Auto Partner z rekordowymi wynikami za I półrocze 2023 roku

Auto Partner zwiększył poziom przychodów ze sprzedaży Pixabay_ar130405

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, w I półroczu 2023 r. znacznie zwiększyła poziom przychodów ze sprzedaży – sięgnął on 1,8 mld zł (1 775,2 mln zł), co oznacza wzrost o 31,8% rok do roku. EBITDA Grupy wzrosła o 9,7% do poziomu 166,5 mln zł, a zysk netto wyniósł 107,2 mln zł (+4,3% r/r). To rekordowe w historii wyniki Grupy po pierwszym półroczu.

W samym II kwartale przychody Grupy wzrosły r/r o 32,8% do poziomu 938,5 mln zł, EBITDA wyniosła 94,6 mln zł (+21,4% r/r), a zysk netto był na poziomie 64,2 mln zł (+22,4% r/r/).

Wybrane wyniki finansowe po I półroczu 2023, źródło: Auto Partner SA

W pierwszej połowie roku, jak i samym II kwartale br., Grupa Auto Partner ponownie znacznie zwiększyła osiągane przychody ze sprzedaży oraz zysk netto.

Za nami półrocze intensywnej pracy, która przełożyła się na rekordowe wyniki finansowe. Nieustannie rozszerzamy asortyment i udoskonalamy jego dopasowanie do potrzeb klientów z różnych segmentów cenowych. Dodatkowo w naszej branży nadal obserwujemy dobrą koniunkturę, która wspiera nasze działania. Nasze marże pozostają na satysfakcjonujących poziomach, pomimo nieznacznego spadku rok do roku. Wpływ na ich przejściowe obniżenie miały m.in. sprzedaż droższego towaru zakupionego w drugiej połowie 2022 r., gdy mierzyliśmy się z rekordową słabością złotego, wysoka inflacja i związana z tym presja na wynagrodzenia, a także koszty finansowe, wyższe r/r z powodu wzrostu stóp procentowych. Wyzwania pierwszej części 2023 r. nie przeszkodziły nam w rozszerzaniu skali działalności, a także stawianiu sobie coraz ambitniejszych celów – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

Po pierwszej połowie roku Grupa Auto Partner wykazała solidny wzrost w sprzedaży zagranicznej (+32,5% do 895,9 mln zł) oraz krajowej (+31,2% do 879,3 mln zł). W obecnej strukturze geograficznej 49,5% przychodów w I półroczu 2023 r. Grupa generowała w Polsce, a 50,5% z zagranicznych rynków.

Chcemy dalej rosnąć zarówno w kraju, jak i poza naszymi granicami. Po raz kolejny pokazaliśmy, że potrafimy skutecznie działać na wielu rynkach. W tym kierunku zamierzamy dalej podążać i między innymi dlatego od dłuższego czasu zwiększamy powierzchnię magazynową. Pod koniec 2022 r. otworzyliśmy hub w Poznaniu, a na początku tego roku podpisaliśmy umowę na najem ponad 30 tys. m2 powierzchni w Zgorzelcu (planowane uruchomienie w 2025 r.), co znacznie pomoże nam w dalszej ekspansji, zarówno krajowej, jak i zagranicznej – podkreśla Piotr Janta, Wiceprezes Zarządu Auto Partner S.A.

Grupa nadal utrzymuje niskie zadłużenie – wskaźnik dług netto/EBITDA znajduje się na poziomie 0,9.

Przychody dalej idą w górę

Grupa Auto Partner szacuje, że przychody ze sprzedaży w sierpniu 2023 r. wyniosły 310, 2 mln zł, co stanowi wzrost sprzedaży Grupy o 26,4% r/r, a w lipcu br. wyniosły one 312,9 mln zł – wzrost o blisko 30% r/r. Dodatkowo w ujęciu narastającym za okres od stycznia do sierpnia br. przychody Grupy Auto Partner wynoszą 2 398,8 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku stanowi ich wzrost o 30,5%.

Szacunkowe dane o przychodach za lipiec i sierpień są dobrym prognostykiem przed wynikami za III kwartał 2023 r. – mówi na koniec Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

Źródło: Auto Partner SA

Tagi artykułu

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę