Monitorowanie zużycia paliwa

Monitorowanie zużycia paliwa Pixabay_Ri_Ya

W dobie rosnącej troski o środowisko naturalne oraz coraz surowszych regulacji dotyczących emisji spalin, technologie monitorujące zużycie paliwa stają się kluczowym narzędziem diagnostyki pojazdów. Pokładowy monitoring zużycia paliwa jest jednym z takich rozwiązań, który zyskuje na znaczeniu w świetle najnowszych regulacji unijnych. 

Pokładowy monitoring zużycia paliwa OBFCM (On Board Fuel Consumption Monitoring) wynika z Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/392 z dnia 4 marca 2021 r. Rozporządzenie to dotyczy monitorowania i raportowania danych dotyczących emisji CO2 z samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631. Wprowadzenie OBFCM ma na celu zapewnienie dokładnego i spójnego zbierania danych o zużyciu paliwa i emisjach, co jest kluczowe dla oceny i poprawy efektywności paliwowej pojazdów.

Kto jest zainteresowany ?

Technologia OBFCM obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku i jest przeznaczona do pobierania oraz gromadzenia informacji o zużyciu paliwa. Zebrane dane są kluczowe dla monitorowania i raportowania emisji CO2 oraz efektywności paliwowej pojazdów, co jest istotne w kontekście realizacji celów środowiskowych i regulacji unijnych. W inicjatywie uczestniczą wszystkie 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej.
 
Producenci pojazdów muszą przedstawić szczegółowe informacje dotyczące pojazdów osobowych produkowanych od stycznia 2021 roku.

Stacje Kontroli Pojazdów powinny za pośrednictwem zgodnego i podłączonego z bazą czytnika OBD rejestrować dane o całkowitym zużyciu paliwa, przebytym dystansie i inne. 

HAIK Sp. z o.o.

Dlaczego?

Administracja powinna każdego roku mierzyć średnie rzeczywiste emisje CO2, aby ocenić, jak ograniczyć przyszły wzrost emisji za pomocą środków regulacyjnych. Gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych OBFCM przez Komisję Europejską miało się rozpocząć w maju 2023 r.

Jak wykonywać test?

Operacja pobierania i przesyłania danych jest szybka i prosta:

  1. Pobieranie danych: Dane mają być pobierane poprzez czytnik EOBD w trakcie kontroli pojazdów na Stacji Kontroli Pojazdów.
  2. Przesyłanie danych: Zebrane przez czytnik OBD dane są szyfrowane i wysyłane do administracji, proces przesyłania danych trwa kilku sekund.
HAIK Sp. z o.o.

Których pojazdów to dotyczy?

Wymóg dotyczy wszystkich pojazdów osobowych z silnikami spalinowymi lub hybrydowymi, które zostały wprowadzone na rynek od stycznia 2021 roku.
Nie dotyczy on pojazdów w pełni elektrycznych. Standard i format komunikacji będą się różnić w zależności od kraju, co bęzie wymagać odpowiedniego dostosowania systemów i procedur w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Źródło: HAIK Sp. z o.o. 

Tagi artykułu

Zobacz również

autoExpert 06 2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę