Ogłoszenie wyników finansowych ZF za rok 2020

Ogłoszenie wyników finansowych ZF za rok 2020 ZF
19.3.2021

ZF przyspiesza proces zmian i zyskuje dzięki nowym technologiom.

  • Grupa ZF konsekwentnie dostosowuje się do transformacji w obszarze mobilności
  • Długoterminowe duże zamówienia na przyszłe technologie zostały zabezpieczone  
  • Rozwiązania w zakresie oprogramowania i komputery centralne jako nowe obszary działalności; globalny rozwój w obszarze energii wiatrowej
  • Sprzedaż ZF w 2020 na poziomie 32,6 mld euro (2019: 36,5 mld euro)
  • Skorygowany EBIT na poziomie 1,0 mld euro (2019: 1,5 mld euro), skorygowana marża EBIT w wysokości 3,2% (2019: 4,1%)

W 2020 roku firma technologiczna ZF nadal koncentrowała się na transformacji w obszarze mobilności. Przykładem może być utworzenie działu ZF Electrified Powertrain Technology Division, integracja firmy Wabco, zajmującej się technologią pojazdów użytkowych, sprzedaż niezależnych rozwiązań programistycznych  oraz uruchomienie nowego centrum oprogramowania.

W trudnych ekonomicznie warunkach firma ZF zapewniła sobie znaczące zamówienia klientów w nowych sektorach technologicznych. Potwierdzają one strategię firmy ZF "Next Generation Mobility" i zabezpieczają przyszły wzrost. Jednocześnie pandemia koronawirusa miała wpływ na wyniki firmy ZF w 2020 roku. Sprzedaż grupy w wysokości 32,6 mld euro była o 11 procent niższa niż w roku poprzednim, kiedy to wyniosła 36,5 mld euro. Skorygowany EBIT wyniósł 1,0 mld euro (2019: 1,5 mld euro); skorygowana marża EBIT wyniosła 3,2 procent (2019: 4,1 procent). Zysk netto po opodatkowaniu wyniósł minus 741 mln euro.

– 2020 był rokiem niejednoznacznym. Jednak wspólnie opanowaliśmy kryzys, kontynuowaliśmy transformację firmy i zapewniliśmy sobie znaczące nowe zamówienia w strategicznie ważnych obszarach przyszłych technologii – powiedział  Chief Executive Officer Wolf-Henning Scheider w czwartek na dorocznej konferencji prasowej ZF.

Na początku 2021 roku firma ZF utworzyła nową dywizję Electrified Powertrain Technology Division, która łączy konwencjonalne, hybrydowe i czysto elektryczne technologie napędowe dla samochodów osobowych. Dzięki takiemu podejściu, firma ZF z powodzeniem przeprowadziła transformację w kierunku elektromobilności. – Jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom całą gamę rozwiązań w zakresie elektromobilności z jednego źródła we wszystkich obszarach transportu – powiedział Wolf-Henning Scheider.

Kluczowym elementem oferty produktowej jest falownik jako centralny komponent elektronicznego systemu zasilania. "W tym segmencie chcemy stać się liderem rynku w Europie i czołowym dostawcą na świecie" - podkreślił Scheider. Do końca 2020 roku firma ZF pozyskała zamówienia na elektryczne komponenty układu napędowego o wartości sprzedaży wynoszącej 14 mld euro w ciągu najbliższych kilku lat. Ten pozytywny trend utrzymał się w pierwszych miesiącach 2021 roku dzięki dodatkowym nowym zamówieniom. Wraz z powstaniem nowej dywizji, ZF poprawił również współpracę w obrębie swojej organizacji oraz skraca czas koordynacji i podejmowania decyzji.

Nowa dywizja technologii pojazdów użytkowych staje się wiodącym dostawcą systemów

ZF dąży również do stworzenia ujednoliconej, wydajnej i nastawionej na współpracę organizacji w sektorze pojazdów użytkowych. Firma Wabco, zajmująca się technologią pojazdów użytkowych, zostanie do końca tego roku zintegrowana z istniejącą dywizją ZF Commercial Vehicle Technology. Firma Wabco została przejęta przez ZF 29 maja 2020 r., a jej dane są ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za siedem miesięcy po przejęciu.

Scheider zwraca uwagę na duże postępy w procesie integracji obu firm – Wabco z każdym dniem okazuje się coraz lepiej pasować do naszej organizacji. Rozwinęliśmy pierwsze wspólne projekty i przekształciliśmy je w zamówienia klientów. Ponadto, już teraz widzimy korzyści ze współpracy w zakresie produktów i nowych zamówień, jak również pod względem finansowym.

Oprogramowanie i komputery centralne nowymi obszarami działalności

Długoterminowa strategia ZF zakłada znaczne przyspieszenie rozwoju w obszarach elektroniki, oprogramowania i autonomicznej jazdy. Po raz pierwszy ZF oferuje również oprogramowanie, które klienci mogą nabyć niezależnie od sprzętu. W tym celu firma utworzyła Globalne Centrum Oprogramowania, aby przyspieszyć rozwój rozwiązań programistycznych i przekształcić produkty i usługi oparte na danych w dochodowe modele biznesowe. Ma to duży potencjał, ponieważ udział oprogramowania w pojeździe będzie wzrastał, a coraz więcej komponentów jest wyposażonych w czujniki, które są potencjalnymi źródłami danych. Globalne Centrum Oprogramowania ZF działa zgodnie z najnowocześniejszymi metodami produkcji oprogramowania i niedawno zaprezentowało pakiet oprogramowania pośredniego dla przemysłu motoryzacyjnego, przeznaczony dla wysokowydajnych komputerów centralnych w pojazdach nowej generacji.

Oprócz oprogramowania, dużym zainteresowaniem cieszą się elementy sprzętowe – takie jak modułowy, wysokowydajny komputer ZF ProAI, ponieważ wydajne komputery centralne zastąpią w przyszłych samochodach wiele małych jednostek sterujących. W swojej najnowszej konfiguracji, ZF ProAI wyznacza nowe standardy w zakresie cyfryzacji i łączenia samochodów w sieć. Firma ZF dostarczy kilka milionów jednostek ZF ProAI globalnym producentom samochodów osobowych, jak i użytkowych. – Naszym celem jest zabezpieczenie i umocnienie naszej pozycji w dziedzinie oprogramowania i wysokowydajnych systemów obliczeniowych poprzez kompleksową kampanię cyfryzacji. ZF zamierza być wiodącym dostawcą centralnych jednostek sterujących i produktów programistycznych – powiedział Scheider.

Pozytywny rozwój technologii energetyki wiatrowej

W roku 2020 sukces odniosła dywizja techniki przemysłowej ZF. Dużym zainteresowaniem cieszyły się na przykład produkty działu Wind Power Technology. Sprzedaż w tej jednostce wzrosła czterokrotnie od 2013 roku, z około 230 milionów euro do rekordowego poziomu 1 miliarda euro w ubiegłym roku. Konstrukcja przekładni ZF opiera się na nowym podejściu platformowym, ze znormalizowanymi komponentami oferującymi producentom turbin wiatrowych maksymalną elastyczność. Pozwala to na szybką adaptację do nowych modeli turbin i skraca czas potrzebny do wprowadzenia ich na rynek.

Wyznacznikiem nowych trendów jest strategiczne partnerstwo zawarte niedawno między firmą ZF a duńskim producentem turbin wiatrowych Vestas. Firmy te będą wspólnie opracowywać przekładnie dla nowej, największej na świecie klasy 15-megawatowych turbin wiatrowych do zastosowań morskich. Po raz pierwszy jedna z tych turbin może wytworzyć około 80 gigawatogodzin ekologicznej energii elektrycznej rocznie. Jedna turbina wiatrowa wystarcza do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną około 20 000 europejskich gospodarstw domowych i pozwala zaoszczędzić ponad 38 000 ton CO2. Podkreśla to wkład firmy ZF w rozwój odnawialnych źródeł energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Ambitny cel: neutralność klimatyczna do 2040 roku

Zasady zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem są silnie osadzone w strategii ZF. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju koncentrują się na czterech obszarach: produktach, procesie produkcyjnym, pracownikach i łańcuchu dostaw. "Naszym ambitnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku - dziesięć lat wcześniej niż planowano zgodnie z porozumieniem paryskim", powiedział prezes ZF Scheider. "Chcemy między innymi systematycznie ograniczać naszą emisję CO2, w całym naszym łańcuchu dostaw". W związku z tym firma ZF wprowadziła kryterium zrównoważonego rozwoju, aby zwiększyć świadomość wśród partnerów biznesowych w zakresie swoich oczekiwań dotyczących zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji. Firma ZF przystąpiła również do „Alliance of CEO Climate Leaders” Światowego Forum Ekonomicznego, ponieważ tylko wspólnym wysiłkiem można skutecznie zarządzać ochroną środowiska.

Kluczowe dane: zdecydowana poprawa wyników w drugiej połowie 2020 roku

Przy 32,6 miliarda euro (2019: 36,5 miliarda euro), sprzedaż Grupy ZF w 2020 roku była o 11 procent niższa niż w roku poprzednim. – Po wybuchu pandemii szybko zweryfikowaliśmy wszystkie wydatki – powiedział dyrektor finansowy ZF dr Konstantin Sauer. – Dzięki ścisłej kontroli naszych kosztów i nakładów inwestycyjnych, a także dostosowaniu naszych struktur, udało nam się w drugiej połowie roku znacznie poprawić wynik i przepływy pieniężne. Pomogło w tym ożywienie na rynku. Firma ZF skorzystała również w znacznym stopniu z ożywienia na rynku chińskim, dlatego sprzedaż w regionie Azji i Pacyfiku nawet nieznacznie przekroczyła wartość z poprzedniego roku.

Skorygowany EBIT wyniósł 1 047 mln euro (2019: 1 503 mln euro); skorygowana marża EBIT spadła do 3,2 procent (2019: 4,1 procent). Wolne przepływy pieniężne skorygowane o działania związane z fuzjami i przejęciami wyniosły 994 mln euro (2019: 803 mln euro). Zysk netto po opodatkowaniu w wysokości minus 741 mln euro wynika zasadniczo z rezerw na restrukturyzację i znacznych wydatków wstępnych na przyszłe projekty, które ZF chce realizować pomimo zachowania ścisłej dyscypliny kosztowej.

Firma ZF nie rezygnuje również z działalności badawczo-rozwojowej: W roku ubiegłym wskaźnik R&D wzrósł z 7,3 do 7,7 procent w stosunku do roku 2019. Odpowiada to wydatkom na badania i rozwój w wysokości 2,5 mld euro (2019: 2,7 mld euro). Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 1,4 miliarda euro (2019: 1,9 miliarda euro). Wskaźnik inwestycji wyniósł 4,4 procent (2019: 5,2 procent).

ZF zabezpiecza dodatkową płynność

Aby poprawić sytuację finansową, firma ZF zapewniła sobie dodatkową płynność w pierwszej połowie 2020 roku dzięki wykorzystaniu kredytu konsorcjalnego, który został całkowicie spłacony w drugiej połowie roku. Firma uzgodniła również ze swoim konsorcjum bankowym dostosowanie swoich kowenantów finansowych. Po raz pierwszy ZF utworzyła program EMTN (Euro Medium Term Note), który umożliwia szybsze i bardziej elastyczne emitowanie obligacji. W ramach tego programu firma ZF wyemitowała już jesienią 2020 roku obligacje o łącznej wartości 2 mld euro. – Rynek kapitałowy i nasi inwestorzy doceniali wszystkie te działania – powiedział Sauer. – Podkreśla to ich zaufanie do stabilności finansowej ZF nawet w trudnych czasach.

Zmieniająca się struktura personelu w Grupie

Skupienie się firmy na przyszłościowych technologiach, będzie wymagało od pracowników ZF nowych umiejętności i kwalifikacji. Aby przybliżyć pracownikom nowe technologie, ZF organizuje obecnie największy w swojej historii program szkoleniowy  „E-Cademy”. Jest to program dotyczący elektromobilności, który wspiera pracowników w radzeniu sobie ze zmianami technologicznymi, a kompleksowe moduły szkoleniowe mają umożliwić pracownikom uzyskanie konkretnych kwalifikacji dla przyszłych profili zawodowych.

Jednocześnie firma ZF stopniowo dostosowuje swoje moce produkcyjne do niższego poziomu produkcji pojazdów na światowych rynkach w nadchodzących latach. Na przykład w Niemczech prawie 2 000 pracowników przyjęło odprawy i oferty przejścia na emeryturę. W ubiegłym roku firma ZF zmniejszyła ogólną liczbę miejsc pracy na całym świecie o 6 450. Dodatkowe miejsca pracy utworzono w obszarach elektromobilności, jazdy autonomicznej i rozwoju oprogramowania. Na dzień 31 grudnia 2020 roku firma ZF zatrudniała na całym świecie 153 522 pracowników (2019: 147 797). Wzrost ten wynika z około 12 000 pracowników Wabco, którzy dołączyli do firmy pod koniec maja.

Stabilna perspektywa na rok 2021

Biorąc pod uwagę długoterminową strategię, ekspansję w przyszłościowych obszarach technologicznych, a także zawarte w ubiegłym roku zamówienia, firma ZF z ufnością patrzy w przyszłość. Biorąc pod uwagę spodziewane dalsze ożywienie światowej gospodarki oraz aktualne szacunki dla poszczególnych dywizji, ZF spodziewa się, że w tym roku wygeneruje sprzedaż w wysokości od 37 do 39 miliardów euro. ZF oczekuje skorygowanej marży EBIT w przedziale od 4,5 do 5,5 procent; skorygowane wolne przepływy pieniężne mają wynieść od 0,8 do 1,2 miliarda euro. Nie można wykluczyć, że na prognozę będą miały wpływ czynniki wynikające z pandemii Covid-19 i związanych z nią lockdownów. Obecnie, wyzwaniem są niedobory dostaw półprzewodników, które mają wpływ na całą branżę, w tym na ZF. Na tym etapie nie można jednak jeszcze ocenić ich wpływu na cały rok 2021.

Zestawienie kluczowych danych

 2020  2019
Sprzedaż Grupy ZF32,6 mld €     36,5 mld €
Liczba pracowników153 522     147 797
EBIT (skorygowany)1,047 mld €     1,5 mld €
Marża EBIT (skorygowana)3,2%     4,1%
Wynik netto po opodatkowaniu-741 mln €   400 mln €
Inwestycje w R&D  2,5 mld €     2,7 mld €
Inwestycje w środki trwałe1,4 mld €     1,9 mld €
Wskaźnik kapitału własnego12,1%     22,0%
Wolne przepływy pieniężne (skorygowane)  994 mln €     803 mln €
Sprzedaż w Europie14,8 mld €     16,7 mld €
– w tym w Niemczech  6,4 mld €      7,1 mld €
Sprzedaż w Ameryce Północnej8,6 mld €     10,4 mld €
– w tym w Stanach Zjednoczonych7,3 mld €      8,8 mld €
Sprzedaż w Ameryce Południowej752 mln €     1,1 mld €
Sprzedaż w regionie Azji i Pacyfiku8,1 mld €     7,8 mld €
– w tym w Chinach6,4 mld €      5,8 mld €
Sprzedaż w Afryce315 mln €     469 mln €

 
Źródło: ZF

O Autorze

autoEXPERT – specjalistyczny miesięcznik motoryzacyjny, przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo naprawą, obsługą, diagnostyką i sprzedażą samochodów oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę