Wyniki Grupy Bosch na świecie za 2015

Bosch
28.4.2016

Po rekordowym pod względem obrotów roku 2015, Bosch zamierza utrzymać wzrost także w roku bieżącym.

Pomimo umiarkowanych prognoz dotyczących koniunktury gospodarczej oraz niepewnej sytuacji geopolitycznej, koncern spodziewa się w 2016 roku wzrostu obrotów w przedziale 3 do 5% i dąży do osiągnięcia większej dynamiki wzrostu niż rynki, na których prowadzi działalność. W pierwszych trzech miesiącach 2016 r., przy umiarkowanej koniunkturze gospodarki światowej, obroty Bosch wzrosły o prawie 3% (o 4% z pominięciem efektu różnic kursów wymiany walut) w porównaniu do bardzo silnego wzrostu w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

Powiązane firmy

Bosch - Robert Bosch Sp. z o.o.

– Zamierzamy osiągać wzrost nie tylko dzięki sprzedaży innowacyjnych produktów, ale także innowacyjnych usług – powiedział dr Volkmar Denner, prezes zarządu Grupy Bosch, podczas konferencji prasowej poświęconej prezentacji wyników, która w tym roku odbyła się w kampusie badawczym Bosch w Renningen. – Rozbudowujemy portfolio usług wykorzysujących integrację w sieci, bazując na naszej bogatej ofercie sprzętu – dodał Denner. Koncern może przy tym czerpać nie tylko z wszechstronności oferowanych przez siebie technologii, lecz także z szerokich kompetencji w poszczególnych branżach i dziedzinach wiedzy. – W przyszłości nasi klienci będą mieli kontakt z marką Bosch nie tylko w samochodzie czy w kuchni. Dzięki zintegrowanym usługom, Bosch stanie się towarzyszem życia, pomocnym w wielu codziennych sytuacjach – mówił prezes Bosch.

 

 

Rok finansowy 2015: rekordowo wysokie obroty i dochody

Obroty Grupy Bosch osiągnęły w 2015 roku rekordową wartość 70,6 mld EUR. Wraz z przejęciem całości udziałów dawnych spółek joint venture BSH Hausgeräte GmbH oraz Robert Bosch Automotive Steering GmbH, obroty wzrosły o prawie 22 mld EUR, tj. o 44%. Także z tytułu prowadzonej działalności operacyjnej Bosch odnotował znaczący wzrost, który wyniósł 10%. Z pominięciem efektu różnic kursów wymiany walut, wzrost obrotów wyniósł 3,8%. Z wyjątkiem sektora Industrial Technology, w 2015 roku wszystkie sektory biznesowe koncernu odnotowały dwucyfrowy wzrost i poprawiły swoje dochody. W związku z tym poprawiła się także sytuacja dochodowa całej Grupy Bosch, która osiągnęła w 2015 roku dochód przed odliczeniem podatków i odsetek (EBIT) w wysokości 4,6 mld EUR, zysk EBIT wyniósł odpowiednio 6,5%. W stosunku do poprzedniego roku EBIT zwiększył się o ok. 0,9 mld EUR tj. o 24%.

Usługi jako uzupełnienie szerokiej oferty produktów

Celem strategicznym Bosch jest nie tylko oferowanie produktów, ale też usług dla świata zintegrowanego w internecie. W tym obszarze Bosch realizuje program „3S” – (Sensors, Software, Services) obejmujący czujniki, oprogramowanie i usługi. – Usługi staną się integralną częścią naszej działalności, a każda sprzedaż sprzętu powinna skutkować sprzedażą uzupełniających go usług – powiedział Denner. Przy okazji opracowywania koncepcji usług dla świata zintegrowanego w internecie Bosch korzysta ze swoich kompetencji w dziedzinie oprogramowania i technologii czujników, ale także z szerokiej dywersyfikacji swojej działalności. – Integracja samochodów z domami, a nawet integracja w internecie całych miast jest możliwa, ponieważ Bosch, jak żadne inne przedsiębiorstwo na świecie, potrafi łączyć rzeczy wywodzące się z zupełnie różnych dziedzin – podkreślił Denner. Prawie 50% wszystkich grup produktów elektronicznych Bosch jest wyposażonych w opcję komunikowania się za pośrednictwem internetu. Przedsiębiorstwo będzie sukcesywnie rozszerzać aktualną ofertę usług we wszystkich czterech sektorach swojej działalności. Oszczędności i obroty w wysokości 1 mld EUR tylko dzięki zintegrowanemu przemysłowi
W obszarze zintegrowanej produkcji (Przemysł 4.0) Bosch opiera się przede wszystkim na doświadczeniach swoich 250 fabryk. Doświadczenia gromadzone w toku prowadzonej działalności przedsiębiorstwo przekształca w zewnętrzne usługi, np. Production Performance Manager, która w czasie rzeczywistym wizualizuje dane produkcyjne i autonomicznie inicjuje procedury konserwacji maszyn. Dzięki stosowaniu rozwiązań Przemysłu 4.0, Bosch planuje do 2020 roku uzyskać poziom oszczędności oraz dodatkowych obrotów na poziomie odpowiednio po 1 mln EUR.

Service Solutions: wzrost obrotów 15% rocznie

Silny wzrost odnotowuje już teraz nowo utworzony dział branżowy Bosch Global Service Solutions. Ok. 6 000 pracowników działu wspiera swoją pracą m.in. procesy biznesowe wielu klientów z różnych branż, a także obsługuje na zlecenie producentów samochodów połączenia usługi eCall. W 2015 roku dział obsłużył w 30 krajach ponad 120 milionów kontaktów klientów dla ponad 1 000 firm, czyli o 30 milionów kontaktów więcej niż w roku poprzednim. Bosch przewiduje, że wzrost obrotów działu Service Solutions będzie wynosił ok. 15% rocznie.

Smart Home: nowe produkty jesienią 2016

Także w obszarze inteligentnych domów (Smart Home) postępująca integracja poprawi komfort i ułatwi życie domownikom. Od początku bieżącego roku Bosch oferuje system Bosch Smart Home – proste i bezpieczne rozwiązanie dla inteligentnych domów. Bosch szacuje, że w obszarze Smart Home potencjał rynku wyniesie już w 2017 roku blisko 10 mld EUR. Do roku 2020, około 230 mln, tj. 15% wszystkich gospodarstw domowych na świecie będzie wyposażonych w rozwiązania Smart Home.

 

Mobility Solutions: jedna aplikacja dla samochodu, roweru, autobusu i kolei

W sektorze Mobility Solutions portfolio Bosch już dziś wykracza poza rozwiązania przeznaczone tylko dla motoryzacji. Wraz z partnerami Bosch stworzy asystenta mobilności dla transportu intermodalnego. W aglomeracji Stuttgartu użytkownicy mogą za pomocą jednej tylko aplikacji kupować i opłacać bilety lub planować i rezerwować przejazdy różnymi środkami transportu, takimi jak samochody, rowery, kolej czy autobusy. Dynamiczny wzrost działalności usługowej zapewni także zintegrowany system parkowania. W europejskich miastach kierowca szuka miejsca do zaparkowania pojazdu średnio 10 minut. 30% ruchu w centrach miast przypada właśnie na poszukiwanie miejsca parkingowego. Dzięki rozwiązaniom Bosch już wkrótce tak długie szukanie miejsca będzie należeć do przeszłości. W tzw. „parkowaniu społecznościowym“ („community based parking“) to samochody pełnią rolę czujników. Samochody rozpoznają podczas jazdy miejsca parkingowe przy ulicy i zgłaszają je przez internet firmie Bosch. Na podstawie informacji przesyłanych w czasie rzeczywistym, przedsiębiorstwo tworzy mapę, na której zaznaczone są wolne miejsca parkingowe. Dzięki eksploracji danych (Data Mining) mogą powstawać mapy miejsc parkingowych aktualizowane w czasie rzeczywistym, i to na podstawie danych przekazywanych przez czujniki w zaledwie 6% wszystkich pojazdów znajdujących się w ruchu.

Bosch IoT Cloud: integralna część działalności usługowej

Integralną częścią działalności usługowej Bosch jest należąca do przedsiębiorstwa chmura obliczeniowa IoT Cloud. Bosch IoT Cloud oferuje infrastrukturę techniczną umożliwiającą skalowanie zintegrowanych usług. Już w 2016 roku w ramach własnej chmury obliczeniowej będzie działać ok. 50 aplikacji Bosch. Od roku 2017 korzystanie z IoT Cloud zostanie udostępnione także zewnętrznym klientom jako usługa. Centralnym elementem programowym chmury Bosch IoT Cloud jest stworzona przez przedsiębiorstwo platforma Bosch IoT Suite, która oferuje wszystkie funkcje potrzebne do zintegrowania urządzeń, użytkowników oraz firm. Do dzisiaj ponad pięć milionów urządzeń i maszyn zostało zintegrowanych za pośrednictwem platformy Bosch IoT Suite.

Rok finansowy 2015 w podziale na regiony i sektory przedsiębiorstwa

Azja i Pacyfik: umiarkowany wzrost w Chinach
W regionie Azji i Pacyfiku – wraz z Afryką – Grupa Bosch zwiększyła swoje obroty w 2015 roku o 17%, do 19,2 mld EUR (pominięciem efektu różnic kursów wymiany walut: 2,8%). Głównym powodem rozwoju poniżej oczekiwań była umiarkowana dynamika w Chinach oraz innych krajach rozwijających się. Duży potencjał w perspektywie długoterminowej Bosch dostrzega w Afryce. W 2015 roku przedsiębiorstwo rozszerzyło swoją działalność w tym regionie. Bosch ma już swoje przedstawicielstwa w dziesięciu krajach afrykańskich.

Ameryka: udany rok dla Ameryki Północnej
W Ameryce Północnej działalność Bosch rozwijała się pomyślnie. Obroty na tamtejszym rynku wzrosły o 25%, do 12,7 mld EUR (z pominięciem efektu różnic kursów wymiany walut: 6,7%). W Ameryce Południowej natomiast na wynikach Grupy Bosch wyraźnie negatywnie odbiła się recesja w Brazylii. W sumie obroty w tym regionie spadły o 13% (z pominięciem efektu różnic kursów wymiany walut: 3,7%).

Europa: pozytywny rozwój w Europie Zachodniej
W Europie działalność Grupy Bosch kształtowała się lepiej, niż początkowo sądzono. W 2015 roku przedsiębiorstwo zwiększyło tu swoje obroty o 3,8%, do 37,3 mld EUR.

Mobility Solutions: wzrost silniejszy od wzrostu rynku
Sektorowi Mobility Solutions udało się w roku 2015 wyraźnie zwiększyć obroty i dochody. Obroty zwiększyły się o ok. 12%, do 41,7 mld EUR (z pominięciem efektu różnic kursów wymiany walut: 4,6%). Sektor rozwijał się tym samym lepiej niż światowy rynek produkcji samochodów, który wzrósł zaledwie o 2%, do 92 mln sztuk.

Industrial Technology: utrzymująca się słaba koniunktura na rynku budowy maszyn
Trudna sytuacja na rynku budowy maszyn odcisnęła się piętnem na rozwoju sektora Industrial Technology. W sumie obroty sektora zmalały o 1,6%, do 6,6 mld EUR (z pominięciem efektu różnic kursów wymiany walut: 6,5%). Spadek obrotów uwidocznił się także w spadku dochodów. Sektor Industrial Technology wykazał za rok 2015 stratę z działalności operacyjnej w wysokości ok. 100 mln EUR. Pozytywnie kształtowała się natomiast sytuacja działu branżowego Packaging Technology.

Consumer Goods: dwucyfrowy wzrost obrotów
Sektor Consumer Goods rozwijał się w ubiegłym roku bardzo pomyślnie. W 2015 obroty tego sektora Bosch wyniosły 17,1 mld EUR. Po raz pierwszy w wynikach finansowych uwzględnione zostały obroty spółki BSH Hausgeräte w wysokości ok. 12,6 mld EUR. Korzystnie rozwijała się działalność operacyjna zarówno działu sprzętu AGD, jak i działu branżowego Power Tools. Obroty zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o ok. 10% (z pominięciem efektu różnic kursów wymiany walut: 5,7%).

Energy and Building Technology: dynamiczny wzrost obrotów i dochodów
W minionym roku sektor Energy and Building Technology znacząco zwiększył swoje obroty w porównaniu do roku 2014. Obroty wzrosły o 11%, do 5,1 mld EUR (z pominięciem efektu różnic kursów wymiany walut: 7,2%).

Zatrudnienie: poszukiwani specjaliści w dziedzinach IT oraz oprogramowania
Na dzień 31 grudnia 2015 Grupa Bosch zatrudniała na całym świecie 375 000 pracowników. W 2015 roku liczba zatrudnionych zwiększyła się o 17 600 osób. Głównymi regionami wzrostu zatrudnienia były Europa Środkowa i Wschodnia, Niemcy, region Azji i Pacyfiku oraz USA. W bieżącym roku Bosch planuje zatrudnić na całym świecie ok. 14 000 absolwentów szkół wyższych. Szczególnie poszukiwanymi pracownikami są programiści. Obecnie prawie co drugi wakat w firmie Bosch jest powiązany tematycznie z dziedziną oprogramowania.

Więcej: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl, www.facebook.com/BoschPolska

Źródło: Informacja prasowa Bosch

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę