Warsztaty mają do złożenia dwa ważne raporty w lutym

Warsztaty mają do złożenia dwa ważne raporty w lutym Inter Cars

28 lutego mija termin złożenia raportu do KOBiZE oraz sprawozdania w zakresie SZWO i F-GAZÓW. Obowiązek ich opracowania obejmuje również warsztaty.

Raport dotyczący SZWO i F-GAZÓW – dla serwisów korzystających z czynnika klimatyzacji

SZWO to substancje zubożające warstwę ozonową. Chemicznie są one pochodnymi węglowodorów alifatycznych (metanu, etanu i propanu). Skrótem F-GAZY określamy z kolei różne fluorki świetnie sprawdzające się w obiegach chłodniczych. Obie substancje zastosowanie znalazły w samochodowych układach klimatyzacji.

SZWO są od lat sukcesywnie wycofywane z rynku. Powodem tego jest ich potencjał niszczenia ozonu – składnika atmosfery chroniącego nas przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym UV. SZWO zastępują m.in. F-GAZY, które co prawda nie przyczyniają się do powstawania dziury ozonowej, ale są gazami w dużym stopniu wpływającymi na efekt cieplarniany.

W związku ze szkodliwością SZWO i F-GAZÓW dla środowiska, przedsiębiorcy, którzy z nich korzystają, mają obowiązek raportować, jakie ilości kupują, sprzedają i zużywają. Stosowny, rozbudowany dokument muszą złożyć na platformie bds.ichp.pl lub zlecić jego opracowanie specjalistom w tym obszarze.

raport_kobize_sprawozdanie_f-gazy_i_szwo Inter Cars

Raport o emisjach KOBIZE – dla lakierników i wszystkich firm z autami służbowymi

KOBiZE to skrót, którego rozwinięciem jest Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Jego podstawowym zadaniem jest administrowanie unijnym systemem uprawnień do emisji dwutlenku węgla, który powstał, aby ograniczyć wpływ człowieka na efekt cieplarniany.

Sprawozdanie KOBiZE, niezależnie od wielkości emisji, muszą wypełnić przedsiębiorcy oraz inne podmioty, których działalność powoduje emisje gazów i pyłów do środowiska. Firmy zostają objęte wymogiem raportowania już za samo użytkowanie samochodu służbowego, który, spalając paliwo, produkuje gazy cieplarniane. Inne prace wykonywane w warsztacie motoryzacyjnym, powodujące emisje pyłów i gazów to np. lakierowanie i spawanie.

Raport do KOBiZE należy złożyć do końca lutego każdego roku w portalu krajowabaza.kobize.pl. Firmy muszą wskazać w dokumencie m.in. rodzaj substancji powodujących emisję, sposób ich wprowadzenia do powietrza, wielkość emisji oraz sposób jej mierzenia. Alternatywą jest skorzystanie z usługi opracowania raportu przez specjalistów w obszarze prawa ochrony środowiska.

Źródło Inter Cars

Tagi artykułu

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę