Wyniki finansowe ZF za rok 2019

ZF
27.3.2020

Pomimo niesprzyjających warunków rynkowych, firma ZF Friedrichshafen osiągnęła skorygowane latem 2019 cele roczne.

Wygenerowana przez Grupę ZF sprzedaż na poziomie 36,5 mld euro – po uwzględnieniu różnic kursowych, fuzji i przejęć – była nieco niższa niż w poprzednich latach, kiedy to wynosiła 36,9 mld euro (organicznie minus 1,9 procent). Skorygowany zysk operacyjny EBIT wyniósł 1,5 mld euro (2018: 2,1 mld EUR), a skorygowana marża EBIT wyniosła 4,1% (2018: 5,6%). Na koniec grudnia koncern ZF zatrudniał 147 797 pracowników na całym świecie (2018: 148 969). Oprócz bieżących priorytetów w zakresie radzenia sobie z konsekwencjami koronawirusa, ZF realizuje długoterminowe cele strategii „Next Generation Mobility”, aby kształtować mobilność przyszłości.

Obecnie obserwujemy jak rynki załamują się praktycznie z dnia na dzień – powiedział w czwartek we Friedrichshafen, CEO ZF, Wolf-Henning Scheider. – W ZF szybko i zdecydowanie zareagowaliśmy na rozprzestrzenianie się koronawirusa, możliwie najlepiej łącząc ochronę zdrowia i interesów naszych pracowników z interesami firmy. Naszym celem jest zachowanie ciągłości zatrudnienia i dochodów wszędzie tam, gdzie dostępne są odpowiednie środki. Postępując w ten sposób, działamy w sposób społecznie odpowiedzialny i przyczyniamy się do ochrony zdrowia naszych pracowników. Ponadto, możemy dzięki temu pomóc w ustabilizowaniu sytuacji gospodarczej, która jest obecnie niepewna dla wszystkich przedsiębiorstw.

Scheider podkreślił, że nawet w tej poważnej sytuacji, firma ZF jest pewna swojej działalności i przygotowuje się do wzmożonej aktywności swoich zakładów w Europie i Stanach Zjednoczonych po wznowieniu produkcji przez klientów. W Azji produkcja została już wznowiona. – Jako wiarygodny partner biznesowy, jesteśmy gotowi nadal wspierać naszych klientów i dostawców – powiedział Scheider.

Kluczowe dane za rok 2019: zwiększone wydatki i osłabienie rynku

Sprzedaż Grupy ZF w 2019 roku była niższa niż rok wcześniej i wyniosła 36,5 mld euro (2018: 36,9 mld euro). Po uwzględnieniu różnic kursowych, fuzji i przejęć, organicznie spadła ona o 1,9%. – Ogólna sytuacja gospodarcza oraz szczególne wyzwania związane z transformacją całej naszej branży miały znaczny wpływ na naszą działalność w ubiegłym roku – wyjaśnił Scheider. – Niemniej jednak zyskaliśmy kilka dużych zamówień, na przykład na kolejną generację naszej 8-biegowej automatycznej skrzyni biegów z napędem hybrydowym oraz na napędy elektryczne do samochodów i autobusów.

Skorygowany zysk operacyjny EBIT wyniósł 1,5 mld euro (2018: 2,1 mld euro), a skorygowana marża EBIT spadła do 4,1% (2018: 5,6%). Na poziom zysku wpłynęły wyższe wydatki na badania i rozwój oraz utworzenie nowych lokalizacji pod technologie przyszłości, takich jak zakłady produkcyjne napędów elektrycznych w Niemczech, Serbii i Chinach. Ponadto na wynik miało wpływ  pogorszenie koniunktury w przemyśle motoryzacyjnym. Wolne przepływy pieniężne skorygowane o wydatki na przejęcia, wyniosły 803 mln euro (2018: 891mln euro).

ZF konsekwentnie reaguje na sytuację na słabszych rynkach, weryfikuje i odkłada w czasie inwestycje oraz uzgadnia czasowe zamknięcia kilku lokalizacji, wykorzystując do tego wyłącznie instrumenty zapewniające elastyczność operacyjną. – Byliśmy w stanie dostosować naszą strukturę kosztów do zmiennej sytuacji rynkowej – powiedział CFO ZF, dr Konstantin Sauer. – Dzięki temu wyniki ZF osiągnęły prognozowany poziom, która został zweryfikowany w połowie 2019 r. Wartości te jednak nie spełniają naszych długoterminowych celów strategicznych. Dlatego będziemy nadal intensywnie pracować nad strukturą naszych kosztów, aby uzyskać dalszą poprawę wyników. Przyczyni się do tego także wzmożona cyfryzacja procesów biznesowych.

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 1,9 mld euro (2018: 1,6 mld euro). Wskaźnik inwestycji na poziomie 5,2% był znacznie wyższy niż w 2018 r. (4,3%). Jak wyjaśnił dr Sauer, sfinansowanie planowanego przejęcia WABCO – producenta układów hamulców do pojazdów ciężarowych, zakończyło się sukcesem. W tym celu ZF zaoferował na rynku kapitałowym obligacje i pożyczki obligacyjne o łącznej wartości 4,8 mld euro w październiku ubiegłego roku. – Znacznie więcej inwestorów chciało wziąć udział w tym procesie niż zakładaliśmy – powiedział Sauer. – To pokazuje, że rynek finansowy dostrzega i wspiera potencjał tego przejęcia.

Więcej środków na partnerstwa w obszarze badań i rozwoju

Pomimo trudnych warunków rynkowych ZF po raz kolejny zwiększył wydatki na prace badawczo-rozwojowe do 2,7 mld euro (2018: 2,5 mld euro). Wskaźnik R&D wzrósł z 6,7% do 7,3%. – Po pokonaniu obecnego kryzysu, chcemy nadal inwestować w nowe technologie, jednak w ukierunkowany sposób – powiedział CEO ZF, Wolf-Henning Scheider. – Umożliwi nam to dalsze poszerzanie naszych kompetencji jako wiodącego dostawcy systemów.

Oprócz zasobów własnych ZF, udziały i partnerstwa odgrywają decydującą rolę w działaniach badawczo-rozwojowych firmy, zwłaszcza w kontekście automatyzacji jazdy. Obejmują one na przykład przejęcie 60% pakietu większościowego w holenderskiej firmie 2getthere – uznanym dostawcy autonomicznych elektrycznych systemów transportu publicznego czy niedawno uzgodnioną współpracę z Microsoft w celu usprawnienia procesów programistycznych i znacznego zwiększenia możliwości oprogramowania ZF. – Jest to ważne dla naszych klientów, którzy wymagają elastycznej współpracy i szybkiej aktualizacji oprogramowania – wyjaśnił Scheider. – Ponadto daje nam to możliwość opracowywania oprogramowania jeszcze przed fizycznym udostępnieniem sprzętu. ZF będzie także oferować rozwiązania programistyczne jako indywidualne produkty na rynku motoryzacyjnym.

Nieznaczny spadek liczby pracowników w porównaniu do 2018 roku

Pod koniec 2019 roku ZF zatrudniał 147 797 pracowników na całym świecie (2018: 148 969 osób). Spadek o 0,8% odzwierciedla słabszą kondycję gospodarki. Pierwotny plan zakładał zwiększenie siły roboczej o kilka tysięcy pracowników, jednak ZF zweryfikował swoje zdolności produkcyjne w Chinach (spadek o 9,7% do 13 289 pracowników) i USA (spadek o 7,5% do 11 069 pracowników) ze względu na sytuację rynkową. W Niemczech liczba ta pozostała na poziomie z poprzednich lat, wynosząc około 50 900 pracowników. Utworzono dodatkowe miejsca pracy w działach związanych z elektromobilnością, jazdą autonomiczną i rozwojem oprogramowania. Oznacza to, że obecnie na całym świecie ZF zatrudnia około 19 400 (2018: 17 100) pracowników zajmujących się badaniami i rozwojem.

Zachowanie neutralności klimatycznej do 2040 roku

ZF jako dostawca innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności jest zaangażowany w porozumienie paryskie – zarówno poprzez oferowanie wydajnych technologii, jak i poprzez zmniejszenie emisji CO2 w swoich zakładach. W tym celu firma opracowała w ubiegłym roku strategię ochrony klimatu, która opiera się na tzw. węglowym śladzie korporacyjnym (CCF). W tej strategii firma ZF zobowiązała się do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych (zwłaszcza CO2) w swoich zakładach. – Naszym celem jest zachowanie neutralności klimatycznej do 2040 roku, zgodnie ze specyfikacjami Rady Klimatycznej ONZ – powiedział Scheider. – Aby to osiągnąć, poszerzamy istniejące programy efektywności energetycznej i jeszcze bardziej koncentrujemy się na pozyskaniu zielonej energii z własnych źródeł. Wspierając wytwarzanie energii wiatrowej dzięki wykorzystaniu przekładni produkowanych przez ZF, firma znacznie przyczynia się do ochrony klimatu, również poza swoimi zakładami produkcyjnymi.

Prognoza biznesowa na rok 2020

Globalna sytuacja gospodarcza uległa zasadniczej zmianie od czasu rozprzestrzenienia się koronawirusa i certyfikacji rocznych sprawozdań finansowych ZF. – Gdy świat staje w martwym społecznie i gospodarczo punkcie, mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją – podkreślił Scheider. – Jej skutki są niepewne, dlatego obecnie nie jesteśmy w stanie sporządzić wiążącej prognozy na 2020 r. Będziemy nadal robić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić naszych pracowników, powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa i zapewnić stabilność naszej firmy. Dzięki naszej strategii „Next Generation Mobility” jesteśmy dobrze przygotowani na przyszłość, w której nowoczesna mobilność stanie się rzeczywistością.

ZF ma solidne, długoterminowe perspektywy, na które składają się nowe, wielomilionowe zamówienia na 8-biegową hybrydową automatyczną skrzynię biegów oraz nowe działania biznesowe w dziedzinie aktywnych systemów bezpieczeństwa (zintegrowany układ hamulcowy / IBC), stały wzrost popytu na elektryczne napędy do autobusów oraz zamówienia na badania i rozwój w zakresie funkcji zautomatyzowanej jazdy.

Zestawienie kluczowych danych

 

2019

2018

Sprzedaż Grupy ZF

36,5 mld €

36,9 mld €

Liczba pracowników

147 797

148 969

EBIT (skorygowany)

1,5 mld €

2,1 mld €

Marża EBIT (skorygowana)

4,1%

5,6%

Inwestycje w prace badawczo-rozwojowe

2,7 mld €

2,5 mld €

Inwestycje w środki trwałe

1,9 mld €

1,6 mld €

Wskaźnik kapitału własnego

22,0%

26,2%

Wolne przepływy pieniężne (skorygowane)

803 mln €

891 mln €

Sprzedaż w Europie

16,7 mld €

17,4 mld €

w tym w Niemczech

7,1 mld €

7,4 mld €

Sprzedaż w Ameryce Północnej

10,4 mld €

10,3 mld €

w tym w Stanach Zjednoczonych

8,8 mld €

8,4 mld €

Sprzedaż w Ameryce Południowej

1,1 mld €

1,0 mld €

Sprzedaż w regionie Azji i Pacyfiku

7,8 mld €

8,0 mld €

w tym w Chinach

5,8 mld €

6,2 mld €

Sprzedaż w Afryce

469 mln €

233 mln €

Źródło: ZF

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

autoExpert 06 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę