Zmiany w systemie homologacji pojazdów. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia

Zmiany w systemie homologacji pojazdów Gerd Altmann z Pixabay

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Nowelizacja ma na celu stworzenia jednolitych i przejrzystych przepisów w obszarze homologacji typu pojazdów oraz ich przedmiotów wyposażenia i części spójnych z prawem międzynarodowym.

Zaproponowane zmiany dostosowują polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych i uwzględniają postęp techniczny przemysłu motoryzacyjnego. Wprowadzone rozwiązania mają ponadto na celu zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorców na unijnym rynku, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Najważniejsze rozwiązania:

  • Zharmonizowanie wymogów technicznych i procedur administracyjnych z przepisami międzynarodowymi w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa w obszarze homologacji typu pojazdów oraz ich wyposażenia;
  • Wyznaczenie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego jako organu właściwego w sprawach homologacji oraz nadzoru rynku dającego gwarancję właściwego wykonywania zadań w ramach powierzonych funkcji;
  • Określenie jasnych i przejrzystych zasad wyznaczania służb technicznych w celu rzetelnego i prawidłowego pod kątem technicznym przeprowadzania badań na potrzeby procedur homologacyjnych;
  • Wprowadzenie alternatywnej możliwości uzyskania świadectwa homologacji dodatkowej instalacji gazowej na zgodność z regulaminem ONZ nr 115 (jako jeden z elementów wpisujących się w politykę energetyczną państwa);
  • Usystematyzowanie sposobu naliczania opłat za wydane dokumenty homologacyjne przy zachowaniu obecnie obowiązujących maksymalnych stawek opłat;
  • Zapewnienie pełnej implementacji dwóch dyrektyw delegowanych Komisji (UE): 2021/1716 oraz 2021/1717, w odniesieniu do których Komisja Europejska wystosowała w trybie art. 258 TFUE zarzuty formalne w sprawie braku ich wdrożenia w przepisach polskich.

Zaproponowane rozwiązania w obszarze homologacji dotyczą:

  • Producentów, dystrybutorów oraz importerów pojazdów, przedmiotów wyposażenia i części;
  • Podmiotów dokonujących montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu;
  • Służb technicznych/jednostek uprawnionych;
  • Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 kwietnia 2023 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Tagi artykułu

Zobacz również

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę