Proactive Care – cyfrowy concierge do obsługi klienta BMW

Cyfrowy concierge do obsługi klienta BMW BMW

BMW Group prezentuje nową, opartą na danych i sztucznej inteligencji ofertę w zakresie obsługi klienta. Proactive Care obejmuje nowe narzędzia i oferty, które pozwalają pojazdowi samodzielnie identyfikować istniejące i przewidywalne wymagania serwisowe, dzięki czemu w wielu przypadkach może on antycypować potrzeby klienta i proaktywnie oferować rozwiązania. Pierwsze aplikacje dla istniejących i nadchodzących generacji pojazdów są już dostępne. W najbliższych latach będą one stale wzbogacane o kolejne innowacyjne funkcje.

  • Nowa usługa oferuje większą wygodę dla klientów,
  • Podejście „digital-first" do kontaktu z klientem.

Większy komfort dla klientów BMW

Pojazdy BMW już od kilku lat wysyłają dane serwisowe bezpośrednio z pojazdu do dealera BMW po potwierdzeniu przez klienta, umożliwiając w ten sposób ukierunkowaną interakcję między klientami a dealerami BMW. Do tej pory to klient sam musiał zwracać się do swojego partnera BMW – teraz BMW proaktywnie zwraca się do klienta. Wymagania dotyczące usług dealerskich zawarte w portfolio są stale rozszerzane i tam, gdzie ma to sens, wzbogacane o korzyści płynące ze sztucznej inteligencji. Rezultatem jest kolejny etap ewolucji w obszarze łączności pojazdów i obsługi klienta.

Jakie korzyści oferuje Proactive Care, gdy wymagany jest serwis?

Indywidualne propozycje rozwiązań, np. dotyczących wymagań serwisowych, są możliwe dzięki analizie danych i rejestrowaniu preferencji klientów. Obowiązuje tu podejście digital-first: w zależności od tego, co jest potrzebne, klient jest powiadamiany za pomocą wiadomości w aplikacji My BMW, powiadomienia w samochodzie, wiadomości e-mail czy przez wybranego opiekuna.

Proactive Care poprawia jakość obsługi klienta w dłuższej perspektywie – m.in. poprzez elastyczne wsparcie w celu zagwarantowania mobilności lub poprzez sugerowanie odpowiedniego dealera w globalnej sieci dealerskiej, jeśli nie można uniknąć wizyty w warsztacie. Planowanie spotkań online i spersonalizowane wideo serwisowe, w tym obsługa płatności online, to tylko niektóre z możliwych opcji.

Skok milowy w zakresie obietnic i dostępności usług

Usługa Proactive Care jest dostępna na całym świecie dla wszystkich modeli BMW z systemem operacyjnym BMW w wersji 7 lub nowszej (od wersji 07/2019). Wymagana jest aktywna umowa BMW ConnectedDrive oraz zarejestrowanie pojazdu w aplikacji My BMW lub w portalu My BMW za pomocą identyfikatora BMW ID i zapisanie swoich danych kontaktowych.[1] Aby gromadzenie danych było możliwe, klient musi zaakceptować Politykę prywatności w pojeździe, włączyć powiadomienia push w aplikacji My BMW i wyrazić zgodę na kontakt ze strony BMW AG lub partnera serwisowego BMW. Zakres przeprowadzonych prac, ich koszty oraz termin gotowości pojazdu do odbioru są zawsze dostępne dla klienta w przejrzysty sposób.

Ochrona danych i przejrzystość są dla BMW najważniejsze

BMW Group przywiązuje dużą wagę do poufności i integralności danych osobowych. Ich ochrona i bezpieczeństwo mają dla BMW Group najwyższy priorytet. BMW zobowiązało się do gromadzenia danych w określonych celach. Oznacza to, że są one gromadzone w sposób inteligentny wyłącznie na potrzeby dedykowanych usług. BMW Group przestrzega aktualnego stanu prawnego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Unii Europejskiej i uzupełniającymi przepisami krajowymi. Dotyczy to również korzystania z systemów zainstalowanych w pojeździe.

Dzięki usłudze Proactive Care BMW oferuje swoim klientom zupełnie nowe doświadczenie w zakresie usług i jeszcze mocniej stawia satysfakcję klienta w centrum swoich działań.

[1] Zakres usługi Proactive Care może się różnić w zależności od kraju.
Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 i zużycia energii zostały ustalone na podstawie nowej procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. w uzupełnieniu Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji. Dotyczą one pojazdów w Niemczech. Podane zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranych rozmiarów kół i opon oraz ewentualnego wyposażenia dodatkowego.
Wszystkie wartości zostały już ustalone zgodnie z nowym cyklem testowym WLTP. Podatki i inne opłaty samochodowe uwzględniające (również) emisję CO2 oraz ewentualne bonifikaty obliczane są na podstawie wartości WLTP. Więcej informacji o procedurze pomiarowej WLTP można znaleźć na stronie www.bmw.com/wltp.
Więcej informacji dotyczących oficjalnego zużycia paliwa oraz specyficznej emisji CO2 nowych samochodów osobowych można uzyskać we wszystkich salonach sprzedaży.

Źródło: BMW

Tagi artykułu

autoExpert 05 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę