Wyniki finansowe Brembo za 3. kwartał 2022 r.

Wyniki finansowe Brembo za 3. kwartał 2022 r. Pexels - Monstera

Mocny wzrost przychodów do 2.728,2 euro za 9 m-cy 2022 r., +33,6% w porównaniu z 2021 r.; EBITDA +26,4%; zysk netto +39,2%.

 

W porównaniu z danymi z dn. 30 września 2021 r:

  • Przychody wyniosły 2.728,2 mln euro (+33.6%): wzrost o 23,7% według kursu wymiany i konsolidacji na zasadzie like-for-like
  • EBITDA w wysokości 482,3 mln euro (marża EBITDA: 17,7%), EBIT w wysokości 303,1  mln euro (marża EBIT: 11,1%) 
  • Inwestycje netto w tym okresie w wysokości 210,8 mln euro

Zadłużenie finansowe netto w wysokości 630,7 mln euro (405,6 mln euro przed wprowadzeniem MSSF 16), wzrost o 147,4 mln euro w porównaniu z 30. września 2021 r.

Trzeci kwartał 2022 roku zakończył się dla Brembo bardzo dobrym wynikiem. W utrzymujących się trudnych warunkach makroekonomicznych, Spółka nadal odnotowuje dynamiczny wzrost we wszystkich regionach świata i segmentach rynku. Przychody Brembo za pierwsze dziewięć miesięcy br. zbliżyły się do poziomu z 2021 r. Nasza strategia pozostaje zorientowana na średnio- i długoterminowy rozwój. W tym celu zostało utworzone Brembo Ventures, jednostka venture capital specjalizująca się w skoncentrowanych inwestycjach w startupy technologiczne, które przyczynią się do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Niepewna sytuacja, w jakiej obecnie się znajdujemy, wymaga szczególnej ostrożności przy planowaniu działań na przyszłość. Jednak jesteśmy pewni, że duży kapitał i stabilność finansowa Brembo pozwolą nam jak najlepiej sprostać nadchodzącym wyzwaniom.

– powiedział Brembo Executive Chairman Matteo Tiraboschi.

Źródło: Brembo

Tagi artykułu

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę