PSPA uruchamia akademię i drugą edycję studiów „Nowa Mobilność”

PSPA uruchamia akademię i II edycję studiów Nowa Mobilność PSPA

Zeroemisyjna transformacja sektorów transportu i motoryzacji wymaga kompetentnych kadr w dziedzinie elektromobilności. Pracowników setek tysięcy firm czekają szkolenia i przekwalifikowanie – ze znajomości pojazdów konwencjonalnych na zelektryfikowane. Czas na zdobywanie nowych umiejętności właśnie nadszedł, a PSPA uruchamia w tym celu nowe narzędzia edukacyjne, które pomogą wyszkolić personel na potrzeby nowej ery mobilności.

Motoryzacja to koło zamachowe gospodarki, a transport i logistyka to jej krwiobieg. Podmioty z wielu branż i sektorów nie mogłyby funkcjonować bez flot. To kluczowy moment, aby polskie firmy zaczęły budować kompetencje w obszarze zeroemisyjnych technologii i zrównoważonego transportu. W 2023 r.  wchodzą w życie kluczowe akty prawa unijnego wymagające przebudowy systemu przewozu osób i towarów, w oparciu o pojazdy elektryczne i energię z odnawialnych źródeł.

Nowelizacja rozporządzenia określającego normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych sprawia, że już za niecałe 13 lat w UE nie będzie można rejestrować nowych samochodów z silnikami spalinowymi, z wyjątkiem pojazdów zasilanych e-paliwami. Natomiast rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) nakłada wiążące i bardzo ambitne obowiązki w zakresie rozbudowy stacji ładowania.

Dekarbonizacja gospodarki, zaplanowana w Zielonym Ładzie i wdrażana poprzez pakiet regulacji, takich jak Fit for 55, wymaga głębokiej transformacji w obszarze transportu i motoryzacji. Działania firm już dzisiaj powinny skupić się na mapowaniu potrzebnych umiejętności, podnoszeniu i zmianie kwalifikacji obecnych pracowników, tworzeniu nowych planów zatrudnienia i strategii utrzymania kompetentnych zasobów w firmie. Niezbędne jest również wdrożenie instrumentów sprzyjających dokształcaniu. Nieustanne podnoszenie kwalifikacji z własnej inicjatywy także powinno być standardem wśród osób zatrudnionych w branży – mówi Maciej Mazur, Dyrektor zarządzający PSPA, Wiceprezydent AVERE i zachęca, by otworzyć się na nowe kompetencje razem z wiodącą na rynku elektromobilności organizacją branżową.

Akademia PSPA

PSPA zrzesza ponad 250 podmiotów i instytucji z całego łańcucha wartości w elektromobilności. Współpracując z otoczeniem biznesu, światem nauki i trzecim sektorem, organizacja zbudowała zespół uznanych ekspertów i praktyków z doświadczeniem sektorowym i wiedzą zdobytą w branży. Profesjonalna kadra prowadzi działalność szkoleniową w ramach utworzonej w tym roku Akademii PSPA. Wykładowcy i instruktorzy, posiadający udokumentowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną, realizują aktualnie dwa pakiety szkoleń: Infrastruktura ładowania w Polsce oraz Pojazdy elektryczne w Polsce.

Pierwszy pakiet to kompleksowa wiedza związana z ładowaniem samochodów elektrycznych. Kurs opisuje tryby i sposoby uzupełniania energii w pojazdach, wyjaśnia, jak działają ładowarki i jakie są ich rodzaje, pokazuje różnice między publiczną i prywatną infrastrukturą. Uczestnicy zdobywają także wiedzę na temat różnych technologii, klasyfikacji stacji, złączy oraz prawnego i technicznego otoczenia tego dynamicznego rynku. Poruszane są również zagadnienia związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Pojazdy elektryczne w Polsce to z kolei kompleksowe wprowadzenie do tematyki elektromobilności, skupiające się na sytuacji rynkowej pojazdów z napędem elektrycznym w Polsce i na świecie oraz perspektywach rozwoju tej branży. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę na temat technologii, trendów, regulacji prawnych, systemów wsparcia, bezpieczeństwa pojazdów elektrycznych oraz elektryfikacji firmowych flot – mówi Jan Wiśniewski, Dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

Kursy mają ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy potrzebnej do zrozumienia i aktywnego uczestnictwa w rozwijającej się branży elektromobilności oraz propagowania ekologicznych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie transportu. Szkolenia odbywają się online poprzez platformę Microsoft Teams, trwają ok. 5 godzin i zakończone są uzyskaniem certyfikatu. W trakcie kursów jest możliwość zadawania pytań wykładowcom.

Studia Nowa Mobilność

Według raportu PSPA i BCG „Jak elektromobilność zmieni rynek pracy w Polsce?”, w związku z transformacją branży motoryzacyjnej, liczba miejsc pracy w Polsce do 2030 r. może zwiększyć się o 6 tysięcy zatrudnionych. Aby zaspokoić potrzeby rynku, niezbędna jest wykwalifikowana kadra mechaników, inżynierów, menadżerów i wielu specjalistów.

Uruchomione w 2023 r. studia podyplomowe „Nowa Mobilność” na Politechnice Warszawskiej to zwieńczenie kilku lat prac przygotowawczych PSPA, by odpowiedzieć na potrzeby zmieniającego się rynku pracy.

W realizację programu zaangażowanych jest 50 wykładowców m.in. z Międzywydziałowej Kadry Politechniki Warszawskiej z Wydziałów Samochodów i Maszyn Roboczych, Elektrycznego, Chemicznego oraz Transportu, a także 41 praktyków sektora biznesu. Adresatem kierunku jest kadra zarządzająca oraz specjaliści firm i instytucji operujących w obszarze zeroemisyjnych rozwiązań. To wyjątkowa oferta edukacji wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, która będzie niezbędna w transformacji napędowej transportu oraz tworzeniu nowych obszarów związanych z nową mobilnością.

Pierwszy semestr na kierunku Nowa Mobilność dobiegł końca. Podczas 6 dotychczasowych zjazdów nasi słuchacze mieli możliwość spotkać się z 24 Prowadzącymi, w tym 19 praktykami biznesu. Przed nami drugi semestr, równie ciekawy i bogaty w wiedzę, ale my już zapowiadamy start rekrutacji na II edycję studiów Nowa Mobilność, która rozpocznie się 25 września br. Pierwsze zajęcia II edycji odbędą się w lutym 2024 r. Szczegóły dostępne są na stronie www.nowamobilnosc.pl – mówi Agata Wiśniewska-Mazur, Zastępca Dyrektora Rozwoju PSPA.

Na program „Nowej mobilności” składają się 2 semestry, 12 zjazdów, 30 przedmiotów oraz 240 godzin merytorycznej wiedzy. Nowoczesne podejście do procesu dydaktycznego zapewnia absolwentom unikalny na polskim rynku pracy, kompleksowy zasób wiedzy związanej z elektromobilnością, rynkiem pojazdów elektrycznych, infrastrukturą ładowania, rozwojem zeroemisyjnych technologii, w tym wodorowych, a także wszelkimi kwestiami prawnymi, społecznymi i gospodarczymi oddziałującymi na rynek zrównoważonego transportu.

Źródło: PSPA

Tagi artykułu

autoExpert 7–8 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę