Stellantis N.V. zawarł z Orano umowę w sprawie recyklingu akumulatorów pojazdów elektrycznych

Stellantis i Orano zawarli umowę recyklingu akumulatorów Orano

Stellantis i Orano ogłosiły podpisanie protokołu ustaleń dotyczącego utworzenia spółki joint venture, która będzie zajmować się recyklingiem zużytych akumulatorów pojazdów elektrycznych oraz materiałów odzyskanych w zakładach usytuowanych w Europie i Ameryce Północnej. To strategiczne porozumienie umożliwi wzmocnienie pozycji Stellantis w łańcuchu dostaw akumulatorów dla pojazdów elektrycznych, zapewniając dodatkowy dostęp do surowców takich jak kobalt, nikiel i lit – które odgrywają kluczową rolę w elektryfikacji i transformacji energetycznej. 

  • Planowane partnerstwo z Orano ma na celu wspieranie zrównoważonego zarządzania materiałami stosowanymi przez Stellantis do produkcji akumulatorów pojazdów elektrycznych oraz realizacji strategicznego planu Dare Forward 2030, który zakłada osiągnięcie do 2038 r. statusu firmy o zerowej emisji netto dwutlenku węgla.
  • Przywrócone zasoby kobaltu, niklu i litu wpisują się w podejście Stellantis do gospodarki o obiegu zamkniętym oraz pomogą spełnić wymagania dyrektywy Unii Europejskiej z 2031 r., która zobowiązuje do wykorzystywania materiałów pochodzących z recyklingu w produkcji nowych baterii.
  • To partnerstwo stanowi jedno z pierwszych przedsięwzięć w branży, które ma na celu promowanie globalnego podejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym w kontekście produkcji i konsumpcji.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ potwierdzają konieczność poszukiwania rozwiązań, podobnych do tego opracowanego przez Orano, które pozwalają sprostać wyzwaniom związanym z niedoborem zasobów naturalnych oraz promują zrównoważony rozwój – stwierdziła Alison Jones, wiceprezes Stellantis, Circular Economy Business Unit. – Kierując się naszym strategicznym planem Dare Forward 2030, Stellantis dąży do transformacji modelu produkcji i konsumpcji, aby w pełni zrealizować nasze zobowiązanie dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym.

Spółka joint venture wykorzystuje innowacyjną, niskoemisyjną technologię Orano, która zrywa z istniejącymi procesami, umożliwiając odzyskiwanie wszystkich materiałów z akumulatorów litowo-jonowych oraz produkcję nowych materiałów katodowych. Wspólne przedsięwzięcie będzie wytwarzać materiały znane również jako „czarna masa” lub „masa aktywna”. Może ona zostać poddana rafinacji w zakładzie hydrometalurgicznym Orano, który ma zostać zbudowany w Dunkierce we Francji, tak aby materiały te mogły zostać ponownie wykorzystane w produkcji nowycgh baterii, zamykając w ten sposób pętlę gospodarki o obiegu zamkniętym

Dzięki innowacyjnemu podejściu do obróbki wstępnej i najnowocześniejszej technologii hydrometalurgii, wskaźniki odzysku metali mogą osiągnąć wyjątkowy poziom ponad 90%. Umożliwi to producentom OEM osiągnięcie poziomu recyklingu zgodnego z wymaganiami Komisji Europejskiej dotyczącego akumulatorów pojazdów elektrycznych i zapewnienie zrównoważonego modelu biznesowego. W kontekście zwiększonego zapotrzebowania na metale strategiczne i silnej zależności Europy od tych metali, Orano pozycjonuje się jako kluczowy gracz w zintegrowanym łańcuchu wartości, od recyklingu baterii po produkcję materiałów katodowych.

Cieszymy się z partnerstwa z tak dużym graczem jak Stellantis, aby wspólnie pracować nad recyklingiem zużytych baterii elektrycznych – powiedział Guillaume Dureau, dyrektor Grupy Orano  ds. Innowacji, badań i rozwoju oraz medycyny nuklearnej i baterii. Jesteśmy dumni, że możemy wnieść naszą wiedzę i know-how wraz z naszym innowacyjnym i przełomowym procesem, który umożliwia prawdziwą zamkniętą pętlę. Orano kontynuuje swoje zaangażowanie w rozwój gospodarki niskoemisyjnej poprzez recykling materiałów strategicznych dla transformacji energetycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym.

W ramach strategicznego planu Stellantis Dare Forward 2030, jego jednostka biznesowa Circular Economy dąży do dziesięciokrotnego zwiększenia przychodów z recyklingu i osiągnięcia ponad 2 miliardów euro całkowitych przychodów z gospodarki o obiegu zamkniętym do 2030 r. Stellantis aktywnie dąży do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2038 r., z jednocyfrową procentową kompensacją pozostałych emisji.

Nowy podmiot bieznesowy zajmujący się recyklingiem zapewni również partnerom Stellantis, sieci rynku wtórnego i innym producentom OEM rozwiązanie do zarządzania zużytymi bateriami i materiałami odzyskanami z gigafabryk. Produkcja rozpocznie się w pierwszej połowie 2026 r., wykorzystując istniejące aktywa i obiekty Stellantis. Inwestycje w przekwalifikowanie i podniesienie kwalifikacji pracowników Stellantis i Orano otworzą przed nimi zrównoważone perspektywy w nowych zadaniach.

Źródło: Orano

Tagi artykułu

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę