Auto Partner poprawia wyniki

Wyniki finansowe Grupy Auto Partner za 2023 rok Auto Partner

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, w 2023 roku zanotował przychody ze sprzedaży wynoszące 3,7 mld zł, co oznacza wzrost aż o 28,9% rok do roku i jest najwyższym wynikiem w historii. Z kolei EBITDA Grupy wzrosła o 10,2% do poziomu 346,2 mln zł, a zysk netto wyniósł 223,6 mln zł (+7,9% r/r).

W samym IV kwartale przychody Grupy wzrosły r/r o 25,1% do poziomu 921,9 mln zł, EBITDA wyniosła 77,6 mln zł (-0,9% r/r), a zysk netto był zbliżony do ubiegłorocznego i wyniósł czyli 50,8 mln zł.

Pomimo wysokiej bazy, w 2023 r. istotnie poprawiliśmy nasze najważniejsze wyniki. W konsekwencji rok 2023 okazał się dla naszej Grupy rekordowy pod wieloma względami, przede wszystkim w kwestii uzyskanych przychodów oraz wypracowanego zysku netto. Dodatkowo osiągnięte przez Grupę marże były na satysfakcjonującym poziomie, pomimo ubiegłorocznych wyzwań takich jak wysoka inflacja, presja na wynagrodzenia i wysokie stopy procentowe, które wpływały na koszty finansowe. Tym samym potwierdziliśmy, że nasza strategia działania oraz szeroka oferta produktowa umożliwiają nam utrzymywanie szybkiego tempa wzrostu. Nasze wewnętrzne przewagi wynikające z modelu biznesowego są także wspierane przez utrzymujący się bardzo dobry sentyment dla całej branży dystrybutorów części samochodowych – zaznacza Aleksander Górecki, Prezes Zarządu

W 2023 r. Grupa Auto Partner odnotowała znaAuto Partner S.A.czący wzrost w swoich wynikach sprzedaży – zagranicznej (+29,6% do 1 827,2 mln zł) oraz krajowej (+28,1% do 1 826,2 mln zł). W strukturze geograficznej przychodów Grupy po 2023 roku zarówno rynek polski jak i zagraniczny odpowiadały za 50% sprzedaży.

Rośniemy zarówno w kraju, jak i poza Polską. Po raz kolejny nieco większą dynamikę wzrostu odnotowaliśmy w przypadku sprzedaży eksportowej, co jest zgodne z przyjętymi przez nas założeniami. Co ważne, stale widzimy sporą przestrzeń do dalszych wzrostów, zwłaszcza w kontekście rynków zagranicznych. Dlatego niezmiennie dążymy do dalszego intensyfikowania działalności eksportowej. W tym procesie istotną rolę odgrywa m.in. rosnąca przestrzeń magazynowa Grupy. Podpisaliśmy też umowę na wynajem kolejnych ok. 30 tys. m2 powierzchni komercyjnej w Zgorzelcu, co w przyszłości ułatwi nam dalsze zwiększanie działalności poza Polską – mówi Piotr Janta, Wiceprezes Zarządu Auto Partner S.A.

Grupa utrzymuje niskie zadłużenie – wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2023 roku kształtował się na poziomie 1,2.

Wybrane dane finansowe po 2023 r.

Auto Partner S.A

Początek roku przyniósł wzrost przychodów

Grupa Auto Partner szacuje, że przychody w okresie od stycznia do marca br. wyniosły blisko 994 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku stanowi wzrost o 18,8%.

Początek roku jest dla nas obiecujący. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wypracowane wyniki w 2023 r. są najwyższe w naszej historii i ich poprawa jest sporym wyzwaniem. Liczymy jednak, że kolejne miesiące będą dla Grupy korzystne i podejmiemy skuteczną próbę pobicia naszego rekordu – ocenia Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

Źródło: Auto Partner S.A.

Tagi artykułu

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę