Test dmuchawy klimatyzacji

Test dmuchawy klimatyzacji Pexels-Hasan Gulec
Bogdan Kruk
30.4.2024

Ciepło wydzielane przez przewodnik w czasie przepływu prądu może być zjawiskiem niepożądanym. Taka sytuacja może być szczególnie istotna, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z większym obciążeniem elektrycznym lub potencjalnymi uszkodzeniami w układzie.

Rezystancja przewodów i odbiorników zużywających energię elektryczną powoduje zmianę części tej energii w ciepło. Im większa jest ich rezystancja lub większe obciążenie w układzie, tym więcej energii elektrycznej zamienia się w energię cieplną.

Powstałe ciepło zazwyczaj nie zatrzymuje się w jednym miejscu, lecz może się przemieszczać, nagrzewając przewody i złącza oraz prowadząc do ich uszkodzenia. Dodatkowym źródłem rezystancji i generowania ciepła mogą być luźne, lub zaśniedziałe piny we wtyczce lub gnieździe elementów łączących instalację elektryczną w samochodzie.

Przypadki większego poboru prądu często występują w obwodzie zasilającym silnik dmuchawy oraz rezystorze regulującym jego prędkość. Przyczyną większego poboru prądu mogą być zanieczyszczenia filtra kabinowego lub zwiększone opory samej dmuchawy, wywołane zabrudzeniem lub uszkodzeniem łożysk.

Zwiększone obciążenie skutkuje większym przepływem prądu zarówno w instalacji zasilającej dmuchawę, jak i w oporniku oraz w uzwojeniach silnika dmuchawy. To obciąża instalację i może prowadzić do generowania ciepła i uszkodzenia wszystkich podłączonych w układzie elementów. Wysoka temperatura może spowodować również:

  • przepalenie rezystora silnika dmuchawy,
  • rozłączenie termika
  • oraz w wielu przypadkach także uszkodzenie elementów łączących (złącze elektryczne).

Jeśli przyczyna nadmiernego poboru prądu lub uszkodzone złącze nie zostaną naprawione, lub wymienione, ryzyko wystąpienia kolejnej awarii będzie bardzo wysokie. Pomiaru spadku napięcia na wejściu silnika dmuchawy pozwala określić stan elementów zasilających dmuchawę. Gdy silnik pracuje z pełną prędkością (co odpowiada najniższej wartości rezystancji rezystora), spadek napięcia nie powinien przekraczać 0,5 V.

Rezystor silnika dmuchawy steruje wartością prądu elektrycznego płynącego od regulatora obrotów wentylatora do silnika dmuchawy, umożliwiając kierowcy ustawianie różnych prędkości wentylatora. Zmiana prędkości dmuchawy może odbywać się mechanicznie, za pomocą pokrętła, które wybiera różne odczepy rezystora dmuchawy, lub automatycznie przez moduł HVAC.

Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technicznym stosowanym we współczesnych samochodowych układach ogrzewania i chłodzenia, przez złącza i rezystory silników dmuchaw przepływają wysokie prądy. Niewłaściwa jakość elementów łączących lub wystąpienie iskrzenia między stykami może w dłuższej perspektywie prowadzić do wypalenia gniazda i uszkodzenia opornika.

Również silnik dmuchawy, który uległ uszkodzeniu, może generować większe zapotrzebowanie na prąd, co także może spowodować uszkodzenie rezystora lub modułu sterującego. Większy pobór prądu może doprowadzić do stopienia izolacji przewodów i osłon wykonanych z tworzywa sztucznego, co z kolei może skutkować uszkodzeniem wyprowadzeń na płytce drukowanej sterownika.

Kontrolę prądu pobieranego przez dmuchawę najlepiej wykonać za pomocą miernika cęgowego. Aby dokonać pomiaru, wystarczy objąć cęgami pomiarowymi przewód zasilający silnik wentylatora i sprawdzić, czy wartość pobieranego prądu nie przekracza 80% wartości znamionowej zamontowanego w obwodzie bezpiecznika. Jeśli wartość prądu jest zbyt wysoka, należy dokonać wymiany silnika dmuchawy, w przeciwnym razie uszkodzeniu ulegnie rezystor dmuchawy.

Należy także sprawdzić złącze stykowe pod kątem ewentualnych uszkodzeń wywołanych przepływem prądu i wysoką temperaturą. W przypadku ponownego stwierdzenia przepalenia rezystora silnika dmuchawy, konieczne jest sprawdzenie dmuchawy pod kątem nadmiernego poboru prądu oraz złącza pod kątem uszkodzeń.

Ta zasada dotyczy wielu komponentów elektrycznych, które mogą pobierać zbyt duży prąd. W sytuacji wystąpienia awarii przedniego reflektora lub pompy paliwowej również zaleca się dokonać kontroli stanu złącz pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Ważne, aby podczas wykonywanych przeglądów regularnie monitorować ich stan i funkcjonowanie elementów elektrycznych w pojeździe, pozwoli to uniknąć potencjalnych usterek i zapewnić bezpieczną eksploatację.

Źródło: Materiały redakcyjne 

O Autorze

Bogdan Kruk

Redaktor miesięcznika „autoEXPERT”

Tagi artykułu

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę