyczny sygnał – ocenia Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.

Źródło: Auto Partner

Tagi artykułu

autoExpert 06 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę