PIM szkoli i zaprasza na ostatnie sierpniowe webinarium

PIM szkoli i zaprasza na ostatnie sierpniowe webinarium Polska Izba Motoryzacji

Polska Izba Motoryzacji organizuje szkolenia online dla dyrektorów szkół branżowych, doradców zawodowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz dla organu nadzoru pedagogicznego. Tematem webinarium będzie doradztwo zawodowe w branży motoryzacyjnej. Zadanie realizowane jest w ramach projektu Rada Sektorowa ds. kompetencji w branży motoryzacyjnej – z uwzględnieniem elektromobilności.

Ostatnie webinarium z tego cyklu odbędzie się w trybie zdalnym na platformie ZOOM w dniu 16 sierpnia (środa) 2023 r., w godzi. 10:00 – 14:00. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie PIM. Zgłoszenia należy kierować pod adres oleksy@pim.pl lub telefonicznie: 600 003 240.

Link do spotkania zostanie przesłany w dniu spotkania na podany w formularzu adres e-mail.

Webinarium będzie dotyczyć trendów w branży motoryzacyjnej, możliwości rozwoju kompetencji w kształceniu formalnym i pozaformalnym, planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego oraz świadomego wyboru kierunków kształcenia. Lista prelegentów:

  • Krzysztof Świerk – Dyrektor Zarządzający Polskiej Izby Motoryzacji, Prezes Zarządu Promet Trans sp. z o.o., członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność, ekspert Centrum Innowacyjnej Edukacji. W przeszłości wieloletni dyrektor szkoły technicznej, kierownik szkolenia praktycznego, autor i koordynator międzynarodowych projektów w zakresie podnoszenia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, a także wspierania uczniów z małych miejscowości w zakresie aktywizowania ich na rynku pracy. Inicjator działań z zakresu rozwoju kwalifikacji rynkowych oraz dodatkowych umiejętności zawodowych. Inicjator budowy Centrum Kwalifikacji we współpracy z ogólnopolskimi organizacjami pracodawców oraz pierwszego w Europie akredytowanego Centrum Agrotronicznego.)
  • Wojciech Stęchły – Pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie zajmuje się edukacją, politykami edukacji i rynku pracy oraz ekonomią. Członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji Motoryzacja i Elektromobilność. Obszary specjalizacji: ZSK i ramy kwalifikacji; rozwój aplikacji dotyczących uczenia się i wyboru ścieżki edukacyjno–zawodowej z wykorzystaniem inżynierii językowej; ontologie umiejętności i formalizacja wiedzy o umiejętnościach, kwalifikacjach i zawodach; wykorzystanie danych w doradztwie; polityka edukacyjna, polityka na rzecz uczenia się przez całe życie; kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe i zapewnianie jakości; indywidualne rachunki szkoleniowe, micro-credentials (mikropoświadczenia); ekonomia instytucjonalna, działalność edukacyjna przedsiębiorstw, modele kapitalizmu.
  • Szkolenie poprowadzi dr Paweł Wolski, psycholog, doradca kariery akredytowany coach – Professional Certified Coach International Coaching Federation (ICF) trener – od 2008 r. prowadzi szkolenia z zakresu coachingu, umiejętności społecznych, psychologii i doradztwa zawodowego coach – od 2006 r. prowadzi indywidualne sesje coachingowe i terapeutyczne manager – od 2011 r. kierownik studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS – „Jobcoaching – nowoczesne doradztwo zawodowe i coaching kariery” mentor i superwizor – od 2016 r. wspiera osoby do akredytacji ICF; jest wykładowcą na wydziale psychologii Uniwersytetu SWPS i autorem publikacji z dziedziny psychologii pracy i rehabilitacji; posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju – Edexcel i BTEC Professional Qualifications certyfikowany użytkownik Career Capital Questionaire, Reiss Motivation Profile, CliftonStrengths (Talenty Gallupa); wdrożył i współrealizował liczne projekty coachingowe (grupowe i indywidualne), we współpracy z takimi firmami i organizacjami jak: PLL LOT, Orange Polska, Tesco Polska, PKP intercity, PKP PLK, Saint Gobain, L Grant HR Consulting, BPI Polska, WYG International, Pracownia Poznawczo – Behawioralna Marii Rotkiel, Integracja, ONZ, ZUS, Jeronimo Martins

Żródło: Polska Izba Motoryzacji

 

Tagi artykułu

Zobacz również

autoExpert 06 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę